Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Siemens Siemens - Siemens schroeft de jaarprognose verder omhoog

dinsdag 11 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007236101 EUR 18.1 2.82 Nee Industriegoederen

Siemens schroeft de jaarprognose verder omhoog

Het aandeel Siemens heeft een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. Hiermee speelt het concern in op verschillende, toekomstbestendige thema’s. Daarnaast brengt Siemens meer focus aan in zijn activiteiten. Dit biedt ruimte voor hogere marges en dus een hogere vrije kasstroom.

Wereldwijd opererend industrieel conglomeraat

Siemens is een wereldwijd industrieel conglomeraat en behoort tot de grootste bedrijven in Europa. Siemens focust zich op software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. De industriële activiteiten zijn onderverdeeld in drie divisies: Digital Industries (28% omzet), Smart Infrastructure (26%) en Mobility (17%). Daarnaast worden de activiteiten van Siemens Healthineers (28%), dat een eigen beursnotering heeft, ook tot de kern van het bedrijf gerekend. Overigens heeft Siemens ook nog een relatief kleine financieringstak. De geografische omzetverdeling is: EMEA 49% (inclusief Duitsland 17%), Noord- en Zuid-Amerika 27% (inclusief de VS 23%) en Azië/Australië 24% (inclusief China 13%). In boekjaar 2020 (tm september) behaalde Siemens op een omzet van €57,3 mld een aangepaste nettowinst van €4,2 mld.

Siemens is aan het herstructureren. Aantrekkelijke activiteiten blijven over

Net als andere conglomeraten, ervaart Siemens druk van activistische beleggers om meer focus aan te brengen in de activiteiten. In tegenstelling tot wat we zien bij andere conglomeraten, lijkt het herstructureringsplan Vision 2020+ tot nu toe succesvol. Het concern heeft als onderdeel van het plan de windturbinedivisie Siemens Gamesa Renewable Energy en de gezondheidszorgdivisie Siemens Healthineers naar de beurs gebracht (Siemens heeft in beide bedrijven nog een aanzienlijk belang). De olie- & gasactiviteiten (Siemens Energy) kregen in september 2020 een eigen beursnotering. Een divisie die onder andere aandrijfsystemen maakt voor windturbines (Flender) werd gecombineerd met Wind Energy Generation en is in oktober verkocht aan het Amerikaanse Carlyle Group. Tijdens de update over het vierde kwartaal, maakte het conglomeraat bekend Intelligent Traffic Systems (onderdeel van Mobility) te willen verkopen. Overigens is de deal van Siemens Healthineers met Varian inmiddels rond. Hierdoor is het belang van Siemens in Healthineers verkleind naar 75%. Siemens behield een belang van 45% in Energy na de beursgang (wordt binnen 18 maanden verder afgebouwd), dat ook het belang van Siemens Gamesa krijgt. Hierdoor houdt Siemens vanaf 1 oktober 2020 een effectief belang van 35% in Siemens Gamesa.

Siemens voldoet aan hoge verwachtingen en groeit harder dan branchegenoten. Jaarprognose verder omhoog

Siemens maakte de hoge verwachtingen, na sterke updates van branchegenoten, waar. Dit bleek uit de resultaten over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21 die het concern op 7 mei presenteerde. De industriële omzet steeg met 9% organisch naar €14,7 mld (verwacht: €14,1 mld). De aangepaste industriële EBITA steeg met 31,1% naar €2,1 mld (verwacht: +25,5%) en de marge kwam uit op 15,1% (verwacht: 14,9%). De aangepaste nettowinst steeg met 43% naar €2,4 mld en was ruim hoger dan waarop analisten rekenden. Overigens heeft een aantal niet-operationele items (belastingvoordeel, verkoopopbrengst Flender, herwaardering ChargePoint na beursgang) een fors positieve invloed op de gerapporteerde nettowinst (deels beperkt door hogere bonussen). Dit doet echter niets af aan de sterke operationele resultaten. De orders groeiden organisch met 11% (5% beter dan verwacht). Siemens profiteert (net als branchegenoten) vooral van een sterk herstel van de vraag naar producten met een korte cyclus (dankzij bijvoorbeeld auto- en machinefabrikanten) gedreven door de regio’s China en de VS. Ook Software groeide wederom fors (+11%). Een belangrijk punt in de update was de sterke industriële vrije kasstroom (€2,3 mld; vorig jaar €1 mld). Siemens worstelde de afgelopen jaren namelijk met zijn conversie van industriële winst naar vrije kasstroom. Maar die conversie was nu fors hoger (1,03 tegenover 0,69 vorig jaar), dus dat is positief. Alle bedrijfsonderdelen lopen volgens het management voor op de doelstelling op dit gebied, behalve Mobility. De jaarprognose gaat op basis van deze resultaten verder omhoog (terwijl bij de vorige update de prognoses ook al fors omhoog gingen): organische omzetgroei +10% (was +7%; consensus: +7,5%) en nettowinst +43% (was +26%; consensus: +31%). Ook scherpte het management de prognoses per divisie verder aan: Digital Industries omzetgroei 9-11% (was ‘duidelijk’ groei) en marge 20-21% (was 19-20%), Smart Infrastructure omzetgroei 5-7% (was ‘gematigd’) en marge 11-12% (was 10,5-11,5%) en Mobility gematigde omzetgroei en marge 9,5-10,5% (beide ongewijzigd). Ook Siemens Healthineers (75% belang) verhoogde zijn jaarprognoses tijdens zijn eigen update op 3 mei: omzetgroei 14-17% in plaats van 8-12%.

Waardering gecorrigeerd voor de verwachte groei nog steeds aantrekkelijk

De omzet, marges en orders groeiden in alle divisies en waren overal beter dan verwacht. De enige uitzondering was opnieuw de divisie Mobility. Daar viel de marge iets tegen en waren de orders 10% lager dan verwacht, door minder grote orders en projectverschuivingen door de pandemie. Maar Siemens rekent op een significante versnelling in de tweede jaarhelft en de orders waren hier in het vorige kwartaal juist nog sterk. Over het algemeen een sterk momentum wat betreft orders en Siemens blijft harder groeien dan branchegenoten. Siemens zegt niet zo kwetsbaar te zijn voor de problemen in de toeleveringsketen van halfgeleiders. Deze uitspraak hebben we bij branchegenoten niet gezien. Maar Siemens voorziet wel hogere grondstoffen- en transportkosten, net als branchegenoten. Wel konden die in het afgelopen kwartaal goed worden doorgegeven aan klanten door middel van prijsverhogingen. Desondanks houdt het bedrijf rekening met productiebeperkingen en langere levertijden in de komende maanden. Het belangrijkste item uit de update was de sterke industriële kasstroomconversie; die is nu al enkele kwartalen sterker dan in het verleden. Dit ondersteunt hogere marges en een hogere waardering. De taxaties gaan waarschijnlijk ongeveer 3-5% omhoog en Siemens verwacht dus dat het herstel versnelt in de tweede helft van 2021. De groeiverwachtingen van analisten voor de komende jaren zien er ook goed uit. Er is grote aandacht van veel bedrijven en overheden voor de energietransitie, verduurzaming en automatisering. Siemens is (mede dankzij de softwareportfolio) goed gepositioneerd om te profiteren van deze trends. De waardering loopt wel steeds verder op, maar dit wordt dus ondersteund door organische groei, productiviteitsverbeteringen, herstructureringen, enzovoort. Op de beurs wordt het aandeel daar ook voor beloond met een outperformance dit jaar tot nu toe van 8% (in 2020: 13%). Het aandeel noteert tegen 20,3 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. Dat is een premie van ongeveer 15% ten opzichte van de historische gemiddelde waardering van de (sub)sector en die van de bredere markt. De waardering, gecorrigeerd voor de verwachte groei (price/earnings to growth, PEG) van 1,3 is echter best aantrekkelijk (historisch: 1,5). Het getaxeerde dividendrendement is 2,6% (10-jaars gemiddelde: 4,2%; sectorgemiddelde: 1,7%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 7,2% (10-jaars gemiddelde: 6,5%; sector: 3,4%).

Kansen

  • Het profiel van Siemens wordt steeds duidelijker. De verwachting is dat dit proces doorzet, wat positief kan uitpakken voor de marges, de kasstroomconversie, de groei en de waardering.
  • Siemens heeft een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur.
  • De blootstelling aan de energiesector wordt verkleind door de verzelfstandiging van de olie- & gasactiviteiten.
  • De overname van Varian door Healthineers zou aanzienlijke omzet- en kostensynergiën kunnen opleveren, waardoor de winst per aandeel van Siemens (5-jaars gemiddelde €6,56) met enkele tientallen centen kan groeien.

Risico's

  • Klanten uit cyclische eindmarkten stellen investeringen langer uit doordat de gevolgen van het coronavirus nog onduidelijk zijn voor de toekomstige vraag.
  • De veelheid aan activiteiten beperkt het overzicht voor de directie. Dit maakt kostenbeheersing lastiger waardoor het moeilijker wordt om waarde terug te geven aan de aandeelhouders.
  • Siemens doet regelmatig overnames. Wanneer verwachte synergiën later dan verwacht zichtbaar worden of zelfs uitblijven, vormt dit een risico voor de winst.
  • Siemens werkt voor een deel op projectbasis, wat leidt projectrisico’s zoals verkeerde prijzen of een slechte uitvoering van werkzaamheden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 123,45 op Siemens 6,4 2,28 0,00 +20,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 111,97 op Siemens 4,1 3,43 3,51 +13,03 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Siemens bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.