Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Vroege lente, oplopende rente

maandag 22 februari 2021

Goedemorgen. Terwijl de lente dit jaar wel erg vroeg lijkt aangebroken, houdt op de beurzen de oplopende rente de gemoederen flink bezig. Een snelle rentestijging is voor hooggewaardeerde aandelen geen goed nieuws.

Heerlijk hoor, van winter naar lente in een paar dagen! Daar wordt een mens vrolijk van. We zijn nu ook wel klaar met de kou. Ik heb helaas nog niet kunnen barbecueën, maar hij staat al wel buiten. Hopelijk blijft het de komende dagen nog mooi weer. Als ik de voorspellers mag geloven komt dat wel goed. Vooral op woensdag lijkt de temperatuur nog een paar graden te kunnen stijgen, geweldig!

Weer terug naar normaal

Wat ook al een paar weken aan het stijgen is, is de kapitaalmarktrente. Langlopende (staats)obligaties dalen in koers, omdat de vooruitzichten op een aantrekkende economische groei en inflatie sterker worden. Positieve ontwikkelingen rond vaccinaties en oplopende grondstoffenprijzen voeden de rentestijging. In het Verenigd Koninkrijk gaan volgens berichten de scholen binnenkort weer open en de koperprijs noteert vanmorgen het hoogste niveau in negen jaar. Mooi dat alles weer normaal wordt, zou je zeggen. Maar is dat ook zo? Natuurlijk zou het geweldig zijn als we over een tijdje weer alles kunnen doen zonder ons zorgen te maken over corona. We willen niets liever.

Rente loopt wel erg snel op

Ook zou het goed zijn als de rentes weer een fatsoenlijke vergoeding geven voor ons spaargeld. Maar over het tempo waarin de rentes nu oplopen maak ik me, voor wat beleggers betreft, wel wat ongerust. Er zijn trouwens ook genoeg analisten/kenners die zich er weinig van aantrekken. En dat maakt beleggen juist zo interessant. De Australische 10-jaarsrente schiet vanmorgen met 17(!) basispunten omhoog naar 1,61%, die van Nieuw-Zeeland stijgt 13 basispunten naar 1,65%. Niet alleen betekent dit verliezen voor obligatiebeleggers, maar het zet ook de waardering van andere, meer risicovolle, beleggingscategorieën onder druk.

Tech-sector heeft last van oplopende rente

Nu hebben niet alle bedrijven en sectoren last van hogere grondstoffenprijzen en rentes. Mijnbouw en oliebedrijven bijvoorbeeld, of banken. Recent hebben we dan ook de weging van aandelen uit de sectoren basismaterialen en financiële waarden verhoogd. Maar, zoals hier al vaker geschreven, kan de hogere rente de historisch hoge waardering van bijvoorbeeld technologieaandelen wel wat onder druk zetten. En die wegen vooral zwaar in een aantal belangrijke Amerikaanse aandelenindices, zoals de S&P 500-index en de Nasdaq. Nu is het vooral het wereldwijde tekort aan computerchips dat de sector nog goed overeind houdt. De historisch lage rente heeft vooral de waardering van de tech-sector gesteund, waardoor de oplopende rente nu voor wat tegenwind zorgt. Een oplopende rente is geen probleem voor aandelenmarkten, zolang het maar geleidelijk gaat. Zo niet, dan kan de 'rationele zeepbel' omslaan in een 'irrationele zeepbel', zoals een analist van BCA Research vorige week mooi omschreef.

Meeste Aziatische beurzen op verlies

Stijgende grondstoffenprijzen en oplopend rentes bepalen vanmorgen het beeld op de Aziatische beurzen. Het is een gemengd beeld. De Nikkei-index is in Tokio 0,5% hoger gesloten, maar in Seoel verliest de Kospi-index 0,9%. De Hang Seng-index begon de dag goed, maar staat op het moment van schrijven op een verlies van 0,8%. De beurs van Shanghai verliest 1,5% en de beurs van Shenzhen koerst 1,7% lager, na een positieve start. De Australische beurs is 0,2% lager gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een lagere opening vanmiddag.

Druk op de Fed neemt toe

Mede door de oplopende rentes sloot de S&P 500-index (-0,2%) vrijdag, voor de vierde dag op rij, met verlies. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 4 basispunten naar het hoogste niveau in een jaar en noteert inmiddels 5 basispunten hoger op 1,39%. In iets minder dan twee weken tijd is de reële rente (rente minus inflatie) met bijna 30 basispunten opgelopen naar -0,80%. Dat is een flinke beweging die we voor het laatst vorig jaar maart hebben gezien. Vrijdag werd bekend dat de inkoopmanagersindex van de VS is gestegen van 58,7 naar 58,8 punten, conform de verwachting. Wat vooral opviel, was de recordstijging van de inputprijzencomponent. Die steeg nog harder dan de outputprijscomponent. Dit betekent dat bedrijven te maken krijgen met druk op de winstmarge of consumenten met druk op de prijzen, of allebei. Het is duidelijk dat de druk op de Fed om iets minder gas te geven met zulke cijfers verder toeneemt. Temeer omdat Washington nog vol inzet op een steunpakket van $1.900 miljard. Dat is bijna 10%(!) van het bruto binnenlands product van 2020. De weg van de minste weerstand voor rentes is op dit moment dan ook omhoog, tenzij de Fed flink gaat ingrijpen en zo de rentes kan drukken. Maar dat zal wel lastig worden. De Nasdaq sloot vrijdag met een winst van 0,07%, de Dow Jones-index sloot onveranderd. 

Ook in Europa loopt de rente op

Vrijdag werd ook de (voorlopige) inkoopmanagersindex van de eurozone bekendgemaakt. De samengestelde index is deze maand gestegen van 47,8 naar 48,1 punten, iets hoger dan de verwachte 48 punten. De index van de productiesector steeg onverwacht van 54,8 naar 57,7 punten (54,3 verwacht), die van de dienstensector daalde van 45,4 naar 44,7 punten (45,9 verwacht). Het is duidelijk dat de dienstensector veel meer last heeft van de lockdowns. De hoop op een snel economisch herstel leidde tot optimisme op de Europese beurzen. De Stoxx Europe 600-index sloot vrijdag met een winst van 0,53% waardoor de weekwinst 0,21% bedroeg. Ook in Europa stegen de rentes op staatsobligaties. De Duitse 10-jaarsrente steeg 4 basispunten naar -0,31%. Risicopremies op bedrijfsobligaties daalden licht. Ook de reële Duitse 10-jaarsrente is deze maand, net als in de VS, al 30 basispunten opgelopen naar -1,37%. Die oplopende rentes zullen de Europese beurzen bij de opening van vandaag onder druk zullen zetten.              

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de vertrouwensindex van Duitse ondernemers. Er wordt verwacht dat de Ifo-index deze maand is gestegen van 91,1 naar 91,7 punten. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere regionale inkoopmanagersindices uit Chicago en Dallas. Verder staat de index van leidende indicatoren op het programma. Kwartaalcijfers krijgen we van onder andere Royal Caribbean Cruises, Occidental Petroleum en Marathon Oil. Fijne week en blijf gezond! Groet, Simon 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 22 februari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 22 februari 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.