Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Ahold Delhaize Ahold Delhaize - Sterke onlineprestaties zorgen voor recordcijfers. Marges iets lager dan verwacht

maandag 22 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011794037 EUR 12 3.94 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Sterke onlineprestaties zorgen voor recordcijfers. Marges iets lager dan verwacht

Door de iets hoger dan verwachte corona-gerelateerde kosten en de daarmee samenhangende tegenvallende winstmarge over het vierde kwartaal, lijken beleggers niet tevreden met de recordcijfers van het supermarktconcern. En die zijn met name in de Verenigde Staten, een land waarvan de inwoners normaal gesproken graag uit eten gaan maar nu even niet, erg sterk. Dat de vooruitzichten iets lager zijn, kan ook niet als een verrassing komen. Toch wordt het aandeel vooralsnog niet beloond voor de resultaten

Profiel

Koninklijke Ahold Delhaize is een internationale groep van vooraanstaande supermarktbedrijven in de Verenigde Staten (VS), Nederland, België en Centraal- en Zuid-Europa. Het concern heeft in totaal bijna 6800 winkels. De formule Albert Heijn is marktleider in Nederland en Delhaize heeft een groot marktaandeel in België. In de Verenigde Staten (VS) opereert het bedrijf onder meer met de namen Food Lion, Hannaford, Martin’s, Peapod, Stop&Shop/Giant-Landover en Giant-Carlisle; allemaal winkels in het oosten en noordwesten van de VS. Ahold is verder een voorloper op het gebied van e-commerce, met Bol.com, Peapod en bfresh. Het concern heeft op het moment 372.000 mensen in dienst en behaalde in 2020 meer dan €74,7 mld aan omzet.

Sterke onlineprestaties zorgen voor recordcijfers. Marges iets lager dan verwacht

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2020 veel meer omzet behaald dan voorzien, met name dankzij de sterke onlineprestaties. Dit bleek 17 februari uit de cijfers. Het supermarktconcern behaalde een omzet van €19,6 mld, terwijl analisten gemiddeld €18,6 mld hadden verwacht. Daaraan droegen de Verenigde Staten €11,42 mld en Europa €8,16 mld bij. Dit leverde Ahold een operationele winst op van slechts €16 mln, wat beduidend minder was dan de €461 mln waarop analisten rekenden. Onderliggend kwam de operationele winst uit op €811 mln, tegen een analistenverwachting van €771 mln. De onderliggende marge was 4,1%, zoals ook door de analisten was ingeschat. Onderliggend verdiende Ahold €0,53 per aandeel, 7,3% meer dan vorig jaar, bij een consensusverwachting van €0,50. Het concern investeerde in 2020 bijna €680 mln in coronahulp met verschillende initiatieven, zoals extra personeel, beschermingsmiddelen en donaties. In het vierde kwartaal van 2019 behaalde Ahold een omzet van €17,38 mld en een nettowinst van €544 mln. Operationeel verdiende de grootgrutter toen €749 mln. Onderliggend was dit €765 mln, met een onderliggende marge van 4,1% bij een consensus van 4,4%. Online groeide de omzet ook in de laatste drie maanden van 2020 goed, waardoor de jaaromzet uit dit kanaal 67% hoger uitkwam op €7,6 mld. Het leeuwendeel van dit bedrag komt op het conto van bol.com. Voor 2021 rekent Ahold op een stijging van de onlineverkopen van 30%. De winstgevendheid van bol.com maakte Ahold niet bekend. Vooral de explosieve onlinegroei in de VS valt op: in het vierde kwartaal stegen de onlineverkopen van Ahold daar met 129% en over heel 2020 met 105%. Het bedrijf dacht aanvankelijk pas een online-consumentenomzet van €7 mld te realiseren in 2021. De winst steeg in 2020 met ruim 35% naar €2,26 per aandeel bij een analistenverwachting van €2,27 (2019: €1,71). De jaaromzet over 2020 steeg met 14% naar €74,74 mld (waarvan €44 mld in de VS), de onderliggende operationele winst kwam uit op €3,59 mld en de bijbehorende marge op 4,8%. Analisten rekenden op een omzet van €73,66 mld, een onderliggende operationele winst van €3,55 mld en een marge van 4,8%. De vrije kasstroom over het gehele jaar lag op €2,2 mld, bij een consensusverwachting van bijna €1,9 mld. Ahold Delhaize keert over 2020 een dividend uit van €0,90 per aandeel; een stijging van 18,4% ten opzichte van 2019. Analisten rekenden op €0,94. Voor 2021 verwacht Ahold een stijging van de onderliggende winst per aandeel met 5-10% in vergelijking met 2019, toen er nog geen sprake was van corona, en een operationele marge van ten minste 4%. Analisten rekenden gemiddeld op 4,2%. Daarbij zal de vrije kasstroom circa €1,6 mld bedragen. Zo komt de vrije kasstroom tussen 2019 en 2021 uit op €5,6 mld, wat meer is dan de doelstelling van €5,4 mld uit 2019. De prognose voor de identieke-omzetgroei is 4%. De onlineomzet zal volgens Ahold dit jaar met nog eens 30% stijgen.

Waardering

De koers-winstverhouding van Ahold Delhaize is op dit moment ruim 11 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan het gemiddelde van de laatste jaren. Ook vergeleken met de concurrenten heeft het kruideniersconcern op het moment een lage waardering. Terwijl het toch al enkele jaren goede cijfers kan melden.

Kansen

  • Veel extra mogelijkheden sinds de overname van Bol.com. In veel winkels zijn afhaalbalies gekomen voor het afhalen van op het internet bestelde goederen. Hierdoor zullen veel nieuwe klanten naar de winkels komen.
  • In Nederland doet Albert Heijn (AH) het redelijk en profiteert het van zijn positie van marktleider en zijn sterke huismerken. AH verhoogde de penetratie van zijn huismerken de laatste jaren ten koste van de A-merken. Die vertegenwoordigen nu gemiddeld 50% van de producten in de winkels.
  • Veel extra omzet nu er beperkingen gelden voor het uit eten gaan buiten de deur en de sterke onlinepropositie.

Risico's

  • Op dit moment ziet het concern geen mogelijkheden om de gestegen productkosten volledig door te berekenen aan de consument. Zou men dit wel doen, dan is de kans groot dat klanten overstappen naar concurrenten.
  • Het concern moet veel tijd steken in het invoegen van Delhaize in de organisatie, het is belangrijk dat men daarbij de operationele zaken niet vergeet.
  • Nu Amazon in de VS ook in stenen winkels actief is, kan dit een forse pijsdruk gaan geven in de supermarktbranche. Ook gaat Amazon vanaf dit jaar zich meer op Nederland focussen wat extra concurrentie in de supermarktoorlog met zich meebrengt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 19,64 op Ahold Delhaize 9,0 2,43 2,45 -1,61 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17,7 op Ahold Delhaize 5,0 4,38 4,40 -0,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 23,95 op Ahold Delhaize 9,9 2,20 2,22 +1,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 26,55 op Ahold Delhaize 4,6 4,80 4,82 +0,84 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Ahold Delhaize bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.