Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Nestle Nestle - Sterke frank drukt op de omzet; autonome omzetgroei redelijk in lijn met de verwachting

maandag 22 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
CH0038863350 CHF 22.6 2.83 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Sterke frank drukt op de omzet; autonome omzetgroei redelijk in lijn met de verwachting

Nestlé had een lastig jaar, met name door de kracht van de Zwitserse frank. Samen met flinke desinvesteringen drukte dit sterk op de omzet en was deze ook lager dan verwacht. De autonome omzet steeg met 3,6%, redelijk in lijn met de concurrentie. Ook die heeft voor dit jaar een groeiprognose van ongeveer 3-5% afgegeven. Heel veel spannender zal het voor de meeste bedrijven uit de sector dagelijkse consumentengoederen niet worden.

Grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld

Nestlé is het grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld. Het concern heeft dertig merken met meer dan CHF 1 mld omzet per jaar. De verdeling van de omzet is de laatste jaren: dranken 26%, melkproducten 26%, kant-en-klaarmaaltijden 17%, diervoeding 11%, chocolade, snoep en koek 10%. Ook heeft het een samenwerkingsverband met L’Oréal op het gebied van dermatologie. het concern behaalde over 2020 een omzet van CHF 84,3 mld.

Sterke frank drukt op de omzet; autonome omzetgroei redelijk in lijn met de verwachting

Nestlé heeft de resultaten in 2020 onder druk zien staan, onder meer door negatieve wisselkoerseffecten. Dit bleek 18 februari uit de cijfers. De omzet daalde met 8,9% tot CHF 84,34 mld, bij een consensusverwachting van CHF 84,95 mld. Door de sterke Zwitserse franc hadden wisselkoersen een negatief effect van 7,9% op de verkopen. Desinvesteringen hadden een negatief effect van 4,6%. Autonoom bedroeg de groei 3,6%, wat te danken was aan sterke prestaties in Amerika en van de diervoeding- en gezondheidsafdelingen. De analistenverwachting lag hier op 3,51%. De onderliggende operationele winstmarge steeg 10 basispunten tot 17,7%, vrijwel in lijn met de consensus. De onderliggende nettowinst steeg 3,5% tegen constante wisselkoersen, maar de gerapporteerde winst daalde met 4,5% tot CHF 4,21 per aandeel. De volledige winst kwam op CHF 4,30 per aandeel, ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder. De vrije kasstroom kwam in 2020 uit op CHF 10,2 mld. Het concern maakte in 2020 CHF 420 mln aan corona-gerelateerde kosten. Voor het huidige jaar verwacht Nestlé een groei van de autonome omzet met circa 5% en een stijging van de winst tegen constante wisselkoersen. Ook op de middellange termijn rekent Nestlé op een omzetgroei van ongeveer 5%.

Waardering: hoog

De waardering van de voedingsmiddelenfabrikanten op de Masterlist met ondernemingen die het Investment Office volgt, is relatief hoog. Nestlé heeft op het moment een hogere koerswinstverhouding dan normaal, namelijk 22 keer de winst over het lopende jaar. Het dividendrendement ligt tegen de 3% aan.

Kansen

  • Via zowel organische groei als overnames wil het concern het omzetaandeel van de opkomende markten in de komende jaren fors laten groeien. Door de koersdalingen van de aandelen van bedrijven in de opkomende markten zijn deze ondernemingen op dit moment niet te duur.
  • Nestlé richt zich met zijn productenportefeuille steeds meer op gezonde producten met hoge marges. Zoals bijvoorbeeld de plantaardige vleesvervangers. Het concern kan daarmee profiteren van de stijgende bestedingen van consumenten aan deze producten.
  • Met dertig merken met meer dan CHF 1 mld omzet per jaar (goed voor 70% van de jaarwinst) heeft Nestlé een uitstekend gespreide productenportefeuille.

Risico's

  • Door het zwakke economische klimaat ondervindt Nestlé in de volwassen markten nog steeds sterke concurrentie van de producenten van huismerken.
  • Nestlé heeft veel last van de zwakke valuta’s in de opkomende markten ten opzichte van de sterke Zwitserse frank.
  • Nestlé wil nog wel eens te veel geld uitgeven voor een overname als het management een bedrijf als goede aanvulling ziet voor het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 68,0 op Nestle 2,6 3,29 3,39 +5,36 % Koop Sprinter
Sprinter Long 68,0 op Nestle 2,6 3,29 3,39 +5,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen