Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ASML Holding ASML Holding - Sterk cyclisch herstel zet onverminderd door

vrijdag 23 april 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 42.7 0.64 Ja Informatie Technologie

Sterk cyclisch herstel zet onverminderd door

De verwachte groei van de lithografiemarkt en de zeer sterke marktpositie die ASML hierin heeft, zijn nog steeds redenen voor enthousiasme over deze beleggingscase. Wel is de waardering altijd fors en zijn de eindmarkten cyclisch. Nieuwe technologie (EUV) heeft het afgelopen jaar de cyclische neergang echter grotendeels gecompenseerd. Het cyclische herstel is duidelijk begonnen en in combinatie met nieuwe technologie ziet de toekomst er heel goed uit.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van ruim 90% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). De ontwikkeling van de nieuwe productietechnologie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) ligt redelijk op schema en biedt perspectief voor verdere groei in omzet en marktaandeel. Chipmakers Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten. In 2020 werd op een omzet van €14 mld een nettowinst behaald van €3,6 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 90%. Als de volgende generatie lithografiesystemen (extreme ultraviolet lithography, oftewel EUV) de beloftes blijft waarmaken, kan het marktaandeel geleidelijk nog verder omhoog, richting de 100%.

Opnieuw ruim beter dan verwachte resultaten. Omzet- en margeverwachtingen voor 2021 fors naar boven bijgesteld

Zowel de omzet (+79%) als de winst per aandeel (wpa, +242%) van ASML zijn in het eerste kwartaal explosief gegroeid. In beide gevallen ging de consensusverwachting van een minder sterke groei uit, van respectievelijk 65% en 177%. De hoger dan verwachte omzet komt niet door het afleveren van meer machines, maar door een forse stijging van de service-inkomsten. Na een stijging van 17% in het vierde kwartaal, lieten de service-inkomsten in het eerste kwartaal een groei van 44% zien ten opzichte van het (moeilijke) eerste kwartaal van 2020. De brutomarge was 53,9% (52,0% in het vierde kwartaal), waar 50,6% werd verwacht, door een verbeterende leercurve in EUV en een groter aandeel van Services in de mix. Er waren boekingen ter waarde van €4,7 mld in het eerste kwartaal, een stijging vergeleken met het al zeer sterke voorgaande kwartaal, waar door analisten een daling werd verwacht. De afgegeven omzetverwachting voor het tweede kwartaal is €4,0-4,1 mld (consensusverwachting €3,86 mld) en een brutomarge van ongeveer 49% (consensus 49,6%). De grote meevaller zit met name in de tweede helft van het jaar. ASML geeft nu aan voor 2021 richting 30% omzetgroei te verwachten. Dat was nog een indicatie van ‘tweecijferige’ omzetgroei vorig kwartaal. Waar de resultaten begin 2020 met name werden ondersteund door de vraag vanuit de geheugenchipproducenten, zal dat in 2021 ook worden ondersteund door logic-producenten (‘foundries’). De consensusverwachting ging voor de resultaten uit van ongeveer 16% omzetgroei. Ook de brutomarge-indicatie (51-52%) is hoger dan verwacht. Op basis van de sterke vraag zal ASML de productiecapaciteit voor EUV in 2022 verder uitbreiden dan eerder werd gepland.

Waardering bovengemiddeld, groeipotentie ook

Het is uiteraard positief dat ASML zo’n duidelijk herstel ziet. De geplande investeringsgroei van TSMC en vrijwel alle andere halfgeleiderproducenten gaven daarvoor al duidelijke aanknopingspunten. ASML is en blijft een sectorwinnaar met een superieure marktpositie. De positieve lange-termijnvooruitzichten blijven dan ook intact en worden voor de kortere termijn verder onderbouwd met deze resultaten en vooruitzichten. De introductie van EUV op commerciële schaal is in volle gang, waardoor de marktpositie alleen maar sterker wordt, want er is geen enkel alternatief. De waardering is, als altijd, bovengemiddeld: bijna 45x de verwachte winst over 2021 en 0,6% dividendrendement. De winstgroeiverwachting is ook bovengemiddeld met rond de 20% per jaar in de komende jaren, en nog veel sterkere (herstel)groei in 2021.

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een hoge toetredingsdrempel tot deze markt.
  • ASML is het enige bedrijf dat EUV-machines kan maken.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele klanten. In theorie vormt dit een relatief groot afbreukrisico.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers. Dit kan ook beperkingen opleveren in de vorm van een mogelijk exportverbod naar China voor de allernieuwste technologie.
  • De onderneming is deels afhankelijk van de vraag van de cyclische sector van chipproducenten, waardoor forse winstschommelingen kunnen optreden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 499,14 op ASML 10,8 4,51 5,01 +17,82 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 443,05 op ASML 5,1 10,12 10,62 +7,46 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 582,91 op ASML 11,5 4,19 4,73 -12,46 % Koop Sprinter
Sprinter Short 597,0 op ASML 5,1 10,19 10,73 -5,64 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ASML Holding bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.