Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Adidas Adidas - Krimp neemt af; beter dan verwachte cijfers over vierde kwartaal

donderdag 18 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000A1EWWW0 EUR 35.9 1.18 Ja Duurzame consumentengoederen

Krimp neemt af; beter dan verwachte cijfers over vierde kwartaal

Op veel terreinen boekte Adidas beter dan verwachte cijfers over het vierde kwartaal. Veel van deze cijfers waren al in een eerder stadium bekendgemaakt. Nu werden daar ook gezonde vooruitzichten voor het lopende jaar aan toegevoegd.

Beste van de rest

Het Duitse Adidas is, na het Amerikaanse Nike, de grootste producent van sportproducten ter wereld. De grootste en meest succesvolle merknaam van het concern is Adidas, goed voor 73% van de totale omzet. De totale omzet kwam in 2019 uit op €23,6 mld.

Krimp neemt af; beter dan verwachte cijfers over vierde kwartaal

Adidas heeft in het vierde kwartaal van 2020 de resultaten opnieuw zien teruglopen als gevolg van de coronacrisis, maar zag op kwartaalbasis het herstel wel doorzetten. Noord-Amerika, Europa en Azië draaiden als verwacht, maar Latijns-Amerika en de andere opkomende markten draaiden beter dan verwacht. Op jaarbasis daalde de omzet met 5,0% tot €5,5 mld, terwijl de brutowinst met 5,5% terugliep tot €2,7 mld. Analisten hadden gemiddeld op een omzet gerekend van €5,48 mld. De bijbehorende marge kwam in het vierde kwartaal uit op 48,7%, lager dan de 49,0% in het vierde kwartaal van 2019 en de consensusverwachting die ook op 49% lag. De operationele winst kwam uit op €225 mln, wat 7,9% lager was dan een jaar eerder, maar wel flink hoger dan de analistenverwachting van €197,8 mln. De hierbij horende operationele winstmarge kwam uit op 4,1% tegen 4,2% een jaar eerder, bij een consensusverwachting van 3,6%. De nettowinst kwam uit op €151 mln, een jaar eerder was dit nog €167 mln. In heel 2020 daalde de omzet met 16,1% naar €19,8 mld. De nettowinst viel zelfs terug met 78% naar €432 mln. Over 2020 wil Adidas een dividend van €3,00 per aandeel uitkeren, fors hoger dan de €1,86 waar analisten van uitgingen. Adidas voorziet voor het lopende boekjaar een stijging van de omzet op jaarbasis met 15% tot 20%. De brutomarge wordt verwacht te herstellen naar 52,0%, bij een consensusverwachting van 51,5%. De operationele marge zal uitkomen tussen 9% en 10%. Het nettoresultaat uit voortgezette activiteiten komt in de verwachting van Adidas uit tussen €1,25 mld en €1,45 mld.

Waardering

De waardering ligt met 37 keer de getaxeerde winst over het lopende jaar fors, uiteraard heeft dit veel te maken met de tijdelijk vraaguitval vanwege het coronaviruswaardoor de winsten fors dalen of zelfs verliezen worden. Wij verwachten dat zich dit binnen enkele maanden zal herstellen.

Kansen

  • Adidas heeft een groot gedeelte van zijn afzetgebied in West-Europa. Het bedrijf doet investeringen in opkomende markten van zowel Azië als Europa om extra groei te realiseren.
  • De Amerikaanse dollar kan verder aansterken ten opzichte van de euro. Een verdere stijging van deze munt versterkt de concurrentiepositie van Adidas ten opzichte van Nike.

Risico's

  • Stijgende grondstoffenkosten zijn in het huidige economische klimaat moeilijk door te berekenen aan de consument. Adidas is dit, net als alle grote concurrenten, toch van plan te doen. Dit kan ten koste gaan van het marktaandeel.
  • De herstructurering van de golfdivisie kan mislukken.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 248,7 op Adidas 5,4 4,64 5,14 +8,19 % Koop Sprinter
Sprinter Long 248,7 op Adidas 5,4 4,64 5,14 +8,19 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen