Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: BP BP - Goed gepositioneerd voor betere tijden

dinsdag 16 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0007980591 GBp 10.5 5.06 Nee Energie

Goed gepositioneerd voor betere tijden

BP heeft een relatief laag break-evenpunt voor de olieprijs, doordat de schuldpositie aan de hoge kant is heeft het concern wel een dividendverlaging van 50% aangekondigd, daarnaast heeft het concern forse afboekingen gedaan. Ook voert het concern operationele kostenbesparingen door. Het concern speelt goed in op de moeilijke omstandigheden in de sector en is goed gepositioneerd voor betere tijden.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

BP is een van de vijf grootste ‘geïntegreerde’ oliemaatschappijen ter wereld, met zowel de exploratie en winning, als de raffinage en verkoop van gas- en olie(producten). Door de explosie en de daarop volgende olieramp in 2010 met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, is de reputatie van het bedrijf ernstig beschadigd. Na jaren van forse betalingen (boetes en schadeclaims) kan het concern weer vooruitkijken. De komende jaren zullen de betalingen die voortvloeien uit de olieramp naar verwachting rond de $1 mld per jaar liggen. In 2016, 2017, 2018 en 2019 lag dit nog fors hoger. Het concern boekte in 2020 een verlies van $8,2 mld op een omzet van $180 mld.

Focus op rendement investeringen; strategie terugdringen broeikasgassen sterk.

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Investeringen moeten voldoende rendement kunnen opleveren en er worden voortdurend kostenbesparingen doorgevoerd, zo ook door BP. De portefeuille met nieuwe projecten van BP is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan de nieuwe projecten van tijdens de hoogtijdagen van 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Veel analisten verwachten dan ook dat BP de komende jaren, dankzij rendabele investeringen, projecten met een sterke groei kan opstarten en de kasstroomopwekking kan opschroeven. BP heeft daarnaast grote plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de komende jaren. Het concern wil in 2030 de investeringen met een lage CO2-uitstoot verhogen van $500 mln naar $5 mld per jaar en streeft ernaar dat in 2050 alle bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal zijn. BP wil dit realiseren door investeringen in wind-, zonne- en bio-energie maar ook door het opvangen en opslaan van CO2 maar ook door in te zetten op waterstof. De doelstellingen van het concern zijn heel ambitieus. Van 3,3 gigawatt (GW) aan geproduceerde duurzame elektriciteit wil het concern groeien naar 50 GW in 2030. Het grootste gedeelte hiervan zal komen uit zonne-energie. BP heeft ook plannen om in 2030 de uitstoot van CO2 van zijn olie- en gasproductie te verlagen met 35-40%. De olie- en gasproductie zal in 2030 dan ook met 40% zijn afgenomen vergeleken met het huidige niveau. Ook zal in 2030 de raffinagecapaciteit met 30% zijn gedaald. BP wil wel zijn productie van vloeibaar aardgas (LNG) opschroeven de komende jaren en investeert meer in elektrische oplaadpalen bij zijn tankstations. Het aantal daarvan moet stijgen van 10.000 nu tot 70.000 in 2030. Voor de eerstkomende jaren (tot 2025) zal de groei van de operationele winst vooral komen uit de upstream- en downstreamdivisies. Pas vanaf 2025 verwacht het management een grotere operationele winst van zijn investeringen in duurzaam opgewekte elektriciteit. Vanaf 2021 gaat BP de organisatie indelen in de segmenten Hydrocarbons, Convenience & Mobility, Low Carbon Electricity en Energy.

Tegenvallend kwartaal. BP speelt goed in op moeilijke omstandigheden. Eerste kwartaal wordt lastig voor downstreamdivisie

BP boekte in het vierde kwartaal van 2020 tegenvallende resultaten. De omzet kwam uit op $44,8 mld en de operationele winst op $1 mld. Dat is lager dan de consensusverwachting van analisten en een forse daling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De upstreamdivisie Exploration & Production boekte een winst van $697 mln, minder dan de consensusverwachting. Ook de downstreamdivisie Refining & Marketing boekte een lager dan verwacht resultaat van $126 mln. Deze divisie heeft last van onder druk staande marges in de raffinagesector, door vraaguitval als gevolg van de coronacrisis. De bezettingsgraad van de raffinaderijen was dan ook laag. De handelsresultaten, die heel sterk waren in het tweede kwartaal, waren zwak in het vierde kwartaal. De smeermiddelenactiviteiten (motorolie) herstelden sterk in het derde kwartaal, vooral door de vraag uit China en India, maar in het vierde kwartaal nam de druk weer toe en daalden de volumes. De resultaten van de petrochemieactiviteiten staan nog onder druk door lage marges en een zwakkere vraag door de pandemie. De operationele kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op $2,3 mld, bij $2,9 mld aan investeringen en $1,06 mld aan dividendbetalingen. De schuld is aan de hoge kant: de verhouding tussen de netto schuld en het eigen vermogen is 59%. Het management richt zich echter sterk op het verlagen van de schuldpositie. BP verwacht in de periode 2021-2025 een break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs van $40 per vat. Het heeft op dit moment $44 mld aan liquiditeiten en gaat door met het afstoten van bedrijfsonderdelen. BP wil in de periode 2020–2025 voor $25 mld aan bedrijfsonderdelen afstoten en ligt goed op schema hiermee. De petrochemietak is in het vierde kwartaal verkocht voor $5 mld. De verkoop van het belang in Rosneft leverde een winst op van $311 mln, meer dan analisten hadden verwacht. Ook verwacht BP $2,5 mld aan operationele kostenbesparingen door te voeren per eind 2021. Daarbij wordt afscheid genomen van 10.000 medewerkers. In 2020 heeft het concern $12 mld geïnvesteerd. BP verwacht de komende jaren $13-15 mld te investeren totdat de netto-schuldpositie is verlaagd naar $35 mld. Op 31 december was dit $39 mld, tegen $40,4 mld aan het eind van het derde kwartaal. In het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022 verwacht BP op een netto-schuldpositie uit te komen van $35 mld. Daarna wil het concern de investeringen verhogen met $14-16 mld per jaar tot 2025. Het dividend is in het tweede kwartaal verlaagd van 10,5 dollarcent naar 5,25 dollarcent per aandeel ($0,315 per American depository share). Dit dividend staat vast en wordt niet verhoogd. Wel gaat BP meer aandelen terugkopen, afhankelijk van een hogere olieprijs. De focus van de concernleiding ligt nu op het verlagen van de schuldpositie. In het eerste kwartaal verwacht BP een negatief effect van de verschillende lockdowns op de downstreamdivisie. Door lagere volumes, maar ook druk op de marges. In 2021 verwacht het concern een herstel van de vraag naar olie, als steeds meer mensen worden gevaccineerd tegen Covid-19.

BP staat fors onder druk maar concern is goed gepositioneerd voor betere tijden

Het resultaat van BP staat fors onder druk door de lage olieprijs als gevolg van de coronacrisis, maar ook door lage chemie- en raffinagemarges. Het bestuur van BP voert daarom operationele kostenbesparingen door, investeert minder en heeft het dividend verlaagd. De omstandigheden in de sector zijn nog steeds moeilijk voornamelijk in de raffinagedivisie, maar wij vinden dat BP hier goed op inspeelt. Het concern is dan ook goed gepositioneerd voor betere tijden. Voor 2021 is de verwachting voor de vrije kasstroom $7,8 mld. Op basis van de verwachtingen voor 2021 is de koers-winstverhouding 13, in lijn met die van Total. Het dividendrendement van BP bedraagt 4,9%, wat hoger is dan dat van Shell. Ook na de dividendverlaging in het tweede kwartaal, heeft BP dus nog steeds een prima dividendrendement.

Kansen

  • Het break-evenpunt van de olieprijs, waarbij de operationele kasstromen gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, is relatief laag. Op dit moment is het break-evenpunt voor de olieprijs rond de $36.
  • BP heeft een sterke marktpositie in raffinage en petrochemie in de VS: ongeveer 1/3 van de totale raffinagecapaciteit ligt in de VS. De raffinaderijen van BP zijn geavanceerd en kunnen ook olie van lage kwaliteit verwerken tot een hoogwaardig product. Dit is een voordeel ten opzichte van andere raffinaderijen.
  • BP heeft een grote kaspositie, waardoor het lange tijd lage olieprijzen kan opvangen en dividend kan blijven uitkeren.

Risico's

  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen (oil majors) wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • In vergelijking met de andere majors, is de schuldpositie van BP aan de hoge kant. De netto schuld/eigen vermogen-verhouding komt uit op 59%, voornamelijk door de BHP-deal. Dit is een deal om schalieolievelden te kopen in de VS van BHP. De verwachting is wel dat deze schuldpositie gaat afnemen door de verkoop van bezittingen.
  • De resultaten van de oil majors worden sterk beïnvloed door de olieprijs. Een langdurig lage olieprijs is slecht voor de resultaten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 166,0 op BP 2,0 1,70 1,72 -1,72 % Koop Sprinter
Sprinter Long 166,0 op BP 2,0 1,70 1,72 -1,72 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen