Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Verdere verzwakkingen

dinsdag 9 maart 2021

De forse herstelbeweging van gisteren zorgde niet voor een verandering in de technische conditie van de AEX en veel andere indices. De toppatronen zijn nog steeds geldig en de verzwakkingen die recent optraden nog steeds intact.

Neerwaartse druk kan binnenkort snel toenemen richting cruciale niveaus

Visie technische analyse: Half februari werd tot op heden de top in de AEX gevormd, net boven de 689. Hiermee werd bijna de all-time high van ruim 20 jaar geleden getest. Er zijn nog steeds veel overeenkomsten te zien in de bewegingen tussen de huidige periode sinds 2018 en de periode van 1998 -2001. Destijds vond na die periode een 2 jaar durende zeer forse bearmarkt plaats. Bij de recent gevormde top werd een dubbel en relatief zeldzaam toppatroon gevormd, een zogenoemde ‘evening star’. Dit patroon werd zowel op de daggrafiek gevormd evenals op de weekgrafiek. Buiten deze toppatronen werd ook de opgaande versteiling vanaf de bodem in oktober vorig jaar (528) neerwaarts gebroken. Deze bodemlijn maakte verder deel uit van een grote stijgende wig. Ook dit zijn potentiële toppatronen. Toch zal de top in de AEX pas definitief worden bevestigd zodra de opgaande bodemlijn vanaf de bodem van een jaar geleden wordt gebroken op de weekgrafiek. Deze bodemlijn heeft verder een raakpunt bij de genoemde oktoberbodem en is vandaag bij de 640 te vinden en loopt wekelijks bijna 5 punten op. Zolang deze belangrijke opgaande steunlijn niet wordt gebroken, blijft de kans aanwezig dat de top in de AEX nog verder wordt verhoogd. Dit zou echter niets afdoen aan mijn visie in het langetermijnbeeld. Een ander belangrijk steunpunt dat gebroken moet worden, ligt bij de voormalige top van 632. Een van de eerste indices die al deze langetermijnsteunpunten al heeft gebroken, is overigens de Nasdaq 100 Index. Voor de komende dagen blijft de mogelijkheid bestaan dat de voormalige stijgende bodemlijn sinds oktober vorig jaar nog wordt teruggetest, dit zien we in meerdere indices. Deze weerstand is vandaag bij 680 te vinden. Overige weerstanden liggen bij 668,70 en 671,50. Onder de recente bodem van 647,90 kan de neerwaartse druk richting de genoemde cruciale steunpunten snel toenemen.

Visie technische analyse:

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

655 / 650 / 647,90 / 640

668,70 / 671,50 / 680 / 689,30

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 647,34 op AEX 10,0 7,14 7,16 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 577,14 op AEX 5,0 14,16 14,18 +0,07 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 779,87 op AEX 10,0 7,13 7,15 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 826,0 op AEX 5,5 12,99 13,01 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 9 maart 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.