Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Rentedaling biedt geen verlichting voor aandelenmarkt

woensdag 24 maart 2021

Goedemorgen. Zorgen over een trager economisch herstel als gevolg van langere lockdowns overheersten gisteren op de beurzen. Zowel de obligatierentes als de aandelenkoersen daalden.

Het zat er dik in, weer geen versoepeling van de lockdown-maatregelen. Hoe lekker is het dan om, na maanden opgesloten te zitten, 's avonds weer even (met een 'te-laat-kombriefje' op zak) met collega's Bob en Peter vanuit Hilversum een webinar te mogen presenteren. Het was weer een feestje om te doen. Later deze week kun je hier de terugkijklink naar: 'Wat betekent de oplopende rente voor beleggers' terugvinden. Ik verheug me nu al op een volgend online event. De kans dat we voorlopig nog uitsluitend op afstand mogen werken en presenteren is met de huidige besmettingscijfers en trage uitrol van vaccinaties alleen maar toegenomen. Langere, zelfs strengere lockdowns in onder andere Duitsland, Frankrijk en Italië schetsen bovendien een somber beeld over het tempo van het economisch herstel in de eurozone. 

Pauze in ‘reflatie-trade’

Dat laatste was gisteren de belangrijkste reden dat de meeste Europese beurzen onder druk lagen. De Duitse 10-jaarsrente daalde weliswaar met 3 basispunten naar -0,34% maar de lagere rente bracht deze keer weinig verlichting. Het was eerder een teken van afnemende risicobereidheid bij beleggers. We zien dit echter niet als het einde van de ‘reflatie-trade’ – een verschuiving van de interesse van beleggers naar economisch gevoeliger aandelen – maar als een pauze. We gaan ervan uit dat er later dit jaar echt minder lockdowns zullen zijn en de economie, onder aanvoering van de dienstensector, snel kan aantrekken. Zover is het helaas nog niet, even geduld nog. 

Spannend jaar voor beleggers

De Stoxx Europe 600-index eindigde 0,2% lager, na eerder op de dag nog op een verlies van 0,8% te hebben gestaan. Het waren vooral de economisch relatief gevoelige (cyclische) aandelensectoren zoals energie (-2%) en industriegoederen (-0,7%) die onder druk stonden. De olieprijs daalde, als gevolg van twijfels over het herstel van de vraag, met zo'n 6% en woog zwaar op de koersen van olie-gerelateerde aandelen. Nutsbedrijven (+1,5%) en vastgoedaandelen (+1,2%) profiteerden vooral. Beleggers staan dit jaar voor een aardige uitdaging. Als de economie snel herstelt, kan dat de inflatie(verwachting) en rentes opstuwen en zo de aandelenmarkten onder druk zetten. Maar als het economisch herstel te traag gaat, kunnen de hoge winstgroeiverwachtingen wellicht niet worden gehaald. Best spannend.

Intel gaat $20 miljard investeren

De omzet- en winstwaarschuwing die chipmaker Intel gisteravond gaf, past misschien niet helemaal in dit plaatje. De aanleiding voor de waarschuwing is meer bedrijfsspecifiek, maar toch. Het eens zo machtige Amerikaanse IT-bedrijf heeft het de afgelopen jaren erg lastig gehad in de strijd met concurrenten. Het aangekondigde nieuwe investeringsplan van $20 miljard, onder andere voor nieuwe fabrieken in de VS, werd gisteren nabeurs goed ontvangen door beleggers. Die zetten het aandelen ruim 6% hoger in de nabeurshandel. Dat was te laat om de matte stemming op Wall Street een oppepper te geven.

Wall Street neemt gas terug…

Zorgen over het economisch herstel overheersten gisteren in New York. En dat terwijl een veiling van 20-jarige staatsobligaties goed was verlopen. De angst voor oplopende inflatie leek, mede door opnieuw geruststellende woorden van Fed-voorzitter Powell, even naar de achtergrond geschoven. Net als in Europa, zien we de daling van de Amerikaanse 10-jaarsrente met 7 basispunten naar 1,62% eerder als een tijdelijk ‘risk-off’-signaal dan het einde van de reflatie-trade. Zelfs de aankondiging van een stimuleringsplan van $3.000 miljard door president Biden bracht de rentemarkt niet van zijn stuk. Toch deden vooral de sectoren die het van een cyclisch herstel moeten hebben, het gisteren slecht op de Amerikaanse beurzen. Daarbij moeten we niet vergeten dat veel goed nieuws al in de koersen is ingeprijsd. De S&P 500-index heeft met een 12-maandsrendement van 75% de beste score laten zien sinds 1936! Mag het een keer ietsje minder?

… en neemt wat winst op cyclische aandelen

De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeter eindigde 0,76% lager, waarbij de cyclische sectoren zoals basismaterialen (-2,1%) en industriegoederen (-1,8%) in de onderste regionen te vinden waren. De Russell 2000-index dook 3,6% omlaag. We moeten niet vergeten dat deze index van small- en midcaps sinds begin november ruim 50% is gestegen. Ook hier is het dus niet gek dat er even een stapje terug wordt gedaan. De SOX -index, met daarin veel chipfabrikanten, verloor gisteren 2,7%. Dat was dus nog voor het bericht van Intel. De Nasdaq-index eindigde 1,1% lager.

Roodgekleurde koersen in Azië

Naar aanleiding van de investeringsplannen van Intel, liggen vanmorgen de koersen van concurrenten als TSMC (-3%) en Samsung (-1%) onder druk. Ik zie sowieso veel rood gekleurde koersen op de Aziatische beurzen. De angst voor het virus, maar vooral een trage heropening van de economie, overheerst. De Hang Seng-index noteert in Hongkong ruim 2% lager en nadert correctiegebied (-10% vanaf de laatste top). De Nikkei-index is ruim 2% lager gesloten, ondanks een stijging van de Japanse inkoopmanagersindex van 51,4 naar 52 punten. In Seoel is de Kospi-index 0,3% lager gesloten. De beurs van Shanghai noteert 1,3% lager en die van Shenzhen verliest 1,4%. De MSCI Asia Pacific-index daalt het meest in twee weken. Zelfs een daling van de 10-jaarsrente in Nieuw-Zeeland met 18 basispunten naar 1,52%, nadat beleggers hun positie op hogere rentes hebben gesloten/gedraaid, geeft weinig verlichting op de beurzen. 

Olieprijs amper hoger ondanks blokkade Suezkanaal

De ‘vlucht naar veilige havens’ zien we ook terug in een daling van de Amerikaanse 10-jaarsrente, die op het moment van schrijven 1 basispunt lager noteert op 1,614%. De dollar trekt verder aan naar 1,1844 tegenover de euro. Mede daardoor herstelt de olieprijs slechts 1%, ondanks een blokkade van het Suezkanaal door een dwarsliggend containerschip. Hierdoor is de belangrijkste vaarroute van onder ander olietankers geblokkeerd. Wel een mooi plaatje trouwens. De future (termijncontract) op de S&P 500-index noteert vrijwel onveranderd, maar die op de Nasdaq 100-index 0,3% hoger. De koersstijging van Intel nabeurs, de hernieuwde belangstelling voor 'thuisblijfaandelen’ en de lagere rente steunen de technologie-index. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het VK en (voorlopige) inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. Voor alle drie wordt voor deze maand een lichte stijging verwacht ten opzichte van februari. Ook uit het VK en de VS verwachten we inkoopmanagersindices. En ook die zijn naar verwachting iets verder opgelopen. Verder krijgen we uit de VS nog cijfers over de orders voor duurzame goederen. Er wordt een lichte stijging van 0,5% verwacht voor de februaricijfers. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 24 maart 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 24 maart 2021, 8.25 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.