Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: UCB UCB

maandag 8 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003739530 EUR 15.9 1.41 Ja Gezondheidszorg

UCB is een biofarmaceutisch bedrijf waarvan in 2021 belangrijke pijplijnupdates worden verwacht. De waardering van het concern is in lijn met het sectorgemiddelde en de vrije kasstroom en balans zijn sterk. De gemiddelde groei voor de komende jaren ligt rond 5%. Voor 2021 wordt een groei verwacht van 7,7%, voor 2022 een lage groei van 1%. Na dit jaar ligt de groei rond de 9%. Het bedrijf heeft een duurzaam profiel.

Belgisch biofarmaceutisch bedrijf

UCB is een biofarmaceutisch bedrijf uit België dat zich richt op de ontwikkeling van therapieën voor de behandeling van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, maar ook ziekten die het immuunsysteem beïnvloeden. De belangrijkste medicijnen van het concern zijn Cimzia (ziekte van Crohn), Vimpat (epilepsie), Keppra (epilepsie), Briviact (epilepsie) en Neupro (Parkinson). Het bedrijf heeft 8400 werknemers, opereert in 38 landen en verkoopt zijn producten via het eigen kanaal en strategische samenwerkingsverbanden met andere farmaceuten. AstraZeneca en Novartis zijn bijvoorbeeld samenwerkingspartners op het gebied van marketing, ontwikkeling en productie. 35% van de uitstaande aandelen van UCB is in handen van het bedrijf Financiere de Tubize, een in België opgerichte naamloze vennootschap. Dit bedrijf heeft als opdracht waarde te creëren op de lange termijn voor de aandeelhouders als stabiele referentie-aandeelhouder van UCB, het potentieel van UCB maximaal te helpen ontwikkelen en bij te dragen aan duurzame groei. Financiere de Tubize is in feite een mono-holding waarvan de enige investering een belang is in UCB. Via vertegenwoordigers in de raad van bestuur van UCB volgt, beoordeelt en beïnvloedt de raad van bestuur de belangrijke strategische beslissingen, de prestaties en het risicoprofiel van UCB. In 2020 genereerde UCB 55% van zijn omzet in de VS, 27% in Europa en het overige deel in de rest van de wereld. In 2020 realiseerde het bedrijf een winst van €761 mln op een omzet van €5,3 mld. De vrije kasstroom kwam uit op €755 mln.

Aangepaste wpa 2021 beter dan verwacht, margeprognose lager dan verwacht

UCB rapporteerde over 2020 een omzetstijging van 9% jaar op jaar (joj) tot €5,34 mld, een aangepast operationeel resultaat van €1,4 mld en een aangepaste winst per aandeel (wpa) van €5,36 (+3% joj). In vergelijking met 2019 stegen de bedrijfskosten met 14% voornamelijk door hogere marketing- en verkoopkosten en uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). De omzet liet een gezonde groei zien op jaarbasis, wat terugkomt in de belangrijkste producten. Het belangrijke medicijn Cimzia (ziekte van Crohn) groeide 5%, Vimpat (epilepsie) groeide 10%, Keppra (epilepsie) groeide 2% en Briviact (epilepsie) groeide 31%. De verkopen van Neupro (Parkinson) daalden 2% joj. De omzet over het tweede halfjaar was beter dan verwacht, terwijl de operationele marge lager was dan verwacht door hogere kosten. De aangepaste wpa over het tweede halfjaar was beter dan verwacht, voornamelijk door een lager belastingtarief. UCB gaf een omzetprognose voor 2021 van €5,45-5,65 mld, licht hoger dan de consensusverwachting van analisten. De prognose voor de aangepaste operationele marge was echter lager dan verwacht. De prognose voor de aangepaste wpa bedraagt €5,6-6,1, wat beter is dan de consensustaxatie van €5,62. Volgens UCB kan de prognose worden gerealiseerd door de huidige groei van de kernproducten in combinatie met nieuwe patiëntpopulaties. Het concern gaf ook een prognose voor de lange termijn: het verwacht in 2025 een omzet van minimaal €6 mld, wat fors beter is dan analisten hadden verwacht. De onderliggende winstgevendheid zou dan 30% tot 35% van de omzet moeten bereiken.

Waardering in lijn met het sectorgemiddelde

De koers-winstverhouding van UCB komt uit op 14 keer de verwachte winst in 2021. Dit is in lijn met het sectorgemiddelde. De winstgroeiverwachting voor de komende jaren ligt rond de 5%, al houden de taxaties van analisten rekening met een lage winstgroei in 2022. De vrije kasstroom van het bedrijf is sterk, evenals de balans. Het dividendrendement is laag en komt uit op 1,5%. Een uitdaging waar UCB de komende jaren voor staat is het verlopen van patenten op medicijnen die belangrijk zijn voor een groot deel van de omzet. Het jaar 2021 wordt belangrijk door de hoge verwachtingen voor bimekizumab, een medicijn in ontwikkeling gericht op auto-immuunziekten. Na goedkeuring zou dit middel een sterke omzetgroei kunnen laten zien. De documenten ter goedkeuring voor psoriasis zijn in 2020 ingediend bij de FDA in de VS en de EMA in Europa.

Kansen

  • Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van bimekizumab, een medicijn gericht op auto-immuunziekten (psoriasis). Verwacht wordt dat dit medicijn wordt goedgekeurd in 2021. Van bimekizumab wordt een sterke groei verwacht. Ook worden nog positieve pijplijndata verwacht voor artritis voor dit medicijn.
  • Het concern heeft een sterke balans en vrije kasstroom, wat overnames om de pijplijn aan te vullen mogelijk maakt.
  • Doordat UCB een grootaandeelhouder heeft die gericht is op de lange termijn kan het de druk om op korte termijn aan de verwachtingen te voldoen, goed weerstaan. Het kan dus beslissingen nemen die op de lange termijn goed uitpakken voor de aandeelhouders.

Risico's

  • In 2020 maakten twee medicijnen 61% uit van de omzet: Vimpat en Cimzia. De patenten van Vimpat verlopen in 2022 en die van Cimzia in 2024. Het is dus belangrijk dat UCB met positieve pijplijnupdates komt en dat het verwachte omzetverlies opgevangen kan worden door de pijplijn.
  • Tegenvallende resultaten uit de pijplijn zijn altijd een risico in de biofarmaceutische sector.
  • UCB heeft Ra Pharmaceuticals overgenomen voor een bedrag van €2,1 mld. De overname is afgerond in 2020. Het is dan ook belangrijk dat er geen negatieve berichten komen over het belangrijkste medicijn in ontwikkeling zilucoplan. Dit is een medicijn voor de behandeling van myasthenia gravis (spierziekte).

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 86,4 op UCB 5,8 16,78 0,00 -8,05 % Koop Sprinter
Sprinter Long 80,7 op UCB 4,4 22,05 22,15 -6,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.