Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Nasdaq Hoofd-schouderpatroon

woensdag 10 maart 2021

Maandag viel de Nasdaq 100 fors terug en gisteren was er weer een enorm herstel. Is er iets veranderd in het technische beeld van de Nasdaq 100? Nee, er zijn nog steeds veel verzwakkingen en topsignalen te zien.

Na huidige terugtest is een verder neerwaarts vervolg realistisch

Visie technische analyse: Medio februari zette de Nasdaq 100 een top op de borden bij 13.879. Dit zorgde voor een ruime verdubbeling van de koers ten opzichte van de bodem van een jaar geleden bij 6.772. Deze bodem werd op de borden gezet na een forse vrije val vanaf de eerdere top (en voormalige all-time high) bij 9.736 begin 2020. Zowel de vrije val (30%) evenals de herstelbeweging in de afgelopen 12 maanden waren veelal forser dan in veel andere indices. Er zijn echter al enige tijd de nodige verkoopsignalen te zien in de Nasdaq 100 en deze signalen zijn al in een verder stadium dan in veel andere indices. De bodem werd enkele dagen geleden geplaatst bij 12.208, dit betekende een daling van 1.670 punten tussen top en bodem. Toch acht ik de kans realistisch dat dit slechts het begin is van een forse verdere terugval (bearmarkt) in de komende tijd. Het eerste negatieve punt is de al lang aanwezige negatieve divergentie met de RSI in de Nasdaq 100. Ondanks de eerdere en steeds hogere toppen in de Nasdaq 100 zelf, zagen we lagere toppen in de RSI. Verder werd op de weekgrafiek een bearish engulfing gevormd, een betrouwbaar toppatroon. Verder werden zowel de stijgende bodemlijn van de versnellingsfase (vanaf de oktoberbodem) evenals de stijgende langere bodemlijn vanaf de maart-2020 bodem neerwaarts gebroken. Een laatste en belangrijk punt dat hierna volgde was de afronding onder de neklijn van een groot hoofd-schoudertoppatroon, die bij 12.845 is te vinden. De neklijn werd gisteren teruggetest, maar zelfs een verdere stijging richting de voormalige opgaande bodemlijn (terugtest) mag niet worden uitgesloten. Als de herstelbeweging in de komende dagen stokt rond de genoemde neklijn, is dat een zeer zwak teken en mag een snel neerwaarts vervolg tot onder de 12.208 worden verwacht. Voor de komende maanden acht ik een verdere daling naar de 10.700 – 11.000 als eerste richtzone kansrijk. Pas boven de jaartop lijkt een verdere neerwaarts beweging (tijdelijk) te worden uitgesteld.

Visie TA

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

12.440 / 12.208 / 11.688

12.845 / 13.145 / 13.300 – 13.312

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 647,34 op AEX 10,0 7,14 7,16 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 577,14 op AEX 5,0 14,16 14,18 +0,07 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 779,87 op AEX 10,0 7,13 7,15 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 826,0 op AEX 5,5 12,99 13,01 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 10 maart 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.