Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: RELX RELX - Korting ten opzichte van concurrenten 40%

vrijdag 23 april 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B2B0DG97 EUR 23.9 2.38 Ja Industriegoederen

Korting ten opzichte van concurrenten 40%

De digitalisering van de content heeft RELX geen windeieren gelegd. Het concern heeft daardoor een constante kasstroom, omzet en winst gekregen. Ook wordt RELX een steeds dominantere speler als dataleverancier en het aanbieden van analysetools. Dit ondersteunt de stabiele kasstroom bij de drie grootste divisies. Het coronavirus zorgt bij de kleinste divisie, dat evenementen organiseert, echter voor moeilijkheden. Wij denken echter dat dit van tijdelijke aard is, waardoor de lage waardering relatief aantrekkelijk is.

Uitgever en leverancier van data en analysetools met defensief profiel

RELX was oorspronkelijk uitgever van kranten, magazines en dagbladen, maar is steeds meer opgeschoven naar de functie van distributeur via het internet. Reed Elsevier, voortgekomen uit de fusie van het Engelse Reed en het Nederlandse Elsevier, geeft bladen uit over wetenschap, onderwijs en over medische en juridische onderwerpen. Daarin is het concern onbetwist marktleider in de wereld. In totaal, bestaat RELX uit vier divises. Onder de divisie Scientific, Technical & Medical (38% van de omzet) worden onder andere alle onderzoeken gepubliceerd. De divisie Risk & Business Analytics (34%) focust zich op het leveren van data en risicoanalyses. De divisie Legal (23%) biedt ondersteunende dienstverlening aan onder andere advocaten en opereert in een duopolie markt. Ten slotte, de divisie Exhibitions (5%) organiseert meer dan 500 evenementen per jaar. De omzet van RELX is wereldwijd gespreid, waarbij Noord-Amerika (60%) de belangrijkste markt vormt. De rest van de omzet wordt behaald in Europa (19%) en de rest van de wereld (21%). Het concern behaalde over 2020 een omzet van £7,1 mld en een aangepaste nettowinst van £1,2 mld. Data- en service-aanbieders kenmerken zich door het behalen van hoge EBIT-marges. De 5-jaars gemiddelde EBIT-marge van RELX is bijvoorbeeld 25,4%.

Sterke focus op groeien marktaandeel als dataleverancier en aanbieder van analysetools

De afgelopen jaren is RELX flink aan het inspelen op de groeiende vraag naar data en analysetools. Hierbij focust het concern zich met name op het uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening op het gebied van risicoanalyse. Om te groeien en meer expertise in huis te halen, doet RELX regelmatig overnames. Eind 2018 deed RELX zijn grootste overname in 10 jaar tijd door het bedrijf ThreatMetrix over te nemen, een leverancier van fraudeanalyses. In januari 2020 deed RELX opnieuw een relatief grote overname van ID Analytics, wederom een speler in de fraude hoek. Het concern lijkt hierdoor goed gepositioneerd om ook in deze markt een dominante speler te worden.

Onderliggende trends zetten door. Herstel evenementendivisie nog steeds onduidelijk

RELX presenteerde op 22 april zijn update over het eerste kwartaal. Daarin stond uitsluitend kwalitatieve informatie, zoals gebruikelijk is bij RELX’ tussentijdse ‘trading updates’. Op hoofdlijnen zijn er geen wijzigingen in de trends bij al zijn activiteiten. Elk van de drie grootste bedrijfsonderdelen zijn het jaar goed gestart. Dat zijn de divisies Scientific, Technical & Medical (STM), Risk & Business Analytics (R&BA) en Legal. Voor de pandemie waren deze samen goed voor 85% van de omzet. Maar de activiteiten van de evenementendivisie worden nog steeds aanzienlijk beperkt door corona. Het herstel van deze divisie blijft dan ook lastig te voorspellen. RELX heeft 56 evenementen georganiseerd dit jaar tot nu toe, vooral in Japan en China (slechts eentje in de VS en enkele in Europa). Normaal gesproken organiseert RELX meer dan vijfhonderd evenementen per jaar. Dus een ruwe schatting is dat RELX een derde van het normale aantal evenementen heeft georganiseerd (niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten). Wat de overige trends betreft, bij STM bleven de digitale inkomsten (85% divisieomzet) stijgen, terwijl de inkomsten uit gedrukte media (‘print’) stabiliseerden. Dat is een verbetering ten opzichte van de zeer sterke krimp in de afgelopen kwartalen. Dit geldt ook voor de divisie Legal, alleen vertraagde daar de krimp van printinkomsten. ‘Primair onderzoek’ (zoals onderzoeksresultaten en andere wetenschappelijke bronnen uit de eerste hand), inzendingen voor ‘open access’-tijdschriften en databases en tools blijven groeien. Bij R&BA blijkt de markt voor abonnementen over het algemeen veerkrachtig (hoewel met enige vertragingen in nieuwe contracten) en de transactie-inkomsten (60% van de divisie-inkomsten) laten een aantrekkende groei zien, al wordt de vergelijkingsbasis eenvoudiger te overtreffen.

RELX rekent nog steeds op gematigde omzetgroei. Korting ten opzichte van concurrenten 40%

Het management herhaalde zijn jaarprognose. RELX verwacht dat elk van zijn drie grootste bedrijfsonderdelen in 2021 weer een stijging van de organische omzet en de aangepaste EBIT zal opleveren, vergelijkbaar met de trends van voor de pandemie. Dat wil zeggen: een organische omzetgroei van ongeveer 4% en dat is in lijn met de consensusverwachting van analisten. In 2022 moet die groei versnellen op basis van het herstel van de evenementendivisie. De meeste evenementen (buiten Azië) staan gepland vanaf het derde kwartaal van 2021. Onderliggend is de verwachte organische omzetstijging het sterkste bij R&BA, terwijl STM en Legal wat gematigder zullen groeien. Bij STM en Legal stijgt de EBIT sneller dan de organische omzet, terwijl bij R&BA (dus de snelst groeiende divisie) de EBIT-stijging meer in lijn zal zijn met de organische omzetgroei. Pluspunt hier is dat de huidige trend iets beter is dan de prognose, maar het is nog te vroeg om hieraan conclusies te verbinden. De analistentaxaties veranderen dan ook waarschijnlijk niet op basis van deze update. Wat betreft de koers-winstverhouding (21,8) blijft RELX zeer aantrekkelijk geprijsd met een korting van ongeveer 40% ten opzichte van zijn concurrenten, dankzij de problemen bij de evenementendivisie. In onze ogen lijken de drie grootste bedrijfsonderdelen nog steeds ondergewaardeerd, terwijl de groeiverwachtingen ongeveer hetzelfde zijn. Het herstel van de evenementendivisie is nog steeds vrij onzeker, maar de verwachtingen zijn laag en RELX is aan het herstructureren. Een verbetering in bijvoorbeeld de tweede jaarhelft zou daarom wel eens voor een aantrekkelijke herwaardering kunnen zorgen. Het dividendrendement is 2,6% op basis van het getaxeerde dividend (net als het vijfjaarsgemiddelde) tegenover 1,7% voor de sector. En de vrije-kasstroomopbrengst is 4,2% (5-jaars gemiddelde: 6%; sector: 3,1%). In 2021 komt het aandeel op de beurs goed mee met de sector industriegoederen, terwijl het eigenlijk een defensieve speler is (en daar is op dit moment minder vraag naar).

Kansen

  • De onzekerheid voor de evenementendivisie als gevolg van het coronavirus, heeft geleid tot een aantrekkelijke korting ten opzichte van directe concurrenten.
  • RELX heeft een hoge wederkerende omzet dankzij abonnementen en een sterke vrije kasstroom. Het concern wordt dan ook gezien als een meer defensieve belegging.
  • De uitgever heeft zijn publicaties (de content), met toonaangevende merken in alle bedrijfssegmenten, succesvol gedigitaliseerd. Inmiddels is meer dan 90% van de omzet elektronisch.
  • Geen enkele dataleverancier is hetzelfde: ze bedienen verschillende segmenten (binnen eindmarkten) en verzamelen allemaal eigen data wat zorgt voor aanzienlijke ‘entry barriers’.

Risico's

  • Evenementen kunnen langer dan verwacht niet worden georganiseerd wegens het coronavirus.
  • RELX heeft hoge marges, het is dan ook de vraag of RELX in staat is om nog betere marges te behalen.
  • Blootstelling aan valutaschommelingen (Britse pond tegenover euro en Amerikaanse dollar).
  • Een belangrijk risico voor het verdienmodel van de grootste divisie Science, Technical & Medical is dat steeds meer universiteiten en onderzoeksinstellingen kiezen voor vrije publicatie van onderzoeksresultaten. Dit kan leiden tot het opzeggen van contracten met RELX.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 19,0 op RELX (Reed Elsevier) 2,6 10,51 0,00 +6,38 % Koop Sprinter
Sprinter Long 19,0 op RELX (Reed Elsevier) 2,6 10,51 0,00 +6,38 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van RELX bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.