Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: KPN KPN - Resultaten globaal in lijn. Sterke vrije kasstroom, prognoses 2021 ongewijzigd

vrijdag 30 april 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009082 EUR 21.2 5.01 Ja Communicatiediensten

Resultaten globaal in lijn. Sterke vrije kasstroom, prognoses 2021 ongewijzigd

KPN heeft een sterke marktpositie in het hogere telecomsegment. De stevige concurrentie op de Nederlandse markt zet de koers van het aandeel echter al enkele jaren onder druk. Positief is dat het aandeel relatief ongevoelig is voor de negatieve effecten van covid-19. De roaming-inkomsten die momenteel onder druk staan, kunnen de komende kwartalen mogelijk herstellen. Daarnaast kan de succesvolle uitbreiding van het glasvezelnetwerk bijdragen aan uitbreiding van marktaandeel en een hogere omzet per gebruikers. De meeste recente kwartaalresultaten zijn bemoedigend en de vrije kasstroom was aanzienlijk hoger dan verwacht. Er zit nog steeds een premie in de koers vanwege de mogelijke overname door het Zweedse private-equitybedrijf EQT. Door de joint venture die KPN is aangegaan met APG voor de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk, lijkt de kans op een overname op de korte termijn echter minder groot. Overnames buiten beschouwing gelaten, zijn de operationele trends solide en is er tegen het einde van het jaar zicht op omzetgroei.

Marktleider op Nederlandse telecommunicatiemarkt

Het Nederlandse KPN levert vaste en mobiele telefonie, internet en televisie aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Daarnaast levert het bedrijf dataverkeer en connectiediensten aan internationale bedrijven en andere telecomaanbieders via de divisie Wholesale. Bij een omzet van €5,3 mld boekte KPN in 2020 een genormaliseerde nettowinst van €561mln. Deze omzet werd gerealiseerd door de zakelijke divisie (35%), de consumentendivisie (53%), Wholesale (12%). KPN heeft ongeveer 40% van de Nederlandse mobiele telefonie- en internetmarkt in handen, en 30% van de televisiemarkt. KPN is nog voor minder dan 5% eigenaar van de Duitse activiteiten van Telefónica.

Stevige concurrentie

De concurrentie met VodafoneZiggo in het hogere segment, en met T-Mobile in het lagere segment zet de 'pricing power' van KPN aanzienlijk onder druk. Maar dankzij de sterke focus op particuliere klanten in het hogere segment en het hoogwaardige netwerk voor zowel mobiele telefonie en data als breedband, heeft KPN een sterk aanbod van internet, tv en telefoniebundels waarvan al een groot deel van het klantenbestand gebruik maakt. Klanten met zulke bundels stappen doorgaans minder snel over op andere aanbieders. Hierdoor kan KPN zich richten op kwaliteitsbehoud, combiverkoop en kostenbesparingen. De internationale en zakelijke divisies zien de omzet al een aantal jaar teruglopen en KPN hoopt door middel van nieuwe diensten als het internet der dingen en maatwerk IT-projecten een ommekeer te realiseren.

Resultaten globaal in lijn. Sterke vrije kasstroom, prognoses 2021 ongewijzigd

KPN rapporteerde 30 april redelijke, maar weinig spectaculaire resultaten. De omzet daalde 2,9% jaar op jaar (joj) naar €1,29 mld en lag globaal in lijn met de consensus. De aangepaste EBITA daalde 1,3% joj naar €568 mln en lag 0,5% boven de consensus. Meest opvallend was de sterke vrije kasstroom, die met 53% joj steeg naar €122 mln en daarmee 22% boven de consensus lag. Dankzij de betere vrije kasstroom daalde de nettoschuld naar €5,2 mld van €5,3 mld in het voorgaande kwartaal. De nettoschuld afgezet tegen de EBITDA bleef vlak ten opzichte van het voorgaande kwartaal op 2,3x. De omzet bij de consumententak (grootste divisie qua omzet) kromp met 1,4% joj en lag 0,7% onder de consensus. Het netto aantal breedbandklanten daalde met 1000, wat een verbetering is ten opzichte van de -4000 en -3000 in de voorgaande twee kwartalen. Het netto aantal nieuwe mobiele abonnees steeg met 4000, een verbetering ten opzichte van de +1000 in het vorige kwartaal. Het aantal aansluitingen voor het glasvezelnetwerk steeg met 106.000 en er werden 47.000 huishoudens geactiveerd, wat resulteerde in een verbetering van het activatiepercentage (54% van de huizen die in de afgelopen 12 maanden zijn aangesloten). Bij de zakelijke divisie kromp de omzet met 7,9% joj, in lijn met de consensus. Vooral de diensten voor het midden- en kleinbedrijf staan hier onder druk. Deze kunnen niet geheel gecompenseerd worden door groei bij breedband, netwerk en IT-diensten. Bij de grootzakelijke activiteiten is wel sprake van omzetgroei (+5,4% joj) en de omzet lag hier 3% boven de consensus. De groei bij grootzakelijk is vooral te danken aan omzetgroei bij breedbanddiensten. De gemiddelde omzet per gebruiker was vrijwel vlak (-0,2%), doordat het wegvallen van roaming-inkomsten door Covid-19 werd gecompenseerd doordat meer klanten abonnementen aangingen met ongelimiteerde databundels. Bij de vaste diensten steeg de gemiddelde omzet per gebruiker met 2,2% joj dankzij prijsverhogingen vorig jaar. De prognoses voor heel 2021 bleven ongewijzigd. Het management rekent op een groei van de EBITDA van zo’n 1% tot €2,35 mld, kapitaalinvesteringen van €1,2 mld en een vrije kasstroom van circa €765 mln.

Waardering wat hoger dan Europese telecomsector

Net als in het voorgaande kwartaal veerkrachtige resultaten, waarin slechts een beperkt negatieve impact zichtbaar is van de wereldwijde virusuitbraak. Als de negatieve impact van corona op de roaming-inkomsten en op de zakelijke activiteiten de komende kwartalen verder afneemt, kan dat een positieve impuls zijn voor de koers. Met een waardering van 21,0 maal de verwachte winst voor de komende twaalf maanden is de premie ten opzichte van de Europese telecomsector (14,6x) fors. Ook op basis van de bedrijfswaarde afgezet tegen de EBITDA voor de komende twaalf maanden is KPN met 7,5x hoger gewaardeerd dan de Europese telecomsector (6,7x). Er zit nog steeds een premie in de koers vanwege de mogelijke overname door het Zweedse private-equitybedrijf EQT. Door de joint venture die KPN is aangegaan met APG voor de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk, lijkt de kans op een overname op de korte termijn echter minder groot. Daardoor kan de premie op de waardering er langzaam uitlopen. Overnames buiten beschouwing gelaten, zijn de operationele trends solide en is er tegen het einde van het jaar zicht op omzetgroei. Het getaxeerde dividendrendement voor de komende twaalf maanden ligt met 4,9% in lijn met het gemiddelde van de Europese telecomsector (4,8%).

Kansen

  • Sterkere vrije kasstromen bieden kans op dividendverhoging of aandeleninkoop.
  • Kostenbesparingen door digitalisering van het netwerk en klantenbestand.
  • Overname door partij die meer groeimogelijkheden ziet.

Risico's

  • Intensivering van de concurrentie bij een minimale marktgroei.
  • Blijvende zwakte in het zakelijke segment.
  • Hernieuwde aandacht van toezichthouders.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2,7 op KPN 11,2 0,15 0,25 -16,67 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,44 op KPN 5,5 0,41 0,51 -8,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2,94 op KPN 10,3 0,17 0,27 +22,22 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3,25 op KPN 4,8 0,48 0,58 +6,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.