Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Evening star

dinsdag 23 februari 2021

Een week geleden werd in de AEX opnieuw een hogere top geplaatst bij 689,24. Hiermee werd bijna de all-time high uit het jaar 2000 getest. Deze top ging gepaard met de vorming van een driedaags toppatroon, een ‘evening star’.

De euforie in de aandelenmarkt is nog steeds erg hoog, maar naar mijn mening bevindt de AEX zich in de laatste fase van een lange en zeer krachtige blow-off beweging. We zien daarbij een duidelijke overeenkomst in de verschillende bewegingen in de periode 1998 – 2001 en 2018 -2021. Destijds werd na een zeer forse vrije val nog een hogere top in 2000 geplaatst waarna een 2 jaar durende bearmarkt startte. Een jaar geleden vond een vergelijkbare forse vrije val tot aan de 389 plaatst. De enorme stijging vanaf deze bodem (in slechts 1 jaar tijd) bedraagt inmiddels ongeveer 300 punten. Als we kijken naar de weekgrafiek ligt een belangrijke stijgende bodemlijn bij 625. Deze startte bij de bodem van 389 en loopt langs de oktoberbodem van 528. Vanaf deze oktoberbodem werd de krachtige versteiling gestart van ongeveer 160 punten. Pas een beweging onder de genoemde 625 zal de definitieve bevestiging zijn van de vorming van een zeer belangrijke top en het vervolg van de bearmarkt in het langere technische beeld. Als we kijken naar de versteiling vanaf deze oktoberbodem zien we verder meerdere stijgende wiggen. Vorige week werd met de vorming van de top bij 689 de stijgende toppenlijn getest. Het ‘elastiek’ tov onder andere het 200-daags gemiddelde werd steeds verder opgerekt en kan naar mijn mening op korte termijn ‘knappen’. Bij de vorming van de top werd ook een driedaags toppatroon gevormd, een zogenoemde ‘evening star’. Gisteren werd voor het eerst de onderkant (stijgende bodemlijn) van de sinds oktober aanwezige stijgende wig onder druk gezet. Deze ligt bij 665. Een doorbraak hieronder zou een duidelijke verzwakking betekenen en een krachtig verder neerwaarts vervolg starten richting in eerste instantie de 632 en 625. Zolang deze neerwaartse doorbraak niet plaatsvindt, blijven hogere toppen mogelijk. Maar een neerwaarts vervolg lijkt binnenkort realistisch.

Visie TA 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

665 / 658 / 651 / 646

689 / 692 / 695 / 703

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 603,96 op AEX 10,0 6,63 6,65 -1,78 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 535,6 op AEX 5,0 13,40 13,42 -0,89 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 726,36 op AEX 10,0 6,63 6,65 +1,84 % Koop Sprinter
Sprinter Short 749,0 op AEX 6,7 9,94 9,96 +1,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 23 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.