Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Henkel Henkel - Beter dan verwachte resultaten dankzij kleefstoffen- en wasmiddelendivisie

donderdag 4 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0006048432 EUR 20.2 1.97 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Beter dan verwachte resultaten dankzij kleefstoffen- en wasmiddelendivisie

Zeker geen slechte cijfers, vooral het vierde kwartaal was op veel punten beter dan verwacht, vooral de lijmstoffendivisie. Dit betekent dat vanuit de auto-industrie weer een sterkere vraag komt, wat positief is voor het lopende jaar. Ik verwacht nog niet veel van Henkels andere grote afnemer: de vliegtuigindustrie. Veel orders zullen uitgesteld worden, ben ik bang. Het bedrijf noteert tegen een forse discount ten opzichte van de concurrentie maar presteert ook vaak wat wisselvalliger. Het concern is een stuk kleiner met zijn wasmiddelendivisie dan Procter & Gamble, de marktleider en dus prijsbepaler in die sector. Henkel heeft niet het imago van een L’Oréal in de sector beauty & Care en ook hier dus niet de prijszetter. Maar dat zijn ze wel in de lijmstoffendivisie, en dat levert in goede tijden uitzonderlijke resultaten op. Maar dan moeten de grootste afnemers niet allemaal tegelijkertijd hun crisisperiode hebben, met de verkoop van Pritt-stiften redt de divisie het niet.

Leidende marktposities in zowel de consumenten- en industriele markten

Henkel AG & Co KGaA (Henkel), de Duitse innovatieve fabrikant van lijm, wasmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen, is wereldwijd actief met toonaangevende merken en technologieën. Het concern werkt in drie domeinen: was -en reinigingsproducten, schoonheidsproducten en kleeftechnologieën. Henkel werd opgericht in 1876 en is wereldwijd markleider in zowel consumenten- als industriële (deel)markten met bekende merken zoals Persil, Schwarzkopf en Loctite. Het draaide in 2020 bijna €19,3 mld omzet.

Beter dan verwachte resultaten dankzij kleefstoffen- en wasmiddelendivisie

Henkel rapporteerde 4 maart over 2020 een inkomstendaling als gevolg van de aanzienlijke negatieve effecten van de coronapandemie. De jaaromzet daalde tot €19,25 mld, van €20,11 mld in 2019. Autonoom daalde de omzet met 0,7%. De winst voor rente en belastingen daalde van €2,90 mld een jaar eerder naar €2,02 mld in 2020. De jaarresultaten kwamen daarmee uit aan de bovenkant van de eigen prognose, hoewel de lockdown-maatregelen nadelig waren voor de segmenten cosmetica en kleeftechnologieën. In Q4’20 bedroeg de omzet €4,77 mld, een autonome stijging van 3,7% ten opzichte van Q4’19 bij een consensusverwachting van analisten van slechts 1,3%. De aangepaste winst per aandeel (wpa) daalde met 22% naar €4,26 en was daarmee licht onder de consensus van €4,28. De operationele-winstmarge kwam uit op 13,4% en lag daarmee (hoewel flink lager dan in 2019) in lijn met de consensusverwachting. Voor een groot deel wast dit te danken aan meevallende resultaten van de kleefstoffendivisie. Die realiseerde een autonome omzetgroei van +3,7% (consensus: -1,3%), die de tegenvallende resultaten van de divisie Beauty & Care meer dan goedmaakte. Dit laatstgenoemde onderdeel (autonome omzetgroei: +1,4%, consensus +2,1%) werd getroffen doordat de kapsalons in Q4’20 voor een groot deel gesloten waren. De wasmiddelendivisie Laundry behaalde een autonome omzetgroei van 4,9% bij een consensus van 4%. Het concern zal voor 2020 een ten opzichte van 2019 ongewijzigd dividend voorstellen van €1,85 per preferent aandeel en €1,83 per gewoon aandeel. Vooruitkijkend, verwacht Henkel dat zowel de industriële vraag als de consumentensegmenten zullen herstellen in 2021. Dit zou moeten leiden tot een organische omzetgroei tussen 2,0% en 5,0%. De consensus gaat uit van 4% en een operationele marge in een bandbreedte tussen de 13,5% en de 14,5%.

Waardering

Henkel heeft een koers-winstverhouding van 17 keer de getaxeerde winst van het lopende jaar, lager dan dat van de concurrentie en lager dan de gemiddelde waardering van het aandeel. Maar de cijfers zijn dan ook kwalitatief niet zo goed als die van de concurrentie.

Kansen

  • Henkel heeft sterke A-merken als Witte Reus, Pritt, Persil, Dixan, Schwarzkopf en Fa. Daarnaast bezit het een sterk groeiend marktaandeel in de productie van huismerken.
  • De lijm- en kleefstoffendivisie is een van de grootste van de sector aan het worden. Henkel heeft inmiddels een wereldwijd marktaandeel van 15%. Daardoor verbetert de prijszettingkracht van Henkel sterk en is het concern een van de weinige concerns die de gestegen grondstoffenprijzen door kunnen berekenen aan winkeliers en consumenten.

Risico's

  • De marges zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor schommelingen in de olieprijs en doordat 60% van de omzet buiten West-Europa gemaakt wordt is ook de omruilverhouding van de verschillende valuta’s naar de euro een bedrijfsrisico.
  • De concurrentiestrijd tussen de verschillende aanbieders van wasmiddelen verhevigt nog steeds.

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 67,7 op Henkel 3,4 26,71 26,72 -15,61 % Koop Sprinter
Sprinter Long 67,7 op Henkel 3,4 26,71 26,72 -15,61 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen