Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Alphabet Alphabet - Over hele linie beter dan verwachte resultaten. Sterke advertentie-inkomsten.

woensdag 28 april 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US02079K1079 USD 25.1 0 Nee Communicatiediensten

Over hele linie beter dan verwachte resultaten. Sterke advertentie-inkomsten.

Alphabet blijft de sterkste speler in een nog steeds snel groeiende markt. Het heeft nauwelijks concurrentie in zijn kernactiviteit: zoekopdrachten koppelen aan advertentie-inkomsten. Alphabet is niet ongevoelig voor de negatieve effecten van het coronavirus, maar de resultaten tonen aan dat het gediversifieerde businessmodel veerkrachtig is. De sterke groei van de advertentie-inkomsten wijst op een toename van de online activiteit en wrodt gedreven door bedrijven die willen voorstorteren op een terugkeer naar meer normale omstndigheden en bijvoorbeeld toenemend reisverkeer. Mogelijk komt het bedrijf zelfs sterker uit de crisis doordat de afhankelijkheid van technologie zal toenemen. De verschuiving naar digitaal versnelt mogelijk, met meer online (geld)transacties, meer gebruik van clouddiensten en uiteindelijk ook grotere sprongen naar zelfrijdende auto’s (Waymo) en bezorgservices met drones (Wing).

Grootste internetbedrijf ter wereld

's Werelds grootste internetbedrijf en meest populaire zoekmachine (Google) met de videosite YouTube, besturingssysteem Chrome en het mobiele besturingssysteem Android. Wereldwijd is Google met ruim 80% marktaandeel de grootste zoekmachine. De omzet bestaat vooral uit reclameprovisie. Uitbreidingen zijn onder meer Gmail, Google Maps, Google Earth, Google Finance en het softwareplatform voor mobiele telefoons Android. Via Waymo is er een serieuze speler in autonome auto's neergezet. Ruim de helft van de omzet komt van buiten de Verenigde Staten (VS). In 2020 werd op een omzet van $183 mld een nettowinst geboekt van $35,4 mld. Het bedrijf had eind 2020 een nettokaspositie van $137 mld.

Over hele linie beter dan verwachte resultaten. Sterke advertentie-inkomsten. Inkoop eigen aandelen

Alphabet rapporteerde 27 april nabeurs beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal van 2021. De winst per aandeel steeg 166% jaar op jaar (joj) naar $26,29 en lag daarmee zo’n 70% boven de consensusverwachting van analisten. De omzet steeg met 34% joj naar $55,3 mld en overtrof de consensus met 7%. De EBIT-marge kwam met 29,7% ook aanzienlijk hoger uit dan de 22,9% van de consensus. De goede resultaten werden gedreven door toegenomen online-activiteit van consumenten en een breed gedragen herstel van de advertentie-uitgaven van adverteerders. Alphabet rapporteert de resultaten in drie hoofdivisies: Google Services, Google Cloud en Other Bets. Google Services omvat onder andere de zoekactiviteiten, YouTube, Android, Chrome, Maps en Google Play. De omzet bij deze divisie steeg met 30% joj en lag 7% boven de consensus. Vooral YouTube viel weer in positieve zin op met een omzetstijging van 49% joj, 4% boven de consensusverwachting. Bij de (grotere) zoekmachineactiviteiten steeg de omzet 30% en lag deze 7% boven de consensus. Bij Google Cloud steeg de omzet met 46% joj (1,5% boven de consensus), maar hier was wel nog altijd sprake van een negatief bedrijfsresultaat van $974 mln, waarmee dit verlies kleiner was dan de -$1,7mld over hetzelfde kwartaal van 2020. Er moet flink geïnvesteerd worden in de cloud-activiteiten om marktaandeel te winnen van Amazon en Microsoft. Alphabet wil namelijk een betere spreiding (diversificatie) over zijn inkomstenbronnen en zo minder afhankelijk worden van zijn zoekmachine en YouTube – maar dit gaat dus wel gepaard met hogere investeringen. In de derde divisie Other Bets, met daarin onder andere Waymo (zelfrijdende auto’s) en Wings (drones), was ook nog steeds sprake van een negatief bedrijfsresultaat: -$1,14mld, waarmee het verlies wat groter was dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De omzet steeg bij deze divisie wel met 46% joj en lag 22% boven de consensus. Verder gaat Alphabet voor $50 mld aan eigen aandelen inkopen, zo’n 3% van de marktkapitalisatie.

Waardering niet bijzonder hoog

Opnieuw aanzienlijk beter dan verwachte resultaten dus. Alphabet blijft naar alle waarschijnlijkheid een van de sterker groeiende grote IT-bedrijven in de komende jaren. De anti-mededingingsprocedure die het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangespannen, kan de komende tijd wel voor onverwachtse druk op de koers zorgen. In deze zaak worden onder andere de betalingen van Google aan Apple (voor voorrang binnen de producten) onder de loep genomen. Aangezien een zeer groot deel van het totale webverkeer van Google vanuit Apple-producten komt, is dit wel degelijk een concreet risico voor Alphabet. Het aandeel noteert tegen 27,5 x de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, waarmee de waardering in lijn ligt met die van de subsector media & entertainment (27,3). De koers-winstverhouding, afgezet tegen de groei (de price/earnings-to-growth ratio, oftewel ‘PEG-ratio’) is met 1,3 relatief laag in vergelijking tot de subsector media & entertainment (1,7). Alphabet keert geen dividend uit, maar koopt wel eigen aandelen in.

Kansen

  • Dominante marktleider in de nog steeds groeiende zoekmachinemarkt, waarbij zijn historie een duidelijke toegevoegde waarde heeft.
  • Een sterke kasstroom en een riante kaspositie maken overnames relatief eenvoudig.
  • Veel kennis over klantenvoorkeuren en advertentiemethodes.

Risico's

  • Veel en hoge investeringen kunnen druk zetten op de marge.
  • Veel nieuwe initiatieven met aanzienlijke opstartverliezen kunnen de winstgroei onder druk zetten.
  • Discussies (en boetes) over marktmisbruik, desinformatie en kwetsende beelden leiden tot extra controle en daarmee hogere kosten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 818,98 op Alphabet (Google C) 1,5 130,50 0,00 +0,27 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 818,98 op Alphabet (Google C) 1,5 130,50 0,00 +0,27 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen