Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Carrefour Carrefour - Goed jaar; met name in Frankrijk en Brazilie vlogen de goederen de winkel uit

maandag 22 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120172 EUR 10.5 3.7 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Goed jaar; met name in Frankrijk en Brazilie vlogen de goederen de winkel uit

Net als bij alle andere retailers, heeft de pandemie het concern geen windeieren gelegd. Door de stijging van de thuisaankopen vanwege de beperkingen van de lockdown-maatregelen, steeg de identieke omzet met een recordpercentage. Nu de besmettingscijfers opnieuw stijgen, wordt verwacht dat ook het vierde kwartaal goed zal zijn. De subsidies van de Braziliaanse regering om de consument de coronaperiode door te helpen hebben zeer zeker geholpen, maar die zullen waarschijnlijk niet ieder kwartaal in dezelfde orde van grootte zijn. Positief is ook dat de hypermarkten in Frankrijk meehielpen aan de stijging van de omzet.

Profiel

Het Franse winkelbedrijf Carrefour is na Walmart de grootste supermarktketen ter wereld. Het heeft een sterke positie in Frankrijk en in de rest van West-Europa met winkeltypes als supermarkten, hypermarkten en discountzaken, verder is het actief in Latijns-Amerika.

Goed jaar; met name in Frankrijk en Brazilie vlogen de goederen de winkel uit

Carrefour heeft de winst in 2020 zien stijgen, al ging de omzet iets omlaag. Dit bleek 18 februari uit de jaarcijfers. De omzet van het Franse supermarktconcern daalde van €80,7 naar €78,6 miljard, maar op vergelijkbare basis steeg de omzet met 7,8%. Vooral in Brazilië kende Carrefour een stevige vergelijkbare groei van 18,2%. In Frankrijk, de belangrijkste markt van het concern, kwam de vergelijkbare omzetgroei uit op 5,5% bij een analistenverwachting van slechts 3,1%. Zelfs het zorgenkindje van het concern, de hypermarchés, zagen een al lang niet voorgekomen vergelijkbare groei van 3,9%. Carrefour wist de operationele marge te verhogen en de operationele winst te laten stijgen met 57,4% tot €1,69 mld. Dat was in lijn met de analistenverwachting. De aangepaste nettowinst steeg met 17,9% tot €1,01 mld. De vrije kasstroom steeg zelfs van €324 mln naar €1,06 mld, al zaten daar wel enkele eenmalige posten in. Het concern wees erop dat de klantentevredenheid verder is gestegen en dat het marktaandeel in Frankrijk met 0,1% is toegenomen in het vierde kwartaal. Carrefour kondigde een nieuwe doelstelling aan voor extra kostenbesparingen van €2,4 mld per jaar tegen 2023. Dit komt bovenop de € 3 mld die de afgelopen jaren al bereikt werd. Daarnaast wil de supermarktketen elk jaar meer dan een miljard euro aan netto vrije kasstroom genereren. Afgezien van de doelstelling voor de vrije kasstroom, gaf Carrefour geen concrete prognose voor 2021.

Waardering

De waardering van Carrefour is op dit moment bijna 11 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan de gemiddelde waardering van de laatste jaren en ook veel lager dan de waardering van veel concurrenten. Het bedrijf heeft met bijna 3,22% een hoger dan gemiddeld dividendrendement.

Kansen

  • Carrefour is eerder dan grote concurrenten Tesco en Walmart wereldwijd gaan uitbreiden en heeft daardoor in de opkomende markten China en Brazilië ook een groter marktaandeel dan deze concurrenten.
  • Nu grote beleggers en hedgefunds actiever worden in hun belangenbehartiging, groeit de kans op maatregelen van Carrefour om waarde te creëren voor de aandeelhouders (dividendverhoging, inkoop eigen aandelen).

Risico's

  • Het concern heeft al jarenlang last van een kwakkelende thuismarkt. Belangrijkste problemen: een teruglopend aantal klanten (door het imago duur te zijn) en teleurstellende prestaties in het segment non-food. Diverse herstructureringsmaatregelen hebben deze negatieve trend tot dusverre niet kunnen keren.
  • Carrefour is actief in 26 verschillende landen en heeft een grote blootstelling aan valutaschommelingen.
  

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 11,9 op Carrefour 4,3 3,26 3,28 -3,54 % Koop Sprinter
Sprinter Long 11,9 op Carrefour 4,3 3,26 3,28 -3,54 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen