Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Microsoft Microsoft - Op alle fronten sterk

maandag 3 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US5949181045 USD 32.1 0.89 Ja Informatie Technologie

Op alle fronten sterk

Microsoft zet, net als alle andere softwarebedrijven, vol in op cloud-based oplossingen. Het bedrijf is daar bovengemiddeld succesvol in. Met name Azure laat nog steeds zeer sterke groei zien en de marges worden ook snel hoger. De afhankelijkheid van pc’s wordt automatisch steeds minder relevant. De waardering is bovengemiddeld, de verwachte winstgroei is dat ook.

Grootste softwareproducent ter wereld

Microsoft is de grootste softwareproducent ter wereld. De omzet en winst komen uit zaken als het Windows-besturingssysteem, het sofwarepakket Office maar ook uit het Xbox platform en reclames. De omzet komt uit de divisies More Personal Computing (34%), Productivity & Business Processes (32%) en Intelligent Cloud (34%). Geografisch gezien komt ruim de helft van de omzet uit de VS, de rest daarbuiten. In boekjaar 2019/2020 (tot 30/6/20) werd op een omzet van $143 mld een nettowinst geboekt van $44,6 mld.

Omzet en winst boven verwachting. Ook omzetprognose huidig kwartaal ruim boven verwachting

De omzet van Microsoft steeg het afgelopen kwartaal met 19,1% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, wat iets sterker was dan verwacht. Door de meevallende groei van de cloud-activiteiten (vooral onderdeel Azure), die een hogere brutomarge hebben, viel de brutomarge van 68,7% tachtig basispunten hoger uit dan verwacht. De operationele kosten stegen opnieuw slechts beperkt, waardoor de operationele winst van 31,4% bijna honderd basispunten boven de consensusverwachting van analisten uitkwam. De stijging van de genormaliseerde winst per aandeel (+39,2%) was daarom per saldo ook sterker dan verwacht. De cloud-groei was met 23% licht beter dan verwacht (Azure zelfs +50%). Ook de divisie Productivity & Business Processes realiseerde met +15% een licht hoger dan verwachte omzetstijging, net als de hardwaredivisie (pc’s en Xbox) met +19%. Microsoft verwacht voor het lopende kwartaal (4Q’20/21) een omzet van ongeveer $40,8 mld (+16% joj) wat ongeveer 3% hoger is dan de gemiddelde groeiverwachting van analisten. Het bedrijf geeft wel aan dat er fors moet worden geïnvesteerd in de komende kwartalen, wat een signaal lijkt dat de margestijging voorlopig even stil zal staan. De analistentaxaties voor het laatste kwartaal van het lopende boekjaar zijn daarom fors naar boven bijgesteld, maar de verwachtingen voor het komende boekjaar is die stijging beperkt. Microsoft heeft overigens een lange historie van voorzichtige verwachtingen, die daarna vaak overtroffen worden. Dat was ook het net afgesloten kwartaal weer het geval.

Bovengemiddelde waardering past uitstekend bij bovengemiddelde groei

Microsoft zet, net als alle andere softwarebedrijven, vol in op cloud-based oplossingen. Het bedrijf is daar bovengemiddeld succesvol in, zoals de groeicijfers vrijwel elk kwartaal laten zien. Met name Azure groeit nog steeds erg sterk (al meerdere kwartalen op rij boven de 50%) en de marges worden daardoor ook beter. De afhankelijkheid van pc’s wordt in een normale situatie automatisch steeds minder relevant en is momenteel door het thuiswerken ook geen enkel probleem. De waardering is ruim bovengemiddeld (bijna 33 x de verwachte winst over boekjaar 2021 en ruim 30 x voor 2022) en ligt daarmee 5-10% boven het gemiddelde van softwarebedrijven. In vergelijking met andere cloud-gerelateerde softwarebedrijven is de waardering echter zo’n 20-25% lager. De verwachte winstgroei (na >30% groei dit boekjaar) is in de komende jaren daarbij licht bovengemiddeld: zo’n 10-12% per jaar. Het dividendrendement is beperkt tot 0,9%. De netto kaspositie van ruim $58 mld is riant.

Kansen

  • Cloudservices en SaaS-producten (geleaste software) en online services laten een sterke groei zien.
  • Een beter voorspelbare winst door herhalingsaankopen bij zowel Windows- als Office-producten.
  • Door een focus op het behalen van schaalgroottevoordelen bij cloud services kunnen de marges op termijn duidelijk verder groeien.

Risico's

  • Door de introductie van de nieuwe generatie x-box eind 2020 zal de marge tijdelijk onder druk staan.
  • Na een korte opleving door de transitie naar Windows 10 en een thuiswerkhausse zullen de pc-verkopen naar verwachting de komende jaren weer onder druk staan.
  • De aankoop van LinkedIn moet nog meer waarde gaan toevoegen gezien de forse aankoopprijs. Kostenbespraringen zijn ondertussen aangekondigd.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,1 op Microsoft 1,3 160,10 0,00 +0,38 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,1 op Microsoft 1,3 160,10 0,00 +0,38 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen