Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Aalberts Industries Aalberts Industries - Duurzame trends worden sterker, maar industriele niches nog zwak

maandag 1 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852564 EUR 19.2 1.77 Ja Industriegoederen

Duurzame trends worden sterker, maar industriele niches nog zwak

De operationele resultaten van Aalberts blijven indrukwekkend. Aalberts ondervindt momenteel tegenwind in de industriële eindmarkt door de zwakke economische ontwikkelingen wereldwijd, maar het concern is volgens ons goed gepositioneerd om het marktaandeel verder uit te breiden door zowel autonome groei als overnames. De vraag uit de duurzame eindmarkten is daarentegen fors toegenomen.

Groot in aluminium

Aalberts Industries is een industrieel toeleverancier dat voornamelijk aluminium gebruikt in zijn producten. Aalberts heeft circa 15.000 medewerkers in 30 landen. Het bedrijf biedt geïntegreerde leidingen en meerlagige systemen, warmte- en oppervlaktebehandeling, hydraulische stroming- en vloeistofregeling, geavanceerde mechatronica en andere gerelateerde producten. De geografische omzetverdeling is: West- en Noord-Europa 59%, Noord-Amerika 25%, Oost-Europa 10% en het Midden-Oosten, Azië en Afrika 6%. Het concern behaalde in 2020 een omzet van €2,6 mld en een aangepaste nettowinst van €117 mln.

Meer focus en minder eindmarkten

Eind 2019 kondigde het concern een nieuwe strategie aan: ‘Focused acceleration’. Onder deze nieuwe strategie gaat Aalberts werken met minder producten en minder eindmarkten. Daarmee brengt het concern meer focus aan, wat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt. Het concern is ingedeeld in vier divisies: Instalation technology (leidingsystemen; 39% omzet), Material technology (oppervlaktetechnologieën; 26%), Climate technology (hydraulische stroomregeling; 24%) en Industrial technology (vloeistofregeling, geavanceerde mechatronica; 11%). Aalberts bedient met deze producten klanten in vier eindmarkten: milieuvriendelijke gebouwen (58% omzet), industriële niches (20%), duurzaam transport (14%) en de halfgeleiderindustrie (8%). Daartoe behoren bijvoorbeeld ook de automobielindustrie, de olie- en gassector en de turbine- en luchtvaartindustrie. Kortom, Aalberts is een cyclisch bedrijf dat zich onderscheid door te focussen op unieke technologieën.

Sterke tweede jaarhelft, maar gemengde jaarresultaten

Aalberts presenteerde op 24 februari na het sluiten van de beurs gemengde resultaten over het jaar 2020. De omzet daalde 8,1% (7% organisch) naar €2,6 mld (verwacht: -8,5%). De aangepaste EBITA daalde 41,6% naar €283 mln (verwacht: -31,8%) en de marge daalde 200 basispunten (bp) naar 10,8%. De aangepaste winst per aandeel daalde 56% (verwacht: -40%). Het orderboek is in 2020 met ruim 9% gegroeid, hoofdzakelijk door een groeiende vraag uit de eindmarkten milieuvriendelijke gebouwen, duurzaam transport en halfgeleiders. In de industriële niches verloopt het herstel op de eindmarkt trager, doordat klanten terughoudend blijven met investeren. Bij de divisie Installation Technology (39% omzet) daalde de omzet 5% en de EBITA 15%. De EBITA-marge daalde 130bp naar 10,8%. Bij de divisie Material Technology (26% omzet) daalde de omzet 14% en de EBITA 42%. De EBITA-marge daalde 410bp naar 8,5%. Bij de divisie Climate Technology (24% omzet) daalde zowel de omzet als de EBITA 8%. De EBITA-marge ontwikkelde zich vlak en kwam uit op 10,8%. Bij de divisie Industrial Technology (11% omzet) daalde de omzet 5% en de EBITA 28%. De EBITA-marge daalde 430bp naar 14,3%. De vrije kasstroom steeg met 8,5% naar €339 mln (verwacht: €239 mln). Het dividend werd, in lijn met de verwachting, met 25% verlaagd. De netto schuld (voor IFRS-16; wijziging in boekhoudregels wat betreft leases) daalde 24% naar €444 mln dankzij de sterke vrije kasstroom. De netto schuld gedeeld door de EBITDA kwam uit op 1,1 (was 1,3 tijdens de start van 2020). Dat is ruim onder de voorwaarden van de banklening van 3,5. De jaarprognose bevat, zoals gebruikelijk, geen concrete richtlijnen. Het management blijft zich richten op de kasstroom, kostenbeheersing en innovatie door middel van de nieuwe strategie ‘Focused Acceleration’, die versneld wordt uitgerold (zoals aangekondigd tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers). Hiertoe heeft het concern de eenmalige kosten dit jaar wat verhoogd naar €51 mln (was €40 mln), maar ook de jaarlijkse kostenbesparing (vanaf 2021) zal naar verwachting wat hoger zijn, namelijk €50 mln in plaats van €45 mln.

Groei en waardering redelijk aantrekkelijk

De resultaten tonen een aanhoudend herstel in de tweede jaarhelft, door een hoger activiteitenniveau bij klanten en een laag voorraadniveau in de toeleveringsketen. Hierdoor kwam de EBITA-marge in de tweede jaarhelft uit op 11,8%, terwijl de marge 9,8% was in de eerste jaarhelft. De versnelde kostenbesparingen zullen helpen om de EBITA-marge te verhogen richting de doelstelling van 14% in 2022. Maar deze doelstelling lijkt op dit moment nog redelijk ver weg en betekent dat de marge fors moet stijgen bij de meeste divisies. Uit de update blijkt ook dat de ontwikkeling van de duurzame trends sterker is geworden, wat positief is, terwijl het uitstellen van kapitaalinvesteringen door klanten in de industriële nichemarkten een negatief signaal is. Analisten rekenen op een matige omzetgroei in de komende twee jaar, terwijl de winst fors (met 100%) herstelt in 2021 en met 13,5% in 2022. De koers is in 2020 ongeveer 10% achtergebleven op de sector, maar blijft in 2021 tot nu toe ruim 6% voor. Het aandeel noteert tegen 18,9 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Dat komt neer op een korting van ongeveer 4,5% ten opzichte van de historische gemiddelde waardering van de (sub)sector en die van de brede markt. Het getaxeerde dividendrendement is 1,9% (10-jaars gemiddelde: 2,2%; sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 5,3% (10-jaars gemiddelde 5,3%; sector: 3,1%).

Kansen

  • Het managementteam heeft een duidelijke focus op sterkere groei, rendement op eigen vermogen en operationele excellentieprogramma’s. De omzet en winst kunnen hierdoor blijven groeien.
  • Aalberts omzet is goed gespreid: het concern opereert in vier verschillende eindmarkten.
  • De energietransitie lijkt te versnellen. Hierdoor kunnen de inkomsten uit de duurzame eindmarkten flink groeien in de komende jaren.

Risico's

  • Aalberts groeit onder andere via overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De eindmarkten waarin Aalberts opereert zijn cyclisch gevoelig. De omzetgroei in deze markten wordt voornamelijk gedreven door bbp-groei (en -verwachtingen). Die kan tegenvallen.
  • Het herstel van de coronacrisis in de cyclische eindmarkten die Aalberts bedient, laat langer op zich wachten dan verwacht.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 40,3 op Aalberts 4,3 11,11 11,21 -2,45 % Koop Sprinter
Sprinter Long 40,3 op Aalberts 4,3 11,11 11,21 -2,45 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen