Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Galapagos Galapagos - Tegenvallende berichten in 2020

zondag 21 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003818359 EUR 0 0 Nee Gezondheidszorg

Tegenvallende berichten in 2020

Galapagos is een farmaceutisch concern dat zich richt op verschillende medicijnen in verschillende fasen van onderzoek en ontwikkeling.? Voor Galapagos moest 2020 een belangrijk jaar worden, omdat de stap zou worden gezet naar een commercieel biotechbedrijf. Helaas is 2020 een jaar met grote teleurstellingen geworden. De kaspositie is wel ruim voldoende om meerdere medicijnen verder te ontwikkelen.?

Biotechbedrijf in ontwikkeling

Galapagos richt zich op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor onder andere reumato?de artritis, maar ook colitis ulcerosa en andere auto-immuunziekten. Het concern richt zich op moeilijk te behandelen ziektes. Het bedrijf bevindt zich in het ontwikkelstadium en heeft nog geen commercieel product. Daarom zijn de onderzoekskosten hoog.?Het bedrijf boekte?in 2020 op een omzet van ?478 mln een verlies van ?311 mln.

Zoals verwacht, teleurstellende berichten. Galapagos herziet plannen voor 2021

Galapagos rapporteerde over het vierde kwartaal een omzet van ?162 mln, 13% hoger dan in het vierde kwartaal van 2019. Het kwartaalverlies bedroeg ?58 mln, wat meeviel ten opzichte van de consensusverwachting van analisten. Eind december zat er ?5,2 mld in kas. Dit is een belangrijk gegeven, want het concern geeft nog steeds meer geld uit dan er binnenkomt. Galapagos verwachtte tussen ?490 mln en ?520 mln kwijt te zijn in 2020, wat blijkt uitgekomen op ?517 mln. Het bedrijf heeft eerder samen met Gilead het middel filgotinib/jyseleca (voor de behandeling van reuma en uithangbord van het concern) ter goedkeuring voorgelegd in Europa, Japan en de VS. In Europa en Japan is het middel toegelaten, maar vanwege kritische vragen van de FDA, de Amerikaanse marktautoriteit, heeft samenwerkingspartner Gilead besloten om er niet mee verder te gaan in de VS. Het middel wordt dus niet op de belangrijke Amerikaanse markt ge?ntroduceerd. Ook is Galapagos onlangs met een negatieve update gekomen over het medicijn-ontwikkelingsprogramma voor een middel tegen de dodelijke longziekte IPF. Ook de ontwikkeling van een medicijn tegen artrose liep op niets uit.

2020: moeilijk jaar

Hoewel de kwartaalcijfers beter zijn dan de consensusverwachting, is dat voor deze beleggingscase niet heel belangrijk. Voor Galapagos moest 2020 een belangrijk jaar worden, omdat de stap zou worden gezet om een commercieel biotechbedrijf te worden. Helaas is 2020 een jaar met grote teleurstellingen gebleken. Terwijl filgotinib/jyseleca is goedgekeurd in Europa en Japan heeft de FDA aanvullende vragen gesteld. Om de behandeling van de vergunningsaanvraag af te ronden, heeft de FDA verzocht om nadere gegevens van twee studies naar het middel (MANTA en MANTA-RAy genaamd). Ook heeft de FDA zijn bezorgdheid geuit over het risico-rendementsprofiel van de therapie met 200 mg doses filgotinib. De VS is potentieel de belangrijkste markt voor het reumamiddel, dus dit was een flinke tegenvaller. Ook dat partner Gilead heeft besloten om het reumamedicijn niet te introduceren in de VS is een grote tegenvaller voor Galapagos. Bovendien kwam Galapagos met een negatief bericht over de fase 2-studie (ROCCELLA genaamd) bij pati?nten met artrose in de knie. Onlangs is het concern nog met een negatieve fase 3-pijplijnupdate gekomen over het ontwikkelingsprogramma voor een medicijn (ziritaxestat) tegen de dodelijke longziekte IPF. Door de tegenvallers is de toekomst van het concern onzekerder geworden en er is weinig perspectief op snel herstel. Het concern gaat dan ook de plannen voor 2021 herzien. Op basis van de kaspositie is het bedrijf nu ?79 per aandeel waard. De koers staat nu op ?68. ?

Kansen:

  • Galapagos heeft een grote kaspositie waarmee het een overname kan doen.?
  • De financi?le bijdrage van Gilead biedt ruime financi?le mogelijkheden om extra studies naar nieuwe medicijnen op te starten.?
  • Op basis van de kaspositie is het bedrijf nu ?79 per aandeel waard. De koers staat nu op ?68.

Risico's

  • Er is geen garantie dat de medicijnen die momenteel in ontwikkeling zijn, worden ontwikkeld tot een commercieel succes.
  • Het concern heeft een aantal grote teleurstellingen moeten verwerken met betrekking tot de pijplijn. De vooruitzichten zijn daardoor onzeker en de risico's hoog.??
  • De risico's bij Galapagos zijn hoger dan bij andere biotechbedrijven doordat Galapagos alleen nog maar medicijnen in ontwikkeling heeft. ?

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 66,12 op Galapagos 11,4 0,59 0,61 -25,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 57,55 op Galapagos 4,7 1,44 1,46 -12,65 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 254,01 op Galapagos 0,4 19,11 0,00 +1,11 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 254,01 op Galapagos 0,4 19,11 0,00 +1,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen