Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ASM International ASM International - Kleinere, maar zeer succesvolle producent van halfgeleider-productieapparatuur

vrijdag 23 april 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000334118 EUR 28 0.97 Ja Informatie Technologie

Kleinere, maar zeer succesvolle producent van halfgeleider-productieapparatuur

ASM International heeft door reorganisaties en succesvolle nieuwe producten de front-end-activiteiten, na jaren van verlies, zeer goed winstgevend gekregen. De impact van het coronavirus is relatief beperkt gebleven door een aantal succesvolle productintroducties en voortgaande investeringen van foundries. De (deels verkochte) back-end-activiteiten bewegen mee met de mondiale halfgeleidercyclus.

Alleen front-end zichtbaar in operationele cijfers na deconsolidatie

ASM International is producent van productieapparatuur voor de chipindustrie en maakt apparatuur voor zowel ‘front-end’-processen (de eerste fasen van het productieproces) als ‘back-end’-processen (de assemblage en verpakking van chips). Door de vermindering van het belang in ASM PT tot onder de 50% is de omzet van de back-end-apparatuur sinds 2013 niet langer geconsolideerd (verwerkt in de operationele resultaten). In 2017 is het belang op 25% gekomen door verdere verkopen. In 2020 werd op een omzet van €1,33 mld een genormaliseerde nettowinst gerealiseerd van €269 mln.

Operationele marge ruim boven verwachting. Ook indicaties voor marges in het tweede kwartaal zijn sterk. Nieuw inkoopplan eigen aandelen

De omzet van ASMI is in het eerste kwartaal van 2021 met 16,5% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 (jaar op jaar, joj) en dat was iets onder de consensusverwachting van analisten. Ook de brutomarge herstelde verder, dankzij een betere productmix. De grote meevaller zat in de operationele winst, die heel ruim hoger uitkwam dan verwacht: 59% tegenover 31% verwacht, vooral door betere kostenbeheersing en natuurlijk door de hogere brutomarge. De bijdrage van onderdeel ASM PT steeg ook sterker dan verwacht. De nieuwe orders vielen zo’n 5% mee, waardoor de omzet verder kan stijgen. Het bedrijf zegt dat de omzet in de tweede helft van het jaar ten minste die van de eerste jaarhelft zal evenaren. Gezien de gebruikelijke voorzichtigheid van ASMI gaf dit analisten ruimte om de omzetverwachting een paar procent naar boven bij te stellen. Op basis van de margeontwikkeling was er zelfs meer ruimte om de taxaties voor de winst per aandeel (wpa) te verhogen. De aankondiging van een nieuw aandelen-inkoopplan van €100 mln (8% van de beurswaarde) helpt daarbij ook.

Waardering bovengemiddeld binnen de sector

ASMI heeft de afgelopen jaren een heel sterke winst- en koersgroei laten zien op basis van nieuwe en succesvolle producten en een klantenbasis die relatief beperkt in het geheugenchipsegment zit. De waardering is niet langer laag (ruim 30 maal de verwachte winst in 2021) omdat de koers zo sterk gestegen is. ASMI blijft een ‘eeuwige’ overnamekandidaat, zeker omdat het belang in ASM PT geleidelijk is verminderd. Een bod op ASMI hoeft daardoor niet meer automatisch tot een bod op ASM PT te leiden. Het bedrijf is als toeleverancier wel bovengemiddeld gevoelig voor de cyclische bewegingen in de halfgeleidermarkt, wat momenteel overigens geen nadeel is. Ondanks de forse stijging in het afgelopen jaar, zijn de marges nog steeds lager dan bij de concurrentie. Het dividendrendement is laag: 0,9%.

Kansen

  • Kostenvoordeel voor klanten die met name actief zijn als foundry of logic producent.
  • Apparatuur op basis van dunne film (atomic layer deposition, ALD) is noodzakelijk voor een verdere verkleining van rekenchips, dit product groeit zeer goed.
  • De 25%-deelneming ASM Pacific is de grootste en (normaalgesproken) meest winstgevende producent van back-end-apparatuur ter wereld.

Risico's

  • Door de relatief geringe omvang van het bedrijf is er nog steeds een kostennadeel ten opzichte van grotere producenten van chipproductieapparatuur, zichtbaar in lagere marges.
  • De onderneming is actief in een cyclische markt.
  • ASMI blijft afhankelijk van het al dan niet overnemen van zijn technieken door de chipproducenten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 236,06 op ASMI 9,5 2,73 2,76 +82,39 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 209,63 op ASMI 4,9 5,37 5,40 +29,60 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 281,27 op ASMI 12,8 2,02 2,05 -37,86 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 281,27 op ASMI 12,8 2,02 2,05 -37,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen