Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Even op adem komen

dinsdag 20 april 2021

Goedemorgen. Even een pas op de plaats. Na de beursrally van de afgelopen maanden namen beleggers gisteren even een adempauze. 

De aandelenkoersen zijn ver vooruitgelopen op betere tijden en veel goed nieuws is inmiddels al ingeprijsd in de koersen. Overtuigende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten kunnen de rally vanaf de huidige recordstanden nog een zet omhoog geven maar ondertussen staan steeds meer marktindicatoren op oranje of rood. Even een periode van afkoeling lijkt dan ook niet onlogisch. 

Op zoek naar grotere dwaas

Dit betekent niet dat we een scherpe daling voorspellen, maar wel dat de kans groot is dat er hier en daar eerst wat lucht uit de koersen moet ontsnappen. Op het moment dat het motto is: 'Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan', weet je dat je moet oppassen. In sommige beleggingscategorieën lijkt er weinig sprake van fundamentele (economische) onderbouwing voor een 'belegging', maar wordt vooral gezocht naar een ‘grotere dwaas’ die iets voor een nog hogere prijs – al of niet met geleend geld – van je wil overnemen. 

Het eindigt meestal met tranen

Geef de schuld aan ‘te veel, te goedkoop geld’, verveling of (vooral) de hebzucht van onervaren nieuwkomers, waar gewiekste handelaren dankbaar gebruik van maken. We weten allemaal hoe het eindigt: met tranen. Maar tot die tijd is het vooral vermakelijk om te lezen welke verhalen er worden bedacht om speculaties te onderbouwen en te zien hoe sommige koersen heftig op en neer schieten. 

Waak voor te fraaie beloftes

Wij blijven er, als beleggers voor ING Vermogensbeheer ver van en proberen ons niet te laten (mis)leiden door fraaie beloftes. Misschien dat een dozijn grote Europese voetbalclubs dat ook zouden moeten doen. Dan kan het voetbal ook voor de neutrale kijker een mooi spel blijven, dat niet helemaal in de macht komt van het grote geld. Genoeg gemijmerd, over naar de orde van de dag. 

Tienjaarsrente Duitsland stijgt naar -0,24%...

Zoals gezegd, was er gisteren sprake van winstneming op de Europese beurzen. Een echte directe aanleiding was er in mijn ogen niet, maar dat hoeft ook niet altijd. De verder oplopende marktrente kan een aanleiding zijn dat hooggewaardeerde IT-aandelen (-1,1%) gisteren wat onder druk lagen. Hoop op een snelle heropening van de Europese economieën duwde de Duitse tienjaarsrente gisteren 3 basispunten omhoog naar afgerond -0,24%. Dat is nog maar een fractie onder het hoogste niveau van dit jaar van 25 februari (-0,23%). Ook de Nederlandse tienjaarsrente steeg 3 basispunten: naar -0,09%, eveneens het hoogste niveau sinds 25 februari. 

… wat bankaandelen aantrekkelijker maakt

Dat is goed nieuws voor de banken en verzekeraars (+0,1%), die gisteren gemiddeld dan ook in de plus sloten. Bovenaan het lijstje van best presterende sectorindices stonden aandelen uit de sector gezondheidszorg (+0,3%), die we trouwens nog steeds op een ‘overweging’ hebben staan in onze Vermogensbeheer-beleggingsstrategieën. Na eerder op de dag op een winst van 0,3% te hebben gestaan eindigde de breed samengestelde Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,1%.   

Sterkste daling S&P 500-index (-0,5%) in 4 weken

Ook op Wall Street werd op de eerste dag van de nieuwe handelsweek wat winst genomen, in afwachting van de stortvloed van kwartaalcijfers die we de komende dagen verwachten. Na de verrassend sterke daling van de Amerikaanse kapitaalmarktrentes vorige week, klom de tienjaarsrente gisteren met 2 basispunten naar 1,60%. Een oplopende rente past veel beter in omstandigheden van krachtig economisch herstel, oplopende inflatie(verwachtingen), gigantische steunpakketten en oplopende tekorten en schulden van de Amerikaanse overheid. Vanaf zijn ‘all-time high’ daalde de belangrijkste aandelenindex ter wereld, de S&P 500-index, met 0,5%. Dat het de sterkste daling in vier weken is, zegt genoeg over de kracht in de markt. 

‘Tech’ tikje lager, net als de dollar

Een daling van onder andere het aandeel Tesla (-3,4%) drukte de Amerikaanse index van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (-1,1%). Maar ook op IT- aandelen (-0,9%) werd in afwachting van de kwartaalresultaten wat winst genomen. De Nasdaq, met daarin veel ‘tech’, eindigde dan ook met een verlies van 1,0%. De Dow Jones Industrial Average, met juist veel bedrijven uit de ‘oude economie’, ging slechts 0,4% omlaag. De dollar verzwakte naar $1,204 tegenover de euro.

Scherpe daling Japanse beurs (-2%)

Een zwakkere dollar betekent normaal gesproken een sterkere Japanse yen. Maar die staat vanmorgen juist iets zwakker op JPY 108,2 per dollar, dus dat kan de verklaring voor de daling van 2% voor de Nikkei-index niet zijn. Die moet meer worden gezocht in het stijgende aantal coronabesmettingen in Japan en berichten dat de Olympisch Spelen misschien toch weer uitgesteld of afgelast moeten worden. De hoop op een snelle heropening van de Japanse economie vermindert daardoor. De breder dan de Nikkei samengestelde Japanse Topix-index staat op het moment van schrijven 1,5% lager in Tokio. Elders in Azië (en Australië) is de stemming op de beurzen minder negatief. De Australische beurs is weliswaar 0,8% lager gesloten maar de Hang Seng-index koerst 0,3% in de plus in Hongkong en de beurs van Shanghai staat op een even grote winst. De Kospi-index in Seoel plust 0,6% en de futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht hoger. We verwachten dat de Europese beurzen om 9 uur vlak tot zelfs iets hoger van start zullen gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere producentenprijs-inflatiecijfers uit Duitsland en een reeks aan eerstekwartaalcijfers van bedrijven. Onder andere Johnson & Johnson, Northern Trust, Procter & Gamble, Philip Morris, ASM International en Netflix komen met hun kwartaalresultaten. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 20 april 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 20 april 2021, 8.13 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.