Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Sterke, defensieve speler

maandag 1 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 25 1.78 Ja Industriegoederen

Sterke, defensieve speler

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices, zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiële markt ook gegroeid. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase. Maar voorlopig lijken defensievere aandelen minder gevraagd dan cyclische.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. De activiteiten van het concern zijn onderverdeeld in vier divisies: Tax & Accounting (31% omzet), Health (26%), Governance, Risk & Compliance (23%) en Legal & Regulatory (20%). Wat betreft regio's, is Noord-Amerika (61%) het meest belangrijk, gevolgd door Europa (31%) en Asia Pacific (8%). Het concern behaalde in 2020 een omzet van €4,6 mld en een aangepaste nettowinst van €728 mln.

Defensievere aandelen op dit moment minder gevraagd dan cyclische

Het probleem voor defensievere spelers zoals Wolters Kluwer is, dat beleggers op dit moment meer op zoek zijn naar aandelen die kunnen profiteren van cyclisch herstel. Het verdienmodel van Wolters Kluwer is grotendeels gebaseerd op contracten. Die zorgen voor het hoge terugkerende omzetaandeel van 80%. Dit is prettig tijdens een recessie, maar remt ook de groei tijdens de expansiefase. Daarnaast spelen de waardering en de lagere kapitaalmarktrentes een rol. Dit geldt in vergelijkbare mate voor concurrent Relx, al kan die wel profiteren van cyclisch herstel in de evenementendivisie en is de waardering aantrekkelijker. De koers van Wolters Kluwer is in 2020 ongeveer 5% voorgebleven op de sector, maar blijft in 2021 tot nu toe ruim 10% achter.

Hoge winstgevendheid positief en jaarprognose in lijn verwachting

Wolters Kluwer presenteerde op 24 februari de jaarresultaten over 2020. De omzet steeg iets, in lijn met de consensusverwachting van analisten, terwijl de EBIT-marge en de aangepaste winst per aandeel (wpa) hoger waren dan verwacht. Desondanks daalde de aandelenkoers ruim 6%. De oorzaak is waarschijnlijk dat de jaarprognose grofweg in lijn lag met de consensus en die niet overtrof. De voorspelde omzetgroei in de eerste jaarhelft viel wat tegen, terwijl de prognose van een EBIT-marge van 24,5-25% en een wpa-stijging van ongeveer 5% meevallen (ondanks een negatief wisselkoerseffect van 2,5%). Ook de voorspelde vrije kasstroom van €900 mln is iets hoger dan de consensusverwachting. De organische omzet steeg met 2% naar €4,6 mld. De EBIT steeg met 3,2% naar €1,1 mld (verwacht: +2,3%) en de marge met 80 basispunten (bp) naar 24,4% (hoger dan verwacht). De aangepaste wpa steeg met 7,9% (verwacht: +3,1%). Positief viel de hoger dan verwachte vrije kasstroom van €907 mln op. Dat is een stijging van 10%, terwijl werd gerekend op een daling van 10%. De vrije kasstroom wordt onder andere gebruikt voor het verhogen van het dividend met 15% (verwacht: +4%) en het aandelen-inkoopprogramma van €350 mln (ongeveer 2% van de huidige marktkapitalisatie) waarvan €50 mln inmiddels is ingezet. Wat de divisies betreft, zit de zwakte bij Legal & Regulatory (20% omzet). Daar daalde de organische omzet met 2% en is de EBIT-marge van 10,7% (-30bp) ongeveer drie keer zo laag als in de andere divisies. De oorzaak is een grotere blootstelling aan krimpende markten voor ‘print’ (gedrukte media) en trainingen. Maar ook de softwareoplossingen groeiden met 5% duidelijk trager dan in 2019 (+14%). Overigens daalden de omzet en de EBIT-marge ook iets bij de divisie Governance, Risk & Compliance (23% omzet) omdat de compliance-transacties afnamen, terwijl de omzet en EBIT-marge stegen bij de overige twee divisies Tax & Accounting (31% omzet) en Health (26% omzet).

Waardering grofweg gemiddeld, maar staat toch wat onder druk

Onderliggend draaien drie van de vier divisies redelijk tot goed. De zwakte zit (nog steeds) bij de divisie Legal & Regulatory. De cloudactiviteiten groeiden stevig. De printinkomsten krompen daarentegen fors, maar werden deels gecompenseerd door groei van de digitale inkomsten. Trainingen kunnen niet (of veel minder) plaatsvinden door de coronapandemie en contracten vernieuwen of uitbreiden blijkt wat lastiger in de huidige marktomstandigheden. De groei zal in H1’21 trager zijn dan tijdens H2’20, mede door de vergelijkingsbasis. Desondanks werden de prognoses veelal iets verhoogd op basis van hogere winstgevendheid (voortdurende kostenbeheersing, maar lagere herstructureringskosten en voorzieningen). Analisten rekenen op een matige omzetgroei en een kleine krimp van de wpa. Het aandeel noteert tegen 20,6 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Dat komt neer op een korting van ongeveer 7% ten opzichte van de historische gemiddelde waardering van de (sub)sector en die van de bredere markt. Het getaxeerde dividendrendement is 2,1% (5-jaars gemiddelde: 2%; sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 5,7% (5-jaars gemiddelde 5,6%; sector: 3,1%).

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Een groot deel van de omzet (80%) is van terugkerende aard doordat het concern veel met abonnementen werkt.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.
  • De trend richting meer vrij beschikbare online informatie vormt een risico voor het verdienmodel van het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 81,05 op Wolters Kluwer 10,0 9,00 0,00 -1,96 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 70,72 op Wolters Kluwer 4,5 19,32 19,82 -1,06 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 108,8 op Wolters Kluwer 4,6 18,84 19,34 +1,01 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 108,8 op Wolters Kluwer 4,6 18,84 19,34 +1,01 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.