Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoeveel beter gaat het nog worden?

vrijdag 30 april 2021

Goedemorgen. Hoeveel beter gaat het nog worden? Dat is de grote vraag die beleggers op dit moment bezighoudt. De centrale banken blijven steun geven aan de koersen met hun stimulerende beleid. En ook de overheden gaan door met stimuleren. 

Eergisteren maakte president Joe Biden een nieuw sociaal steunpakket bekend van nog eens $1800 miljard na eerder al $1900 en $2200 miljard aan hulp- en infrastructuurplannen te hebben aangekondigd. Zo'n president wil iedereen wel, toch? Als je met geld strooit, maak je makkelijk vrienden. Toch is het allemaal niet zo eenvoudig en heeft president Biden trekjes van Robin Hood. Hij wil deze enorme extra uitgaven in de komende jaren namelijk financieren met hogere belastingen voor de rijkste Amerikanen en bedrijven. 

Als winsten maar sneller stijgen dan de rente

Daar is op zich waarschijnlijk niets mis mee, maar de gevolgen krijgen op dit moment niet veel aandacht van beleggers. Die kijken nu liever nog even achterom en hebben vooral aandacht voor de beter dan verwachte eerstekwartaalresultaten van bedrijven. Dat de obligatierente verder oploopt, maakt nu dan ook veel minder indruk dan eerder dit jaar. Zolang de winsten van bedrijven sneller stijgen dan de rente is er niet zoveel aan de hand. 

Vergelijkingsbasis voor groei en winsten minder gunstig

En dat brengt me bij het begin: hoeveel beter gaat het voor beleggers nog worden? De vergelijkingsbasis om de economische groei en de winstgroei te meten, is nu nog gunstig: een jaar geleden sloeg immers corona toe en daalden de omzetten. Maar de komende kwartalen wordt de vergelijking steeds minder gunstig, naarmate we de pandemie achter ons laten. Dan vergelijk je telkens met een fase waarin de economie al weer beter draaide. 

Velen willen hogere inflatie en spaarrentes

Er wordt door veel centrale bankiers, economen en analisten gezegd dat het omgekeerde geldt voor inflatie. Daarvoor zou de vergelijkingsbasis steeds gunstiger worden. Oftewel: de oplopende inflatie is slechts tijdelijk. Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens. Veel tijdelijke prijsverhogingen worden namelijk nooit meer teruggedraaid. Het 'kwartje van Kok', de zogenaamd tijdelijke verhoging van de brandstofaccijns uit de jaren negentig is een mooi voorbeeld. Maar ik denk ook dat de werkplaatstarieven van garages, of de prijs van timmerhout (de groothandelsprijs van 'lumber' is in een jaar tijd bijna vijf keer over de kop gegaan!) niet snel weer zullen dalen. Dat geldt ook voor het fluitje bier, waar we nu lachend drie euro voor betalen op een terras. Voor de hogere prijzen die we nu voor veel goederen en diensten betalen, gaan we echt nooit meer gecompenseerd worden. Althans niet in de vorm van lagere prijzen. Maar goed, hogere inflatie en spaarrentes zijn wat velen van ons (en de centrale banken) graag willen. 

Inflatie Duitsland hoger dan verwacht…

Dus werd er vooral met optimisme gekeken naar de inflatiecijfers uit Duitsland die gisteren bekend werden gemaakt. In april zijn de consumentenprijzen met gemiddeld 2,1% gestegen ten opzichte van een jaar geleden en op maandbasis met 0,5%. Beide cijfers waren 0,1 procentpunt hoger dan de verwachting van analisten er waren vooral het gevolg van hogere energieprijzen. Dat dit een tijdelijk effect zal zijn van de hogere olieprijs, geloven we wel. Niet dat de prijzen van andere goederen en diensten snel weer goedkoper zullen worden. 

… wat de rentes in Europa deed stijgen

In reactie stegen de rentes in Europa over een breed front. Zo steeg de Duitse tienjaarsrente met 4 basispunten naar -0,19%, het hoogste niveau sinds maart vorig jaar. Ook de Nederlandse tienjaarsrente steeg 4 basispunten: naar -0,05% en nadert de 0%-grens. Goed voor banken, minder gunstig voor huizenkopers die waarschijnlijk te maken zullen krijgen met iets hogere hypotheekrentes. Spaanse inflatiecijfers waren met 1,1% (maand op maand) en 1,9% (jaar op jaar) overigens ook hoger dan verwacht. Gesteund door een veel sterkere stijging van de index van het economisch vertrouwen in de eurozone (van 100,9 naar 110,3 punten, 102,2 verwacht) en prima kwartaalresultaten van onder andere Unilever, liep de Stoxx Europe 600-index gisterochtend op naar een winst van 0,6%. Zorgen over onder andere chiptekorten bij autofabrikanten zetten de koersen echter weer iets onder druk. De Duitse hoofdindex Xetra DAX leverde zelfs 0,9% in en de Stoxx Europe 600-index eindigde met een verlies van 0,3%. Aandelen uit de sectoren dagelijkse consumentengoederen (+0,7%) en financiële waarden (+0,4%) waren wel gevraagd. Nutsbedrijven (-1,2%), die we onderwogen hebben in de beleggingsstrategieën van ons Vermogensbeheer, hadden last van de oplopende rente.

Amerikaanse groei valt iets tegen, inflatie 4,1%

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal volgens een eerste schatting met 6,4% gegroeid (kwartaal op kwartaal, omgerekend naar jaarbasis). Dat is natuurlijk flink maar wel lager dan de consensusverwachting van analisten van +6,7%. Vooral de verlaging van de voorraden bij bedrijven, waardoor deze minder nieuwe voorraden aanschaften, drukte de groei. De inflatie in de eerste drie maanden bedroeg 4,1%, de kerninflatie (de inflatie exclusief de prijzen van voedsel en energie) kwam uit op 2,3%. Sterke vraag en weinig aanbod drijft de prijzen op. Onze collega's, de economen van ING Research, verwachten voor het tweede kwartaal een dubbelcijferige groei in de VS van (omgerekend naar jaarbasis) zo'n 12,5%. Met zulke groeicijfers is het moeilijk voor te stellen dat de inflatie zal afnemen. Dat de Amerikaanse tienjaarsrente gisteren met slechts 2 basispunten steeg, verbaast ons eerlijk gezegd wel een beetje. Het kan te maken hebben met de iets tegenvallende groeicijfers en de iets hoger dan verwachte hoeveelheid nieuwe ww-aanvragen (553.000 tegenover 540.000 verwacht). 

Koers Apple lager ondanks sterk meevallende kwartaalresultaten

Ondanks de goed ontvangen cijfers van onder andere Facebook (+7,3%) steeg de Nasdaq met slechts 0,2%. Zorgen over chiptekorten drukten niet alleen op de koers van Ford (-9,4%) maar ook op de stemming rond het aandeel Apple (-0,1%) dat lager sloot ondanks veel beter dan verwachte kwartaalresultaten. De S&P 500-index (+0,7%) steeg onder aanvoering van aandelen uit de sector communicatiediensten (+2,8%, mede dankzij Facebook) en de koersen van financiële waarden (banken en verzekeraars) naar een nieuwe recordstand. De Dow Jones Industrial Average (‘de’ Dow Jones-index) steeg ook: +0,7%.

Chinese economie lijkt iets af te koelen

Volgens de jongste officiële cijfers begint de kracht van het herstel van de Chinese economie iets af te nemen. De inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector is in april gedaald van 56,3 naar 54,9 punten (56,1 verwacht). De inkoopmanagersindex van de productiesector daalde van 51,9 naar 51,1 punten (51,8 verwacht). Hierdoor is de samengestelde inkoopmanagersindex gedaald van 55,3 naar 53,8 punten. De inkoopmanagersindex van de productiesector die niet door de overheid maar door nieuwsdienst Caixin wordt bijgehouden, steeg wel: van 50,6 naar 51,9 punten (50,9 verwacht). Deze cijfers (boven de 50) wijzen nog steeds op economische groei in China, maar het terugschroeven van de stimulering door de Chinese centrale bank wordt wel zichtbaar. 

Beurs Hongkong op verlies van 1,7%

De minder sterk dan verwachte Chinese macro-economische cijfers en berichten dat de Chinese overheid meer grip wil krijgen op grote Chinese technologiebedrijven (zoals Tencent), zet de Hang Seng-index in Hongkong op een verlies van 1,7%. Ook vrijwel alle andere Aziatische beurzen kleuren op het moment van schrijven rood op mijn scherm en staan dus lager. De beurs van Shanghai verliest 1% en die van Shenzhen koerst 0,5% lager. De Japanse Nikkei-index verliest 0,9% en de Kospi-index in Zuid-Korea noteert 0,7% lager. Ondanks beter dan verwachte cijfers van Amazon (+2,4% nabeurs) wijzen de futures (termijncontracten) op de toonaangevende Amerikaanse aandelenindices op een lagere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting (vergeleken met het slot van gisteren) vlak tot licht lager van start gaan op deze laatste handelsdag van de week en de maand. De tijd vliegt…

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de Nederlandse winkelverkoopcijfers van maart en de eerstekwartaal-groeicijfers uit Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en de eurozone als geheel. Voor de eurozone wordt een daling van het bruto binnenlands product verwacht van 0,8% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020. Verder krijgen we nog inflatiecijfers uit de eurozone. Uit de VS krijgen we eveneens inflatiecijfers maar ook cijfers over de inkomens en uitgaven van Amerikanen. Tenslotte volgen de inkoopmanagersindex van Chicago en de vertrouwenscijfers van de Universiteit van Michigan. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Swiss Re, Barclays, AstraZeneca, BBVA, KPN, Chevron, Eni, Besi en Exxon. Alvast een heel goed weekend en blijf gezond!Groet, Simon                 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 30 april 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 30 april 2021, 8.29 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.