Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Randstad Holding Randstad Holding - Randstad blijft marktaandeel veroveren en is nu de grootste uitzendonderming ter wereld

woensdag 21 april 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 16.1 4.95 Ja Industriegoederen

Randstad blijft marktaandeel veroveren en is nu de grootste uitzendonderming ter wereld

Zoals verwacht, is de impact van de coronacrisis goed te merken bij de uitzenders, waaronder Randstad. Toch weet Randstad de verwachtingen van analisten steeds te overtreffen. Veel landen hebben op dit moment nog steeds strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit raakt met name de service-sector, maar de productie-sector blijft zeker niet onaangeraakt. De omzettrends waren voor de pandemie al enkele kwartalen zwak, onder andere dankzij de problemen in de auto-industrie. Inmiddels zien de omzettrends er bemoedigend uit. Maar wij vinden de risico’s niet opwegen tegen de kansen en zijn dan ook niet enthousiast over de uitzendbranche.

Randstad is de grootste uitzendonderneming ter wereld

Randstad is sinds de coronapandemie de grootste uitzendonderneming ter wereld gemeten naar omzet en marktwaarde, met top 3-posities in veel landen. Het concern is actief in 40 landen: marktleider in de Benelux en Frankrijk en top 3-posities in de VS. De onderneming heeft vier divisies. Staffing (49% van de omzet) richt zich op personeel met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (23%) richt zich op mensen met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (24%) is een dienst gericht op werk op locatie met name in de fabricage en logistieke sectoren. En ten slotte biedt Global Businesses (4%) ondersteunende services aan zoals hulp bij het opstellen van vacatureteksten en CV's. De geografische omzetspreiding wijd verspreid, maar de belangrijkste drie regio's zijn: Noord-Amerika 19,9%, Frankrijk 14,7% en Nederland 13,6%. In 2020 behaalde Randstad een aangepaste nettowinst van €180 mln bij een omzet van €20,7 mld.

Fiscale steun en hoge economische groei drukken werkloosheidpercentages

Stonden de werkloosheidpercentages in Amerika en verschillende Europese landen voor de pandemie nog op historisch lage niveaus, in 2020 is daar een einde aangekomen. Toch is de werkloosheid tijdens de pandemie niet zo hoog opgelopen als eerder werd gedacht. Dit komt doordat overheden met grote fiscale steunpakketten en regelingen zijn gekomen die de werkloosheid kunstmatig laag houden. Deze fiscale steun is echter niet oneindig, al hebben sommige landen inmiddels de steun verlengd, waarvan Duitsland zelfs tot het einde van 2021. De belangrijkste drijfveer voor de uitzendbranche is economische groei, want dat leidt immers tot banengroei. De economische vooruitzichten voor dit jaar zijn zeer fors, na een historische krimp in 2020. Dit heeft geleid tot een sterk herstel van de organische groei bij de uitzenders in de afgelopen kwartalen. Maar het lijkt erop dat het tempo van het herstel nu kan gaan vertragen.

Uitzendbranche blijft herstellen en het lijkt erop dat Randstad voorop loopt

Randstad presenteerde op 21 april zijn kwartaalresultaten. Deze waren opnieuw beter dan verwacht, maar de mate waarin Randstad de verwachtingen wist te overtreffen, was minder dan in de afgelopen kwartalen. De omzet steeg 6,4% organisch naar €5,5 mld (verwacht: +3,9%; vorig kwartaal: -3,6%) dankzij sterk herstel in alle regio’s. Maar vergeet niet dat de vergelijkingsbasis zeer eenvoudig is geworden. De brutomarge daalde 20 basispunten (bp) naar 19,2% (verwacht: 19,1%). De identieke EBITA steeg 25% naar €202 mln (verwacht: €191 mln) en de marge steeg 70bp naar 3,7% (verwacht: 3,5%). Onder de streep steeg de aangepaste winst per aandeel met 31%, waar analisten hadden gerekend op een stijging van 34,8%. De omzetgroei in de drie belangrijkste regio’s wat inkomsten betreft, was als volgt: Noord-Amerika: +5% (Q4’20: +1%), Frankrijk: +4% (Q4’20: -7%) en Nederland: +9% (Q4’20: -6%). Voor het lopende kwartaal rekent Randstad op een iets hogere brutomarge dan in het eerste kwartaal, maar de operationele kosten gaan ook wat omhoog in verband met investeringen in groei op basis van het positieve herstelmomentum. De volumetrend in april kruipt namelijk richting het niveau van 2019 met economisch herstel als grote drijfveer.

Koers-winstverhouding laag, maar dividendrendement en vrije kasstroomopbrengst hoog

De omzettrend ziet er nog steeds bemoedigend uit en het lijkt erop dat Randstad sneller herstelt dan zijn concurrenten. Het management meent daarom dat het concern meer marktaandeel heeft veroverd in de VS en Frankrijk in het eerste kwartaal, net als in het vierde kwartaal. De huidige omzettrend is een lichte verbetering ten opzichte van de vorige update en wijst grofweg op een organische-omzetgroei van 30% in het lopende kwartaal (als deze trend doorzet). Analisten rekenden gemiddeld op een groei van 22%. De taxaties zullen dus verder omhoog gaan. De huidige consensusverwachting voor 2021 (2022) is een omzetgroei van 9% (+5%) en een winstgroei van 39% (+17%). Concurrent Manpower presenteerde gisteren overigens ook sterke resultaten over het eerste kwartaal en verhoogde de prognose voor het lopende kwartaal flink. Samengevat zijn dit signalen dat de wereldwijde uitzendbranche verder herstelt, wat de enorme economische-groeiverwachtingen voor dit jaar ondersteunt. Tegenvallers met bijvoorbeeld de vaccins kunnen echter roet in het eten gooien en vorige week werd nog een recordaantal coronabesmettingen gemeld wereldwijd. Wij blijven daarom wat voorzichtig op het aandeel. De waardering van 16,4 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden is nog steeds relatief laag in vergelijking met de historische gemiddelden van de sector en de bredere markt (en ontwikkelt zich grofweg zijwaarts vanaf augustus). Het getaxeerde dividendrendement is 4,6% (10-jaars gemiddelde: 4,4%; sector: 1,7%). De vrije-kasstroomopbrengst (vrije kasstroom als percentage van de marktwaarde) is 12,6% (10-jaars gemiddelde: 8,7%; sector: 3%).

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • Sterke organische groei door de cyclus heen.
  • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie hebben die diensten daar als eerste last van.
  • Valutarisico: Noord-Amerika is de belangrijkste markt voor Randstad.
  • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden. Per 1 januari 2020 is bijvoorbeeld de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ van kracht waardoor tijdelijke contracten in Nederland duurder kunnen worden.
  • Investeringen in digitalisering bemoeilijken kostenreductie op de korte termijn. Wanneer deze digitale inspanningen succesvol zijn, kan dat op de langere termijn gunstig zijn voor de kostenefficiëntie en marktpositie. De risico’s van digitale disruptie door nieuwe technologieplatforms en robotisering (op de gehele arbeidsmarkt) is echter reëel.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 51,86 op Randstad 11,4 4,97 0,00 +29,09 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 44,4 op Randstad 4,5 12,43 12,68 +9,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 66,69 op Randstad 5,5 10,20 0,00 -10,88 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 66,69 op Randstad 5,5 10,20 0,00 -10,88 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.