Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Nokia Nokia

maandag 3 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FI0009000681 EUR 17.5 0.91 Ja Informatie Technologie

Nokia heeft een redelijke marktpositie in de infrastructuurmarkt, maar er is nog steeds noodzaak voor verdere kostenbesparingen en extra investeringen in onderzoek en productontwikkeling. Beleggers zijn sinds 2019 niet bepaald verwend, gezien de frequente tegenvallers en de sterk achtergebleven koersontwikkeling. De meest recente resultaten geven eindelijk iets meer vertrouwen in de strategische keuzes van het bedrijf.

Nokia: netwerkspecialist

Na de verkoop van de mobiele-telefonieactiviteiten aan Microsoft is Nokia overwegend actief als leverancier van apparatuur en diensten voor telecomnetwerken (Networks, 80% van de omzet). Daarnaast is er een software-divisie (13% van de omzet). De inkomsten uit licenties (Nokia Technologies, 7% van de omzet) zijn relatief beperkt, maar het zijn wel heel hoog renderende activiteiten (83% operationele marge in 2020). In 2020 werd op een omzet van €21,9 mld een genormaliseerd verlies geboekt van €1,7 mld.

Resultaten ruim beter dan verwacht. Prognose 2021 herhaald, maar wel met meer vertrouwen

De omzet in het eerste kwartaal steeg met 3% (+9% gecorrigeerd voor wisselkoersen) op kwartaalbasis, waar een daling van 4% werd verwacht. Ook de operationele marge viel hoger uit dan verwacht. De consensusverwachting van analisten was 2,8%, maar de uitkomst was 10,9%. De operationele winst viel daardoor, net als de genormaliseerde winst per aandeel (wpa) veel hoger uit dan verwacht. Opvallend was de bovengemiddeld sterke groei in de VS en China (omzet allebei +23%), waar marktaandeel was verloren en waarvoor analisten geen heel hoge verwachtingen hadden. Het bedrijf herhaalde de prognose van een operationele marge in de bandbreedte van 7-10% in 2021 en een omzetdaling van ongeveer 3% (bandbreedte tussen -6 en 0%). De consensusverwachtingen zaten ongeveer in het midden van beide bandbreedtes, maar lijken na de eerstekwartaalresultaten te voorzichtig. De kaspositie is inmiddels opgelopen tot bijna €3,7 mld, dus de mogelijkheid om weer over dividendbetalingen te gaan denken, neemt snel toe.

Waardering laag, voorspelbaarheid weer minder geworden

In theorie bieden de marktvooruitzichten al een tijdje redenen om enthousiast te worden, met 5G als sleutelwoord. Er is slechts een beperkt aantal partijen op deze markt. De Chinese spelers hebben daarnaast momenteel niet veel kans op orders uit de VS of Europa. Met 17,6 maal de verwachte winst in 2021 en 14,5 maal die in 2022 is de waardering nog steeds relatief laag. Nokia heeft een redelijke marktpositie in de infrastructuurmarkt maar er is nog steeds noodzaak voor verdere kostenbesparingen en extra investeringen in R&D (research en productontwikkeling). Beleggers zijn sinds 2019 niet bepaald verwend, gezien de tegenvallers en de sterk achterblijvende koersontwikkeling (behalve vandaag dan). Ook met de nieuwe strategie zal de koersontwikkeling van het aandeel nog wel even onrustig blijven; ook is het aandeel redelijk speculatief te noemen. Het is wel zonder meer positief dat Nokia erin is geslaagd om meevallende resultaten te leveren, die niet alleen worden gedreven door eenmalige zaken. Het bedrijf keert momenteel geen dividend uit.

Kansen

  • Positieve kaspositie (€3,7 mld ultimo maart 2021) na de verkoop van verschillende activiteiten.
  • Sterke marktpositie in de kernactiviteit netwerkinfrastructuur. 5G-installatie kan (en moet) op termijn tot hogere marges leiden.
  • Nokia heeft een grote portefeuille met technologische patenten en sterke research en productontwikkeling.

Risico's

  • De overname van Alcatel-Lucent blijft tegenvallers en extra kosten opleveren.
  • Na meerdere tegenvallers en winstwaarschuwingen is het vertrouwen in het management beperkt en zijn nieuwe bestuurders aangesteld, die begonnen met een strategiewijziging.
  • De telecommunicatieapparatuurmarkt groeit nauwelijks. De marges staan daarom nog steeds onder druk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,5 2,73 2,74 +1,11 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,5 2,73 2,74 +1,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen