Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wall Street schrikt van belastingplannen president Biden

vrijdag 23 april 2021

Goedemorgen. De beursstemming was gisteren prima, onder andere door de uitdagende klimaatdoelen die president Biden presenteerde. Toen hij ’s avonds echter ook een belastingplan aankondigde, sloeg de stemming om.

Biden komt met ambitieuze klimaatdoelen…

Hoe mooi is het, dat gisteren op ‘Earth Day’ de koersen van veel duurzame bedrijven een flinke impuls kregen. Niet geheel toevallig, begon gisteren namelijk ook een tweedaagse virtuele duurzaamheidsconferentie met onder andere 40 wereldleiders. President Biden nam de aftrap en 'belooft' dat de uitstoot van broeikasgassen in de VS in 2030 gehalveerd zal zijn. Daarbij riep hij andere wereldleiders, zoals Putin en Xi Jinping, op om ook de uitstoot van schadelijke gassen terug te dringen. We hebben natuurlijk wel vaker zulke mooie beloftes gehoord, maar nu is het tijd voor daden in plaats van woorden. In de nieuwe stimuleringsplannen van president Biden is dan ook veel budget gereserveerd voor investeringen die moeten bijdragen aan het tegengaan van verdere klimaatverandering.

… en stuwt koersen alternatieve-energieaandelen

In reactie op de uitdagende doelstellingen, schoten aandelen van duurzame bedrijven hard omhoog. Daarmee kwam een einde aan een periode waarin deze bedrijven, mede door oplopende rentes, juist wat achterbleven. Wel moet worden opgemerkt dat ze het vorig jaar juist uitzonderlijk goed hebben gedaan. De aandelen van onder andere Vestas, Nel, Siemens Gamesa, Orsted en EDP Renovaveis waren gisteren niet aan te slepen. 

Geen verrassingen van de ECB

De stemming op de Europese aandelenbeurzen werd ook gesteund door een weinig verrassend ‘dovish’ (hintend op aanhoudende stimulering) verhaal van de Europese Centrale Bank (ECB). Zoals verwacht, wijzigt de bank haar beleid niet en gaat ze in hoog tempo door met het opkopen van obligaties. Volgens voorzitter Lagarde is er in de beleidsvergadering niet gesproken over het afbouwen van het nood-opkoopprogramma (PEPP). Misschien komt dat wel in juni, als de ECB met nieuwe groei- en inflatieverwachtingen komt. Op de obligatiemarkt werd nauwelijks gereageerd op de berichten uit Frankfurt. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 1 basispuntje naar -0,25%. Alle grote Europese aandelenbeurzen eindigden, mede door prima kwartaalcijfers van onder andere Wartsila (+15,1%), dat andere bedrijven uit de sector industriegoederen (+1,2%) mee omhoog trok. Met uitzondering van de sector energie (-0,04%) eindigden alle sectoren met winst. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,68%. 

Wall Street schrikt van belastingplannen Biden…

Tot 19.00 uur onze tijd, drie uur voor het luiden van de slotbel, was de stemming op Wall Street ook best goed te noemen. Meevallende macro-economische cijfers, waaronder de wekelijkse uitkeringsaanvragen (547.000 tegenover 610.000 verwacht), de index van leidende indicatoren (+1,3% tegenover +1% verwacht) en de Chicago Fed National Activity-index (1,71 tegenover 1,25 verwacht), droegen bij aan een opgewekte stemming. Die sloeg echter om na het bericht dat president Biden van plan is om de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen (met een inkomen van meer dan $1 miljoen) te verdubbelen van 20% naar ruim 40%. Dat schoot beleggers in het verkeerde keelgat. Op zich was het geen verrassing dat ook deze belasting omhoog gaat: iemand moet immers voor de miljarden dollars aan steun- en stimuleringsplannen betalen, maar het was toch even schrikken. 

… met koersdalingen tot gevolg

In reactie op het belastingplan, doken aandelenkoersen omlaag en daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 2 basispunten naar 1,54%. Zelfs de Bitcoin ging omlaag. Het was een typische ‘risk-off’-beweging. De S&P 500-index eindigde met een verlies van 0,92%, de Nasdaq verloor 0,95% en de Dow eindigde 0,94% lager. Hogere belastingen op kapitaal ten opzichte van belastingen op lonen, zullen de komende jaren naar onze verwachting een breed thema worden, niet alleen in de VS. En als de kapitaalmarktrentes ook nog wat verder oplopen, worden aandelen relatief minder aantrekkelijk. Bij de huidige, hoge waarderingen moeten we realistisch zijn: de rendementsverwachtingen voor de langere termijn zijn minder gunstig dan we de afgelopen jaren gewend waren. 

Kleine winsten in Azië

Intussen noteert de Bitcoin onder de $50.000 wat op zich niet bijzonder is, maar het geeft wel aan dat het sentiment rond risicovolle beleggingen in brede zin wat lijkt te draaien. Niet vreemd, na de rally in de afgelopen maanden. Ondanks de verliezen op Wall Street staan de meeste Aziatische beurzen vanmorgen wel weer in het groen. De Nikkei-index is wel 0,6% lager gesloten, vanwege de mogelijke aankondiging van de noodtoestand in de regio Tokio en andere Japanse regio's waar het coronavirus weer oplaait. Ook werd de stemming op de Japanse beurs gedrukt door inflatiecijfers van maart. Die waren weliswaar volgens de verwachting van analisten (-0,2% op jaarbasis) maar vielen toch iets tegen. Een hogere stand van de inkoopmanagersindex (van 49,9 naar 50,2 punten) kon de stemming niet keren. De Hang Seng-index noteert echter 0,6% hoger in Hongkong en de beurs van Shanghai wint 0,2%. De Kospi-index is in Seoel 0,2% hoger gesloten, de Australische beurs onveranderd. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven rond de slotstanden van gisteren. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere winkelverkoopcijfers uit het VK en (voorlopige) inkoopmanagersindices van onder andere Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Voor de eurozone wordt voor deze maand een daling van 53,2 naar 52,9 punten van de samengestelde index (productie- en dienstensector) verwacht. Uit de VS krijgen we vanmiddag voorlopige inkoopmanagersindices van onderzoeksbureau Markit. Voor zowel de index van de productiesector als die van de dienstensector wordt deze maand een stijging verwacht (naar respectievelijk 61 en 61,5). Dit benadrukt nog maar eens het groeiverschil tussen de VS en Europa. Ten slotte krijgen we cijfers over de verkopen van nieuwe woningen in de VS in maart. Er wordt een stijging van 14,2% verwacht, na een daling van 18,2% in februari. Het kwartaalcijferseizoen verloopt tot nu toe prima. Van de 116 bedrijven uit de S&P 500-index heeft bijna 76% beter dan verwachte omzetten en winsten laten zien. Dat is net iets boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Vandaag verwachten we cijfers van onder andere Daimler, Stora Enso, Yara International, American Express en Schlumberger. Alvast een heel fijn weekend en blijf gezond! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 23 april 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 23 april 2021, 8.22 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.