Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen hebben moeite om hoge niveaus vast te houden

woensdag 5 mei 2021

Goedemorgen. Beleggers schrokken gisteren van de woorden van oud-Fed-voorzitter Yellen, die zei dat een hogere rente mogelijk nodig is om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen.

Yellen: rente omhoog om oververhitting te voorkomen

Ik heb het idee dat op een aantal automatische handelscomputers de algoritmes nog verkeerd zijn ingesteld. Janet Yellen was voorheen de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, maar sinds begin dit jaar minister van Financiën. Jerome Powell zwaait al een paar jaar de scepter bij de Fed. Toch was het Yellen die gisteren de computers in beweging zette en beleggers de stuipen op het lijf joeg. In een interview gaf zij aan dat de rente mogelijk moet stijgen om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen. Prompt doken de futures op de Amerikaanse aandelenindices aan het begin van de middag omlaag, om niet meer te herstellen.

Moeite om hoge niveaus vast te houden

Eerder werd het bericht dat een Chinees militair vliegtuig het luchtruim van Taiwan binnen zou zijn gegaan als reden aangehaald voor de plotselinge daling van de Europese beurzen en de futures op de Amerikaanse aandelenindices. Wat de echte reden ook is, maakt niet zoveel uit. Belangrijker is om te constateren dat de wereldwijde beurzen moeite hebben om de huidige, historisch hoge niveaus en waarderingen vast te houden. Zelfs de ruimschoots overtroffen winstverwachtingen voor het eerste kwartaal leidden gemiddeld tot winstnemingen. We zullen deze volatiele markten naar verwachting de komende tijd wel vaker zien.

Wat doen de centrale banken?

Nu we de coronapandemie in de ontwikkelde economieën langzaam maar zeker achter ons kunnen laten, zal de aandacht van beleggers uitgaan naar de eerstvolgende acties van centrale banken. Die zullen een minder ruim (stimulerend) monetair beleid gaan voeren, dat is zeker. De vraag is alleen wanneer en in welke mate. De centrale bank van Canada is de eerste van de grote economieën die het obligatie-opkoopprogramma afbouwt, wie volgt? Een paar uur na haar interview, verklaarde Yellen dat ze geen renteverhoging voorspelde, noch adviseerde. Dat zal niet genoeg zijn om de markten te overtuigen, de geest is uit de fles. Yellen vertelde overigens niets bijzonders. Iedereen kan voorspellen dat bij een hele sterke groei en aantrekkende inflatie, de rentes zullen oplopen. Blijkbaar waren de woorden van een voormalig Fed-bestuurder aanleiding om computers en markten in beweging te zetten.

Tech-aandelen in de verkoop in Europa…

Opvallend genoeg, daalden de rentes op eurostaatsleningen over een breed front. Zorgen over de hoge waardering van vooral technologieaandelen en de 'winnaars' van de coronacrisis leidden tot een ‘vlucht naar veilige havens’. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar -0,24%. Europese tech-aandelen verloren gemiddeld 3,9%, de sterkste daling sinds eind oktober vorig jaar, mede door teleurstellende resultaten van Infineon (-5,9%). De Duitse DAX-index verloor 2,5%, de sterkste daling sinds 21 december, en was de slechtst presterende Europese beurs. De Stoxx Europe 600-index verloor 1,4%. Alleen aandelen uit de sector energie (+1,13%) eindigden in de plus dankzij een hogere olieprijs (+2%). Hogere grondstofprijzen stuwen niet alleen de inflatie, maar ook de winsten van bedrijven die er actief in zijn. Vandaar dat we aandelen uit de sector basismaterialen overwegen in onze beleggingsstrategieën.

… en op Wall Street

Angst voor inflatie en hogere rentes leidde ook tot een rondje winstnemingen op Wall Street. Na de rally in het afgelopen halfjaar, zijn waarderingen sterk gestegen en zijn veel aandelen 'priced for perfection'. Beter dan verwachte kwartaalcijfers zijn dan niet goed genoeg om de impact van hogere rentes op te vangen. Zwaargewichten als Apple (-3,54%) en Amazon (-2,2%), die vorige week nog met puike cijfers en vooruitzichten kwamen, trokken de beurzen omlaag. Ook beurslievelingen Tesla (-1,65%) en de ARK Innovation ETF (-3,1%) deden weer een stapje terug.   

Let op de richting van de verandering

Als we kijken naar de economische groeiverwachtingen voor het tweede kwartaal en de winstgroeiverwachtingen van bedrijven, wordt het niet veel beter. Anders gezegd: het wordt ‘minder meer’. Niet de absolute verandering, maar de richting van de verandering, oftewel de 'tweede afgeleide', is belangrijk voor beleggers om de koers te bepalen. Minder meer winst is dan vaak niet genoeg als de rente waartegen verdisconteerd wordt, oploopt. Bovendien is het niet meer dan gezond als beurzen zo nu en dan een stapje terugdoen. Dit betekent niet dat we een crash voorspellen, maar wel dat er even een pas op de plaats wordt gemaakt.

Vraag naar cyclische aandelen

De S&P 500-index verloor gisteren per saldo 0,7%, na eerder op de dag op een verlies van 1,5% te hebben gestaan. De Nasdaq ging 1,9% omlaag, terwijl de Dow Jones-index er nog een winst van 0,06% uit wist te persen, onder aanvoering van aandelen uit de sector basismaterialen (+2,6%) en gezondheidszorg (+1,12%). Ook industriegoederen (+0,75%), energieaandelen (+0,55%) en financiële waarden (+0,43%) sloten met winst. De ‘reflatie-rotatie’, oftewel de draai naar aandelen die het meest kunnen profiteren van een economische opleving, is dus nog niet voorbij. We verwachten dan ook dat de beweging naar meer cyclische- en waardeaandelen de komende maanden zal doorzetten. Net als in Europa, leidde een vlucht naar veilige havens tot een daling van de Amerikaanse 10-jaarsrente van 3 basispunten naar 1,59%.

Europese beurzen hoger van start

De Japanse, Chinese en Koreaanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege een feestdag. Op de beurzen die wel open zijn, is het beeld vanmorgen gemengd. De Hang Seng-index noteert op het moment van schrijven 0,5% lager, maar de beurs van Australië is 0,4% hoger gesloten. De Indiase beurs staat op een plus van 0,5%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. De Europese beurzen zijn na het stevige verlies van gisteren, vanmorgen hoger van start gegaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Voor de samengestelde index (productie- en dienstensector) van de eurozone wordt een stand van 53,7 punten verwacht, gelijk aan een eerdere schatting. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere het arbeidsmarktrapport van april van loonstrookjesverwerker ADP. Analisten verwachten gemiddeld dat ADP 850.000 nieuwe banen zal melden. Verder wordt de inkoopmanagersindex van de dienstensector bekendgemaakt. Er wordt een stijging van 63,7 naar 64,1 punten verwacht. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Siemens Energy, Koninklijke DSM, Novo Nordisk, Deutsche Post, Intesa Sanpaolo, AP Moller Maersk, Vestas, Veolia Environnement, GM, Endesa, Etsy, PayPal, Albemarle en Metlife.Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 5 mei 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 5 mei 2021, 8.24 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.