Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Apple Apple - Resultaten opnieuw boven verwachting, waardering loopt terug

maandag 3 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0378331005 USD 25.3 0.67 Nee Informatie Technologie

Resultaten opnieuw boven verwachting, waardering loopt terug

Door de latere introductie van de nieuwe iPhones is ook het afgelopen kwartaal nog zeer sterk geweest. De vergelijkingsbasis zal na dit boekjaar wel moeilijker worden. Dit is ook verwacht, gezien de consensusverwachting die uitgaat van sterke omzet- en winstgroei in het huidige boekjaar, en voortgaande goede groei daarna. Die positieve verwachting is minder zichtbaar in de waardering, omdat de koers redelijk gelijk gebleven is en de taxaties gestegen zijn.

Icoon op het gebied van (mobiele) ICT

Door de introductie van de iMac in 1998, iPod in 2001, iPhone in 2007 en iPad in 2010 heeft Apple een unieke marktpositie veroverd. De iPhone is nu goed voor ruim drie kwart van de winst. Apple is uitsluitend actief aan de bovenkant van de markt en behaalt daarmee fors hogere winstmarges dan de concurrentie. Appleproducten kenmerken zich door een modern en herkenbaar design en hebben een besturingssysteem dat ‘intuïtief’ werkt: dat is ook zonder instructie te begrijpen. Wel leggen Apples eigen besturingssystemen gebruikers doorgaans beperkingen op. Het concern is toonaangevend op het gebied van marketing, ook buiten zijn sector.

Omzet en winst ruim beter dan verwacht door succes alle divisies. Opnieuw geen expliciete kwartaalverwachting, vergelijkingsbasis nog twee kwartalen makkelijk

Zowel de omzet (+53,6% jaar op jaar naar bijna $90 mld) als de winst per aandeel (wpa, +119%) in het tweede kwartaal van boekjaar 2020/21 waren ruim hoger dan waar de analisten gemiddeld (respectievelijk +32,5% en +55%) van uitgingen. De iPhone-omzet steeg met 66% en dat was een veel grotere stijging dan gedacht. Met name Aziatische klanten (omzet +90%) hadden de smaak nog steeds te pakken en schaften massaal een nieuwe iPhone met 5G aan. Door het thuiswerken was de iPad-omzet opnieuw sterk en steeg met 79%. Ook de iMac-verkopen lieten om dezelfde reden een groei van 70% zien, allemaal beter dan verwacht was. Services deed het ook beter dan verwacht met een groei van 27% en andere omzet (zoals smartwatches) steeg met bijna 30%, wat ruim boven verwachting was. De scherp hogere omzet is, naast de volumes, ook aan beter verkopende (en veel winstgevender) topmodellen te danken. Dat versterkte de stijging van de brutomarge tot 42,5%, het hoogste niveau in negen jaar. De operationele marge was om dezelfde reden, in combinatie met minder hoge operationele kosten, ruim beter dan verwacht. Net als in het voorgaande kwartaal, geeft Apple geen verwachting af voor het lopende kwartaal omdat er teveel onzekerheden zijn. Wel gaf het management aan dat de omzetgroei dit kwartaal lastiger zal zijn door een meer normaal verkoopkwartaal voor iPhones en productiebeperkingen voor de iMac en iPads. De gemiddelde analistenverwachting voor het lopende kwartaal is momenteel 22% omzetgroei en een brutomarge van 41,7%. De netto kaspositie aan het eind van het afgelopen kwartaal was bijna $83 mld. Het aandelen-inkoopprogramma wordt uitgebreid met $90 mld tot ongeveer $105 mld nog te gaan. Het dividend gaat met 7% omhoog.

Waardering nog maar net boven het sectorgemiddelde

Door de latere introductie van de nieuwe iPhones is ook het afgelopen kwartaal nog zeer sterk geweest. De vergelijkingsbasis zal na dit boekjaar veel moeilijker worden. Dit is ook verwacht, gezien de consensusverwachting die uitgaat van sterke omzet- en winstgroei in het huidige boekjaar, en voortgaande, maar lagere groei daarna. Die positieve verwachting is minder zichtbaar in de waardering, omdat de koers redelijk gelijk gebleven is en de taxaties gestegen zijn. Met een koers-winstverhouding van 26 keer de verwachte winst over 2021 is de waardering zo’n 25% lager dan de piek eind vorig jaar. Met een verwachte winstgroei na 2021 van slechts 4-6% per jaar, lijkt de huidige waardering redelijk volledig. Het bedrijf is heel winstgevend en zeer succesvol geweest met het creëren van een sterke merkbeleving en de bijbehorende marges. We hebben het afgelopen kwartaal opnieuw gezien dat de klantenbasis blijft groeien en besteden in moeilijkere tijden. De services-activiteiten dragen geleidelijk ook steeds meer (circa 20%) bij aan de omzet en winst, en dat geeft stabiliteit. Het dividendrendement van 0,7% is ruim onder het sectorgemiddelde.

Kansen

  • Sterke productportefeuille met een sterk merk en nog steeds zeer hoge marges. Eigen chips verhogen die marges verder.
  • Vergaande integratie van de mogelijkheden om op alle productplatformen klanten aan Apple te binden.
  • Software en services zoals Apple Pay, maar ook Apple+ en de App store, genereren steeds meer omzet en winst.

Risico's

  • De bijdrage (>60%) van de iPhone aan de winst van Apple maakt het bedrijf kwetsbaar.
  • De ontwikkelingen in China zijn heel belangrijk voor Apple. Het is na de VS het grootste land qua omzet, maar ook de belangrijkste productielocatie voor iPhones.
  • Het bedrijf heeft in deze vorm nog niet eerder in een recessie gezeten. Dure lifestyle producten en oplopende werkloosheid is in potentie geen hele goede combinatie.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 27,01 op Apple 1,3 339,75 0,00 -0,21 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 27,01 op Apple 1,3 339,75 0,00 -0,21 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen