Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoge volatiliteit betekent niet alleen maar dalende koersen

woensdag 3 maart 2021

Goedemorgen. Na een paar dagen van hectiek op de obligatiemarkt leek gisteren de rust weer enigszins teruggekeerd. 

Inflatiecijfers uit de eurozone van februari waren in lijn met de verwachting van analisten. De geldontwaarding bedroeg 0,2% op maandbasis en 0,9% op jaarbasis. Van sterk oplopende inflatie is hier dus nog geen sprake. De kerninflatie, dus zonder de prijzen van energie en voedsel mee te rekenen, bedroeg 1,1% ten opzicht van vorig jaar. Reden voor angst voor sterk oplopende rentes in de eurozone is er op basis van deze cijfers dan ook nog niet. Wel verwachten we, dat vanwege de vergelijkingsbasis met vorig jaar, toen sommige prijzen onder druk kwamen, de inflatie later dit jaar zal oplopen. 

ECB wil te snelle rentestijging voorkomen…

De Europese Centrale Bank houdt de inflatie in de eurozone altijd goed in de gaten. Een belangrijke opdracht van de ECB is om de inflatie vlak onder de 2% te krijgen en te houden. Het gevaar dat de ECB op dit moment ziet, is dat de markt te vroeg een hogere inflatie ‘inprijst’ in de obligatiekoersen en zo de rente omhoog stuwt. Daardoor zou de economische groei in de kiem gesmoord kunnen worden. Vandaar dat we de komende tijd nog wel commentaren vanuit de ECB kunnen verwachten, met als doel de rentes te drukken. 

… en blijft eurostaatsobligaties opkopen

Wat natuurlijk veel beter werkt dan woorden, zijn daden in de vorm van flinke aankopen op de obligatiemarkt. Zoals we hier gisteren al schreven, was dat maandag zeer waarschijnlijk al het geval en ook gisteren blijken de aankopen van de ECB effect te hebben gehad. Over een breed front daalden de rentes van eurostaatsobligaties. De Duitse tienjaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,35%. De Italiaanse tienjaarsrente kon echter niet meekomen en steeg 2 basispunten naar +0,66% na berichten over nieuw aanbod van schuldpapier door de Italiaanse overheid. Onze visie op de rente en de obligatiemarkt kun je lezen in de Rentevisie van maart

Rentevisie ING: tienjaarsrentes naderen door ons verwachte niveaus

In het kort: we verwachten dat de beleidsrentes van de centrale banken (en daarmee de ‘korte’ rentes) nog lang laag zullen blijven. Ook schrijven we dat de obligatierentes (de ‘lange’ rentes) de bovenkant zijn genaderd van de bandbreedtes van de dit jaar door ons verwachte tienjaarsrentes. In reactie op de iets gedaalde obligatierentes hervonden de meeste Europese aandelenbeurzen gisteren de weg omhoog, al waren de omzetten wel weer lager dan gemiddeld. De Stoxx Europe 600-index eindigde met een winst van 0,2%, onder aanvoering van ‘cyclische’ (dus economisch gevoeliger) sectoren zoals basismaterialen (+1%) en financiële waarden (+0,8%). De sectorindices van nutsbedrijven (-0,9%) en de IT-sector (-0,7%) eindigden lager. 

Koersverlies ‘Big tech’ drukt aandelenindices omlaag op Wall Street…

Bij gebrek aan betekenisvol macro-economisch nieuws waren het gisteren vooral winstnemingen op aandelen van ‘big tech’ (zoals Google en Facebook) die de belangrijkste indices op Wall Street drukten. Niet zo gek, nadat de S&P 500-index maandag nog de grootste dagwinst sinds juni 2020 boekte. Ondanks iets lagere rentes op de obligatiemarkt – de Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 3 basispunten naar 1,39% – waren het vooral aandelen uit de sector IT (-1,6%) en duurzame consumentengoederen (-1,3%) die de stemming bedierven. Alleen aandelen uit de sector basismaterialen (+0,6%) sloten in de plus. 

… waarbij de Nasdaq 1,7% inleverde en de VIX weer steeg

De S&P 500 index sloot met een verlies van 0,8%, de Nasdaq leverde 1,7% in en de Dow Jones Industrial Average eindigde 0,5% lager. Ook de Russel 2000-index (-1,9%) met daarin vooral midcap- en smallcap-aandelen, leverde gisteren weer een deel van de winst van maandag (3,4%) weer in. De volatiliteitsindex VIX, de angstgraadmeter van de S&P 500-index, steeg met ruim 3% tot boven de 24 punten, nadat deze maandag nog 16,5% omlaag ging. Het lijkt erop dat we nog niet van de hoge volatiliteit (beweeglijkheid van de koersen) op de markten af zijn. 

Chinese aandelenbeurzen flink in de lift vanmorgen

Hoge volatiliteit betekent niet alleen maar dalende koersen: vrijwel alle Aziatische beurzen kleuren vanmorgen groen op mijn koersenscherm en staan dus hoger. De waarschuwende woorden gisteren, van een hoge Chinese ambtenaar over ‘zeepbellen op delen van de financiële markten’ zijn allang weer vergeten. En ook een daling van de Chinese inkoopmanagersindex van nieuwsdienst Caixin (van 52,2 in januari naar 51,7 in februari) kan de positieve stemming onder beleggers in Azië blijkbaar niet drukken. De Tokiose Nikkei-index is vanmorgen 0,5% hoger gesloten en de Zuid-Koreaanse Kospi-index boekt een winst van 1,3%. De Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven op een winst van 2,4% en de beurs van Shanghai plust 1,7%. De daling van de Australische tienjaarsrente (-5 basispunten naar +1,69%) geeft beleggers hoop dat hogere rentes het feest op de aandelenbeurzen niet verder zullen verstoren. De beurs van Australië is 0,8% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,6% hoger. We verwachten dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en die van de eurozone als geheel. Voor de eurozone wordt voor februari een samengestelde inkoopmanagersindex (productie- plus dienstensector) van 48,1 punten verwacht, gelijk aan de eerdere schatting en een kleine stijging ten opzichte van de 47,8 punten van januari. Een cijfer onder de 50 wijst overigens nog steeds op een verslechtering van het ‘economisch momentum’, de onderliggende groei van de economie. Al sinds vorig jaar september is de samengestelde index van de eurozone niet meer boven de 50 punten geweest. Vooruitlopend op het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport van vrijdag komt loonstrookjesverwerker ADP vandaag met nieuwe Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. Analisten verwachten gemiddeld dat ADP 200.000 nieuwe banen meldt in februari. Verder staan er Amerikaanse inkoopmanagersindices en het zogenoemde Beige Book van de Fed op de agenda. Dat laatste bevat gedetailleerde gegevens over de stand van de Amerikaanse economie. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Andritz, Persimmon, Dollar Tree en Vivendi. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 3 maart 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 3 maart 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.