Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Waar zouden beleggers ongerust over moeten worden?

vrijdag 16 april 2021

Ooit las ik de boeken van de 20e-eeuwse beroepsspeculant (later beursgoeroe) André Kostolany. Hem werd gevraagd wat de beurs (bedoeld werd: aandelenmarkt) in elk geval nodig heeft om te stijgen. Het simpele antwoord was… geld, geld, geld! 

Er zijn beursjaren geweest waarin je genoeg andere zaken kon noemen om te verklaren waarom de aandelenkoersen stegen, maar in deze tijd denk ik vooral aan die uitspraak van Kostolany. Het is ook geen toeval dat universitaire types “moderne monetaire theorie” prevelen (de theorie dat overheden praktisch onbeperkt kunnen lenen dankzij de centrale banken) en dat centrale bankiers keer op keer moeten zeggen dat ze over genoeg middelen beschikken om zowel met deflatie als met inflatie om te kunnen gaan. Dus waar zouden beleggers ongerust over moeten worden?

Economieën in Azië bijna weer ‘gezond’…

Voorlopig zorgt het ruimhartige geldbeleid van de centrale banken en de gedachte aan de onafwendbare economische opleving na corona voor hogere aandelenkoersen. En we lijken nog niet bij het einde van dit hoofdstuk te zijn. Inmiddels verliest de pandemie steeds meer haar ijzeren greep op de economie. Tenminste, dat is mijn beleving. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de Europese aandelenmarkten gisteren gestaag verder stegen. En wat blijkt? De Aziatische economieën zijn bijna weer ‘gezond’ te noemen en de vraag naar Europese producten en luxegoederen blijft groeien in Azië. 

… maar ook in Europa aantrekkende vraag te verwachten

Maar Europese bedrijven melden ook andere opstekers. Zo wist de Duitse softwaremaker SAP (+2%) te melden dat de IT-budgetten van bedrijven weer in de lift zitten. En de aandelenkoers van biergigant AB InBev (+3,9%) kreeg steun van een broker die vindt dat de koers kan verdubbelen; wat ongetwijfeld te maken heeft met de heropening van terrassen en de toestemming voor festivals en andere evenementen. En zo is er in allerlei Europese bedrijfssectoren aantrekkende vraag te verwachten tegenover een soms vrij krap aanbod.

Het valt eigenlijk nog wel mee met de stijgingen…

Ik ben het dan ook eens met mijn makker Simon, de vaste schrijver van deze rubriek, die meent dat de obligatierentes zouden moeten oplopen onder dergelijke omstandigheden. Alleen is het enthousiasme voor hogere rentes bij centrale bankiers niet groot. Zij bekommeren zich natuurlijk over de economische groei en de betaalbaarheid van schulden. Wat mij verder nog opvalt – en typerend is voor het huidige aandelenklimaat – is dat ondanks het vele beschikbare geld, niet alle koersen en prijzen tegelijk ‘omhoog-gespeculeerd’ wordt. 

… al zijn SPAC’s wel speculatief

Ja, Gamestop was groepsspeculatie (van de volgers van amateur-beleggers met blogs op Reddit). En ja, SPAC's (Special Purpose Acquisition Companies: beursgenoteerde ‘zakken geld’ op zoek naar overnamedoelen) zijn vooral financieel aantrekkelijk voor sommigen. Anderen zullen er dik aan verliezen. En ja, IT-bedrijven met mogelijk een grote toekomst noteren tegen (schijnbaar) heel hoge waarderingen. (Sommige zeker te hoog trouwens!)

Aandelenportefeuille met 40 à 50 namen biedt al spreiding

Toch kun je nog steeds een prachtige wereldwijd gespreide en toekomstgerichte aandelenportefeuille samenstellen met veertig tot vijftig verschillende aandelen zonder dat je mee hoeft te gaan in wilde speculaties of andersoortige risico's. We zijn voor het Vermogensbeheer van ING ook niet voor niets overgestapt van beleggingsfondsen van vermogensbeheerders op de ING Select Funds, die wij samenstellen uit aandelen van bedrijven, die wij zelf analyseren en selecteren. 

Zwakke kwartaalcijfers U.S. Bancorp en Bank of America

Dat de markt in mijn ogen nog altijd functioneert als een balans, bleek ook gister weer op de Amerikaanse beurzen. Het algemene sentiment was best sterk, omdat de uitkomende macro-economische cijfers (zoals winkelverkoopcijfers en uitkeringsaanvragen) meevielen. Maar de koersen van banken zoals U.S. Bancorp en Bank of America daalden flink omdat uit hun kwartaalcijfers bleek dat de kredietverlening zwak was en de rentemarges nog zwakker. Met andere woorden: de balans werkt. Er is dus ook genoeg realisme op de beurs. Ook energiesector-aandelen als Schlumberger (-2,4%) kregen ervan langs vanwege hoge olievoorraden en negatieve langetermijnvisies.

Aziatische markten vlak

Op mijn koersenschermen zie ik dat de meeste aandelenmarkten in Azië zich vanochtend min of meer vlak ontwikkelen, terwijl de beurzen op het vasteland van China wel hoger staan. De macrocijfers waren gunstig maar nog belangrijker is dat de ingrediënten voor verdere verbetering er aanwezig lijken. 

Agenda van vandaag

Vanmorgen krijgen we aan macro-economische cijfers vooral de Europese handelsbalans en nog meer Europese inflatiecijfers (die van gister waren weinig verrassend). Vanmiddag komen vanuit de VS nog meer kwartaalcijfers van financiële dienstverleners en cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen, de economische-sentimentsindicator van de Universiteit van Michigan en de cijfers over de huizenmarkt. Fijn weekend alvast!  Friso

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 16 april 2021, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso van Welderen baron Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 16 april 2021, 8.17 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.