Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Zouden de beurzen zonder coronacrisis nu ook op recordstanden hebben gestaan?

vrijdag 2 april 2021

Goedemorgen. Eindelijk heeft de AEX-index gisteren zijn record van 4 september 2000 verbroken – als ik me die datum niet verkeerd herinner natuurlijk. Gelukkig is mijn geheugen minder selectief dan dat van sommige politici in Den Haag…

Met een slotstand van 708,43 werd het oude record ruim overtroffen en er lijkt de index op dit moment weinig in te weg te liggen, om nog hogere niveaus op te zoeken. Dat zal vandaag niet lukken omdat op veel beurzen, waaronder de Euronext Amsterdam, vanwege Goede Vrijdag niet gehandeld zal worden. Veel handelaren zijn vandaag dan ook vrij. 

Inkoopmanagersindices eurozone in de lift

In navolging van de positieve stemming in Azië gingen de Europese beurzen gisteren hoger van start. Het beurssentiment kreeg steun van sterke inkoopmanagersindices uit de eurozone. De Nederlandse versie, de NEVI-index, steeg vorige maand zelfs naar de hoogste stand ooit. De scores op het onderdeel nieuwe orders bereikten een record, net als die voor exportorders. De definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de productiesector in de eurozone kwam uit op 62,5 punten, nog iets hoger dan de eerder geschatte 62,4 punten en een flinke stijging ten opzicht van de 57,9 punten van februari. 

Corona: groot verschil productie- en dienstensector

De maakindustrie in Europa beleeft een sterk herstel en zijn het vooral aanvoerproblemen (dus tekorten) en hogere prijzen die de bedrijven zorgen baren. De coronacrisis heeft voor de productiesector een hele andere betekenis dan voor de dienstensector, die nog wel zwaar lijdt onder de pandemie. De tweedeling is groot. Dat neemt niet weg dat de Europese aandelenbeurzen gisteren redelijk eensgezind de weg omhoog vonden. De omvangrijke nieuwe stimuleringsplannen in de VS en gunstige macro-economische cijfers wogen zwaarder dan de aangescherpte lockdowns in Frankrijk en Italië. 

Stoxx Europe 600 (+0,6%) nadert ‘all-time high’

Onder aanvoering van aandelen uit de IT-sector (+1,9%), die profiteerden van de omvangrijke investeringsplannen van TSMC en de lagere rente, boekte de Stoxx Europe 600-index een winst van 0,6%. Dat is minder dan 2 punten verwijderd van de recordstand van 19 februari vorig jaar. Voor beleggers heeft de coronacrisis dan ook vooral veel goeds gebracht. En ik durf te stellen dat als die crisis er niet was geweest, we nu niet op recordstanden hadden gestaan. Dan had de ‘geldkraan’ van de Amerikaanse centrale banken (en die van andere centrale banken) namelijk niet wijd opengestaan. Maar was het beleid waarschijnlijk al minder stimulerend geweest. 

Lagere rente, ondanks sterke macrocijfers

Dan zouden de centrale banken inmiddels een ‘krapper’ beleid voeren, met minder obligatie-aankopen en hogere beleidsrentes. Dit zou heel andere beursomstandigheden betekenen voor beleggers, waaronder aandelen relatief minder aantrekkelijk zouden zijn. Wat opviel, is dat de marktrentes gisteren ondanks de sterke macrocijfers, toch weer iets daalden. De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties daalde met 4 basispunten naar -0,33%. Prachtig natuurlijk voor obligatiebeleggers (een lagere rente betekent een hogere obligatiekoers), maar de daling is moeilijk te rijmen met de sterke macrocijfers. 

Inkoopmanagersindex productiesector VS op hoogste stand sinds 1983

Of de daling van de Duitse tienjaarsrente moet te maken hebben gehad met het hoger dan verwachte aantal eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS. Dit op weekbasis bijgehouden cijfer is deze week namelijk op 719.000 uitgekomen, terwijl analisten gemiddeld hadden gerekend op 675.000. Daartegenover stond de stijging in maart van de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector van 60,8 naar 64,7 punten. Dat is de hoogste stand sinds 1983! Analisten gingen uit van een stijging naar 61,7 punten. De deelindices voor nieuwe orders en voor productievolumes stegen naar de hoogste niveaus sinds 2004. 

S&P 500 sluit voor het eerst boven de 4000 punten

Ook de deelindex voor werkgelegenheid wijst op een aantrekkende arbeidsmarkt. Wel wordt er gesproken over leveringsproblemen en daardoor oplopende prijzen, net als in de rest van de wereld. De producentenprijsinflatie kan binnenkort wel eens naar 4,5% stijgen (op jaarbasis). Hoe tijdelijk deze inflatie zal zijn, is nu moeilijk in te schatten. Maar de daling van 7 basispunten van de Amerikaanse tienjaarsrente naar 1,67% valt moeilijk te verklaren. Misschien dat het $2250 miljard grote stimuleringsplan van de regering-Biden door sommige Amerikaanse beleggers toch als tegenvallend of moeilijk haalbaar wordt ingeschat. Die lagere rente gaf de koersen van de Amerikaanse ‘big tech’-bedrijven op Wall Street wel de sporen natuurlijk. De Nasdaq, de index met daarin relatief IT-bedrijven, boekte een winst van 1,8%. De breder samengestelde S&P 500-index won 1,2% en sloot voor de eerste keer boven de 4000 punten. De Dow Jones Industrial bleef iets achter met een winst van 0,5%. 

Hogere koersen bij lage omzetten in Tokio

Vanwege Goede Vrijdag zijn ook veel Aziatische beurzen vandaag gesloten. Er wordt wel gehandeld in Japan, waar de stemming er met de recordstand op Wall Street er vanochtend ook goed in zit. De Nikkei-index staat er op het moment van schrijven 1,5% hoger, zij het wel bij 30% lager dan gemiddelde omzetten. De beurs van Shanghai koerst 0,1% hoger en die van Shenzhen wint 0,6%. De Kospi-index in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel plust 0,8%. Net als op de meeste Europese beurzen is er vandaag geen aandelenhandel op Wall Street. De handel in futures (termijncontracten) gaat wel gewoon door. Zowel de future op de S&P 500-index als die op de Nasdaq staat licht hoger. 

Agenda van vandaag

De Amerikaanse obligatiemarkt is vandaag een half dagje open; daar kan het best nog wel spannend worden. Vanmiddag wordt namelijk het officiële arbeidsmarktrapport van maart gepubliceerd. Men verwacht er gemiddeld 660.000 nieuwe banen, maar ik heb al geruchten van 800.000 en zelfs 1 miljoen nieuwe banen voorbij zien komen. Als de arbeidsmarkt in de VS inderdaad zo sterk aantrekt, zullen de rentes naar verwachting weer wat verder kunnen stijgen. Ik ben benieuwd wat het nieuwe-banencijfer is en hoe de obligatiemarkt erop reageert. Verder staan er vandaag geen belangrijke macrocijfers op de agenda. Alvast een heel fijne paasweekend en tot dinsdag!  Groet, Simon   

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 2 april 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 2 april 2021, 8.20 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.