Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Draai van groei- naar waardeaandelen gaat verder

donderdag 6 mei 2021

Goedemorgen. Het zonnetje schijnt en de wimpel hangt stil langs de vlaggenmast. Na een paar herfstachtige dagen is de rust weer teruggekeerd. De omslag in het weer is best snel gegaan.

Op de financiële markten gaat een omslag soms nog veel sneller. Zo was er dinsdag nog sprake van rentepaniek, plotselinge angst voor hogere rentes, waardoor de aandelenkoersen in rap tempo omlaag doken. Maar gisteren was de lucht al weer snel geklaard. Een aanvullende toelichting van de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, op haar eerdere hint op hogere rentes en de geruststellende woorden van centrale-bankbestuurders waren genoeg om het ‘rentespook’ te verjagen van de beurzen. 

Beleggers hebben moeite met de waarheid…

Wat minister Yellen met haar uitspaken over mogelijk hogere rentes (om oververhitting tegen te gaan) wel heeft bewezen, is dat 'de markt' de waarheid niet aankan. Dat is niet een uitspraak die ik zelf heb bedacht, maar die gisteren op CNN voorbijkwam. En daar zit een grote kern van waarheid in. De waarderingen van (vooral speculatieve) beleggingen zijn het afgelopen jaar sterk opgedreven door de extreem lage rentes. Nu de economie aantrekt, zal de centrale-banksteun langzaam maar zeker worden teruggeschroefd. 

… dat de rentes verder zullen stijgen

Vandaag zullen naar verwachting de centrale banken van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk daarop hinten. Feit is dat hogere rentes niet alleen de waardering van toekomstige kasstromen onder druk zullen zetten (medebepalend voor de aandelenwaarderingen) maar dat obligaties ook weer een alternatief kunnen gaan vormen voor beleggers die nu vooral in (dividend-)aandelen beleggen. Zoals we eerder in 2018 al hebben gezien, toen ‘TINA’ (there is no alternative: alleen aandelen bieden aantrekkelijke kansen) even niet meer gold omdat de obligatierentes hoger waren dan het dividend of het winstrendement op aandelen. 

Zowat alle prijzen zitten in de lift

Zover is het nu nog niet. Maar met het huidige tempo van het economische herstel en de oplopende prijzen van zowat alles, zijn hogere rentes slechts een kwestie van tijd. Daar hadden Europese beleggers gisteren geen boodschap aan. Zij doken massaal weer op de aandelen waar ze een dag eerder afscheid van hadden genomen. Bevrijdingsdag kreeg zo, ondanks de beperkte viering vanwege coronamaatregelen en het beroerde weer, toch nog wat glans. 

Aandelenmarkten in Europa veren op: +1,8%

Gesteund door een aantrekkende inkoopmanagersindex van de eurozone (van 53,2 naar 53,8 punten) en meevallende kwartaalcijfers van onder andere windmolenbouwer Vestas (+8%) herstelde de Stoxx Europe 600-index met 1,8%. Dat is de sterkste stijging op één dag sinds maart, waarmee het verlies van dinsdag meer dan werd goedgemaakt. Dat bijkans manisch-depressieve gedrag van beleggers zullen we dit jaar nog wel vaker gaan zien. Angst en hebzucht zullen elkaar soms snel afwisselen. 

Energiesector heeft voorlopig de wind in de zeilen op de beurs…

Vooruitlopend op het verwachte verdere economische herstel en de aantrekkende vraag waren vooral aandelen uit cyclische (dus economisch gevoeliger) sectoren als basismaterialen (+3,5%) en energie (+2,9%) gevraagd. Met de recordhoge prijs voor een liter benzine en een olieprijs van bijna USD 70 dollar per vat (Brentkwaliteit) is het positieve sentiment rond bedrijven uit de energiesector goed te begrijpen. Daar zien we vooralsnog geen einde aan komen. 

… terwijl vastgoed relatief minder aantrekkelijk wordt bij hogere rentes

De ‘reflatie-trade’ zal verdergaan op de beurs: de voorkeur voor beleggingen die relatief sterk kunnen profiteren van aantrekkende economische groei en de verwachte hogere inflatie en rentes. Vastgoedaandelen (-0,3%) sloten als enig sector in de min. Het vooruitzicht van hogere rentes zal verdere koersstijgingen lastig maken: obligaties worden dan weer aantrekkelijker tegenover vastgoed als stabiele inkomstenbron. Overigens liepen de rentes op staatsobligaties gisteren nauwelijks op, nadat ze dinsdag ook al nauwelijks hadden bewogen. Blijkbaar zijn obligatiebeleggers minder ongerust, al moeten we de invloed van het obligatie-opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank natuurlijk niet onderschatten. Maar ook hier zal (hopelijk) een keer een einde aan komen. De dollar werd gisteren iets sterker op 1,199 tegenover de euro.

Amerikaanse rente daalt op tegenvallende arbeidsmarktcijfers en ISM Services Index

Geruststellende woorden vanuit de ‘Fed’ en tegenvallende macro-economische cijfers waren gisteren genoeg om de rentes op Amerikaans schatkistpapier omlaag te drukken. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 3 basispunten naar 1,57%. Zo viel het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP tegen. Het bericht meldde 742.000 nieuwe banen, waar analisten gemiddeld op 850.000 hadden gerekend. Een bijstelling van de cijfers van maart (van 517.000 naar 565.000) was niet genoeg om het verschil op te vangen. Verder is de inkoopmanagersindex van de dienstensector, de ISM Services Index, in april gedaald van recordstand 63,7 naar 62,7 punten, terwijl er was gerekend op een stijging naar 64,1 punten.

Atlanta Fed: economische groei VS versnelt

Ook in de Amerikaanse dienstensector is sprake van tekorten en lange levertijden. Het lagere indexcijfer duidt nog steeds op aantrekkende groei van de Amerikaanse economie, maar ook op het feit dat de kracht van het herstel wel iets afneemt. Volgens de regionale centrale bank voor de regio Atlanta (Georgia), de ‘Atlanta Fed’, zal de Amerikaanse economische groei in het tweede kwartaal uitkomen op maar liefst 13,6% (kwartaal op kwartaal, omgerekend naar jaarbasis). Dat is ruim het dubbele van de verwachte 6,4% groei in het eerste kwartaal van dit jaar.

Draai van groei- naar waardeaandelen gaat verder op Wall Street

De inkoopmanagersindex van de dienstensector van onderzoeksbureau Markit liet wel een stijging zien (van 60,4 naar 64,7 punten) die hoger was dan verwacht (63,1). Daardoor steeg de samengestelde index (diensten- en productiesector) naar 63,5 punten. Na een wisselvallige handelsdag, waarin veel beleggers een draai maakten van groei- naar waardeaandelen, sloot de toonaangevende Amerikaanse S&P 500-index met een winstje van krap 0,1%. De Nasdaq verloor echter 0,4%, terwijl de Dow Jones Industrial-index, met daarin relatief veel cyclische en waardeaandelen (‘oude economie’) met 0,3% steeg. Zoals gezegd, verwachten we dat deze beweging van groei- naar waardeaandelen (een uiting van de ‘reflatie-trade’) verder zal doorzetten.

Pauze in handelsoverleg China-Australië, lagere beurzen

Na een paar dagen feestvieren zijn de Japanse beurzen vandaag weer open en is de stemming opperbest. De Nikkei-index staat 1,8% hoger en de breder samengestelde Topix-index wint 1,6% in Tokio. De beurzen op het Chinese vasteland en in Australië doen het echter wat minder goed. De stemming wordt er gedrukt door het bericht dat de handelsbesprekingen tussen China en Australië zijn opgeschort. De beurs van Shanghai noteert 0,1% verlies en de Australische beurs verliest 0,5%. De Hang Seng-index in Hongkong staat na een voltiele handelsdag echter op een winst van 0,5%. De Kospi-index in Seoel (Zuid-Korea) plust 0,7% en de futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht hoger. De Europese beurzen zullen naar verwachting ook iets hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over Duitse fabrieksorders en winkelverkoopcijfers van de eurozone. Verder krijgen we de wekelijks gerapporteerde hoeveelheid nieuwe ww-aanvragen in de VS. Toch zal de meeste aandacht uitgaan naar de rentebesluiten van de Bank of England (VK) en de Norges Bank (Noorwegen). Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met cijfers van onder andere Société Génerale, Zalando, ArcelorMittal, Anheuser-Busch Inbev, Continental AG, Henkel, ViacomCBS, Ferrovial, ING Groep, Unicredit, Volkswagen AG, Galapagos, Enel en News Corp. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 6 mei 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 6 mei 2021, 8.25 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.