Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers sorteren voor op wereld na corona

vrijdag 5 maart 2021

Goedemorgen. De belangenclub van olieproducerende landen (OPEC+) heeft gisteren onverwacht besloten om de oliekraan niet verder open te draaien. In reactie schoot de prijs van een vat ruwe Brentolie met ruim 4% omhoog naar $66,74, het hoogste niveau in meer dan een jaar. 

De aantrekkende vraag en de krappe aanvoer leiden tot hogere olieprijzen. Het is alsof de oliemarkt, al dan niet bewust, meedoet in het spel om centrale bankiers uit de tent te lokken. Hogere olieprijzen betekent immers hogere inflatie en dus hogere rentes. Maar ‘Jay’ Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, knipperde gisteren niet met de ogen. Hij houdt vast aan het ‘ruime’ geldbeleid om de Amerikaanse economie verder te laten herstellen. 

Centrale banken houden rentes kunstmatig laag…

Fed-voorzitter Powell maakt zich vooral druk om de Amerikaanse banenmarkt en liet, net als vorige week, weten geen reden te zien om de obligatierente omlaag te drukken via extra obligatieaankopen. Hij ziet een stijgende marktrente als teken van vertrouwen in de economie. Wij kunnen dat heel goed begrijpen en zouden niets liever willen dan terugkeer naar een wereld waarin alles weer normaal is en de prijs van geld (de rente) hoger is dan nu – en niet kunstmatig laag wordt gehouden door centrale banken. Dan krijg je namelijk ook vanzelf de wat hogere inflatie, die de centrale banken nastreven, zo’n 2%. 

… maar dat is niet voor eeuwig

Beleggers reageerden echter teleurgesteld op de uitspraken van Powell. Geen of minder hulp meer van de centrale banken, dat is blijkbaar het vooruitzicht. En straks is er ook minder hulp van regeringen via extra overheidsuitgaven en -investeringen . In sommige landen wordt er al gesproken over het verhogen van de belasting (zoals in het Verenigd Koninkrijk) om de ontstane extra schulden (de kosten van alle coronamaatregelen) af te lossen. Het vooruitzicht van een ‘normale’ samenleving over een maand of zes is voor beleggers een minder rooskleurig beeld dan je misschien zou verwachten. 

Fase waarin negatief wordt gereageerd op goed nieuws

Het wordt voor de financiële markten afkicken van de verslaving aan goedkoop geld. De snelle rentestijgingen van de afgelopen dagen lijken op ontwenningsverschijnselen door een 'cold turkey'-behandeling. De patiënt heeft het behoorlijk lastig en trilt als een rietje. Er lijkt een einde te komen aan het tot in de eeuwigheid ‘inprijzen’ van extreem lage of negatieve rentes. Het beeld op de beurzen was gisteren dan ook redelijk voorspelbaar. We zijn in een fase gekomen waarin goed nieuws over de economische vooruitzichten door de markten als slecht nieuws wordt ontvangen.

Wall Street: Nasdaq op verlies in 2021

In reactie op de woorden van Powell schoten de Amerikaanse rentes omhoog. De tienjaarsrente steeg met 8 basispunten naar 1,56%, de dertigjarige met 4 basispunten naar 2,32%. Op Wall Street waren de verliezers van de pandemie de winnaars en andersom. Hoogvliegers van 2020, zoals aandelen uit de sectoren IT, communicatiediensten en duurzame consumentengoederen (zoals Tesla en Amazon), wegen vrij zwaar in de S&P 500-index en hun koersdalingen trokken ook gisteren deze index omlaag. Een stijging van oliegerelateerde aandelen (+2,5%) was niet genoeg om de index in de plus te houden. De S&P 500-index eindigde met een verlies van 1,3% en staat dit jaar nog maar net in de plus. De Nasdaq, met daarin relatief veel tech-aandelen, daalde 2,1% en staat nu op een verlies van 1,3%. De Nasdaq 100-index (een selectie van Nasdaq-aandelen) tikte even de 10% daling vanaf de top van vorige maand aan. Een officiële correctie (-20%) lijkt daarmee aanstaande. De Dow Jones Industrial Average eindigde met een verlies van 1%. 

‘Sectorrotatie’: verschuivende sector-voorkeuren beleggers

De verliezen op Wall Street zijn een schoolvoorbeeld van een brede regio- en sectorrotatie: een verschuiving in de voorkeur van beleggers, gedreven door het inspelen op heropening van de economie, herstel van de groei en oplopen van de inflatie en rentes. We verwachten dat deze trend nog langer zal aanhouden.

Europese aandelen gemiddeld minder gevoelig voor stijgende rentes

De Europese beurzen boden eerder op de dag een gemengd beeld. De relatief zware weging van ‘cyclische’ (dus economisch gevoeliger) aandelen en (relatief aantrekkelijk gewaardeerde) ‘waardeaandelen’ in de Europese indices gaven steun. Zo stegen de Spaanse (+0,3%) en Italiaanse (+0,2%) beurzen en sloot de Franse hoofdindex CAC 40 onveranderd. Indices waarin IT-aandelen zwaar meewegen, zoals de AEX-index (-0,9%), lagen juist onder druk. Europese obligatiebeleggers konden gisteren overigens nog niet reageren op de Amerikaanse rentesprong na de woorden van Powell. De Duitse tienjaarsrente sloot 2 basispunten lager op -0,31%. De Stoxx Europe 600-index eindigde op een klein verlies (-0,4%). Europese aandelen zijn gemiddeld genomen beter bestand tegen stijgende rentes dan Amerikaanse.

China streeft naar 6% groei en lager begrotingstekort (3,2%) in 2021

In reactie op de koersverliezen op Wall Street openden de Aziatische beurzen vanmorgen ook met verliezen, maar deze herstellen in de laatste uren van de handel. Het lukte de Japanse Nikkei-index (-0,2%) echter niet om het verlies helemaal weg te werken. Dat geldt ook voor de Kospi-index in Seoel, die 0,6% lager is geëindigd. De Hang Seng-index in Hongkong is wel flink hersteld van eerder verlies en schommelt op het moment van schrijven rond de slotstand van gisteren. De Chinese regering heeft laten weten dit jaar te sterven naar een economisch groei van boven de 6%, dat is ver beneden de 8,4% die analisten gemiddeld verwachten. Ook zal het begrotingstekort kleiner zijn dan vorig jaar. Er wordt gestreefd naar 3,2%. Dat is dan weer iets meer dan de verwachte 3%. Dit betekent dat de Chinese overheid nog steeds verwacht de economie te moeten stimuleren om de groei op peil te houden.

Sterkere dollar tegenover euro is gunstig voor Europese export

De beurs van Australië is 0,7% lager gesloten nadat de Australische tienjaarsrente met 6 basispunten is gestegen tot 1,84%. Opvallend is vanmorgen de sterke dollar. Deze noteert tegenover de euro op het moment van schrijven $1,1952. Dat is op zich ook niet zo vreemd, als het verschil in rentes tussen de VS en de eurozone verder oploopt en de Amerikaanse economie naar verwachting sterker zal aantrekken dan de Europese. Tel daarbij op dat veel beleggers short zitten in de dollar (dus een positie hebben waarmee wordt ingespeeld op een verwachte verzwakking) en je hebt een prima uitgangspunt voor een verdere versterking voor de 'greenback'. Zij moeten namelijk dollars aankopen om hun verlieslatende posities weer te sluiten. Een sterkere dollar betekent wel wat tegenwind voor de grondstoffenprijzen, maar de relatieve verzwakking van de euro is anderzijds weer gunstig voor Europese exportbedrijven. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan lager en dus gaan ook de Europese beurzen vanmorgen weer lager van start. Had ik al gezegd dat je rekening moet houden met aanhoudende koersbeweeglijkheid (volatiliteit) op de markten? Trouwe lezers weten dat natuurlijk al lang. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over Duitse fabrieksorders en winkelomzetcijfers uit Italië. Maar de meeste aandacht zal uitgaan naar het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van februari. Er wordt door analisten gemiddeld verwacht dat er 198.000 nieuwe banen zijn bijgekomen. Maar gezien het hevige winterweer in Texas zou het ons niet verbazen als het aantal iets lager uitpakt. Overigens is die verwachte 198.000 nog maar een zeer mager herstel. Wat dat betreft, begrijpen we Jay Powell heel goed. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Dassault Aviation, Corbion en de London Stock Exchange. Alvast een heel fijn weekend en tot maandag!  Groet, Simon   

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 5 maart 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 5 maart 2021, 8.24 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.