Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Just Eat Takeaway Just Eat Takeaway - Doet het goed in de vechtmarkt van het thuisbezorgen. Coronajaar versnelt omzetgroei

donderdag 18 maart 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0012015705 EUR 0 0 Ja Duurzame consumentengoederen

Doet het goed in de vechtmarkt van het thuisbezorgen. Coronajaar versnelt omzetgroei

De wereld van de thuisbezorging is er een van winner takes all. Voor nu lijkt het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, in nederland bekend van Thuisbezorgd.nl, een heel grote speler te worden in verschillende belangrijke landen. Vooral na de overname van Just Eat, met zijn grote positie in het Verenigd Koninkrijk en aanwezigheid in Canada . Dan zal het voor het Duitse Deliveroo, met grootaandeelhouders als Amazon en Prosus nog moeilijk worden om een grote speler te worden in Europa. Het concern heeft ook een overname in de pijplijn, van het Amerikaanse Grubhub, deze overname zou in 2021 rond moeten komen.

Dominante Europese speler in maaltijdbezorging

Just Eat Takeaway is actief in de snelgroeiende markt van bezorgde maaltijden, waarin het fungeert als online marktplaats voor de verkoop en bezorging van maaltijden. Het concern is momenteel actief in negen landen in Europa en opereert onder lokaal bekende merken als Thuisbezorgd.nl, Pizza.be en Lieferando.de. Het concern is marktleider in de volgens het bedrijf belangrijke (‘leading’) markten Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk en Polen. Buiten deze vijf landen is Takeaway.com ook nog actief in Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Roemenië en Zwitserland (de ‘actieve’ markten). Volgens zijn eigen inschatting is Takeaway.com in continentaal Europa op het gebied van online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden momenteel marktleider.

Hoe verdient het concern zijn geld?

De inkomsten van Just Eat Takeaway zijn voornamelijk afkomstig van commissies op de via zijn platform bestelde maaltijden, en in mindere mate van fees voor de verwerking van onlinebetalingen. Takeaway.com ontvangt een commissie per bestelling, doorgaans een percentage van de brutowaarde. De percentages verschillen per land. In Nederland bedraagt de commissie circa 12% plus administratiekosten, in Duitsland zo’n 10% en in andere landen 8 à 11%. Doorgaans leveren de restaurants zelf de maaltijden. Sinds januari 2016 introduceerde Takeaway.com eigen bezorgdiensten in een aantal geselecteerde steden in Nederland, Duitsland en Oostenrijk, waarbij het zich richtte op restaurants zonder eigen bezorgingsdienst. Als restaurants gebruik maken van de logistieke diensten van het concern, variëren de tarieven van zo’n 25% tot 30%.

Doet het goed in de vechtmarkt van het thuisbezorgen. Coronajaar versnelt omzetgroei

Just Eat Takeaway heeft in 2020 de omzet flink zien aantrekken en verwacht een versnelling van de ordergroei in 2021. Dit maakte de maaltijdbezorger 10 maart bekend, nadat het in een eerder stadium al voorlopige cijfers had gepubliceerd. In heel 2020 steeg het aantal bestellingen met 42% tot 588 mln. Bij de voorlopige cijfers meldde het bedrijf nog een groei van 39%. De omzet kwam in 2020 uit op net geen €2,4 mld, wat aan de bovenkant ligt van de eigen verwachting van €2,38-2,40 mld en in lijn met de consensus. In 2019 werd nog een omzet geboekt van bijna €1,6 mld. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg €256 mln tegen €217 mln in 2019. De consensus lag hier op €239,4 mln. Vooral in Duitsland, Canada en Nederland groeide het resultaat significant. Just Eat Takeaway zei in januari onverminderd voorrang te geven aan marktaandeel boven het aanpaste bedrijfsresultaat, een boodschap die werd herhaald. Netto kwam een verlies van €151 mln uit de bus, tegen een verlies van €115 mln in 2019. Een groot deel van de kosten was toe te schrijven aan de advies- en integratiekosten voor de combinatie met Just Eat en de overname van Grubhub. De overname van het Amerikaanse Grubhub wil het concern nog altijd in de eerste helft van dit jaar afronden. In het afgelopen kwartaal steeg het aantal orders op jaarbasis met 57% tot 179,8 mln. In Canada verdubbelde het aantal orders bijna tot 25,6 mln. In Nederland trok het aantal orders met 39% aan tot 14 mln en in het Verenigd Koninkrijk met 58% tot 56 mln. De bruto waarde van de bestellingen steeg met 68% tot €4 mld. Just Eat Takeaway wil blijven investeren om de groei en het marktaandeel aan te jagen en verwacht een verdere versnelling van de ordergroei in 2021. Een concrete outlook werd, vanwege de voorziene impact van de overname van Grubhub en de integratie met Just Eat, niet gegeven.

Waardering

Just Eat Takeaway vindt op dit moment de groei van het concern belangrijker dan de winst. Het doet veel overnames en investeringen. Het is daarom praktisch niet mogelijk een koerswinstverhouding te berekenen. Als je kijkt naar de te verwachten winst per aandeel en de huidige aandelenkoers lijkt het (groei)bedrijf iets te hoog gewaardeerd. Het zag er naar uit dat het concern vanaf 2020 winstgevend zou zijn, maar er kwam weer een kostbare overname voorbij die dit voorkomt. Wie weet nu in 2021?

Kansen

  • Restaurants kiezen de marktplaats die toegang biedt tot het grootste aantal bestellingen, waardoor telkens meer restaurants zich bij de grootste aansluiten. Dat vergroot weer de keuze voor consumenten, wat het concentratie-effect verder versterkt.
  • Just Eat Takeaway heeft een fors marktaandeel in de belangrijkste markten. In Nederland is dit meer dan 90% en in Duitsland meer dan 40%.
  • Just Eat Takeaway verwacht dat de onlinemarkt voor bezorgmaaltijden flink zal groeien als gevolg van veranderend consumentengedrag, voortdurende verstedelijking, toenemend gebruik van internet, een sterkere penetratie van smartphones en andere mobiele toestellen en toenemende erkenning door restaurants en consumenten van de toegevoegde waarde van online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden.

Risico's

  • Er komt veel branchevreemde concurrentie aan. Vooral Uber, met zijn Uber Eats, lijkt bijvoorbeeld een geduchte concurrent te worden. Ook verenigen veel restaurants zich om eigen bezorgdiensten op te zetten vanwege de hoge tarieven.
  • In zijn bestaan heeft Just Eat Takeaway nog nooit dividend uitgekeerd. Het concern wil toekomstige winsten gebruiken voor groei en de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten. Het verwacht daarom ook in de nabije toekomst nog geen dividend uit te keren.
  • Just Eat Takeaway is op dit moment niet winstgevend.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 78,38 op Takeaway.com 13,5 0,60 0,62 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 72,1 op Takeaway.com 4,6 1,81 1,83 +2,25 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 95,98 op Takeaway.com 6,1 1,36 1,38 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 95,98 op Takeaway.com 6,1 1,36 1,38 -2,84 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Just Eat Takeaway bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.