Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell - Lage waardering, sterke vrije kasstroom, redelijk dividendrendement.

maandag 17 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B03MLX29 EUR 9.3 3.56 Nee Energie

Lage waardering, sterke vrije kasstroom, redelijk dividendrendement.

Shell heeft een relatief laag break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs, de hoogste vrije kasstroom van alle ‘oil majors’ in 2021 en een dividendrendement van 3,5%. Het bedrijf heeft goed ingespeeld op de moeilijke omstandigheden in de sector in 2020 met een dividendverlaging en andere kostenbesparingen. De koers-winstverhouding voor 2021 komt uit op 10. Dit is lager dan bij Exxon en Chevron, terwijl de vrije kasstroom sterker is.

Shell: een van de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen

Royal Dutch Shell behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (dus ook raffinerende) olie- en gasmaatschappijen ter wereld. Het is een grote speler op het gebied van vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). Shell heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 3,4 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf boekte een omzet van $181 mld in 2020 waarmee het een winst van $2,8 mld realiseerde.

Sterkere focus op rendabele investeringen, kostenbesparingen, strategie terugdringen broeikasgassen sterk

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Zij richten zich vooral op rendabele investeringen en voeren kostenbesparingen door, zo ook Shell. De portefeuille met nieuwe projecten van Royal Dutch is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan tijdens de hoogtijdagen van 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Dit illustreert hoe goed de focus op de meest winstgevende projecten heeft uitgepakt bij Shell. Het concern heeft in 2020 een dividendverlaging aangekondigd, maar ook minder investeringen. Het aandelen-inkoopprogramma is stopgezet en het concern voert operationele kostenbesparingen door. De strategie voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vinden wij sterk. Shell is een grote speler in LNG (vloeibaar aardgas). Gas is minder uitstoot-intensief dan andere olieproducten. De verwachting is dat de productie van gas de komende jaren gaat toenemen ten koste van de productie van olie. Daarnaast produceert het concern biobrandstoffen, wat ook minder uitstoot-intensief is. De komende jaren gaat het concern ook meer investeren in ‘renewables’ zoals wind- en zonne-energie. De investeringen hiervoor staan in 2020 nog op $1-2 mld maar in de periode 2021-2025 is dat $2-$3 mld. Laadpalen voor elektrische auto’s is een ander voorbeeld van duurzame energie waarin Shell investeert. Ook heeft Shell in 2017 afscheid genomen van de teerzanden in Canada die meer uitstoot-intensief zijn. Daarnaast geeft het concern aan dat het bossen kan gaan aanleggen om op deze manier de uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Shell heeft een belang in het Quest-project dat broeikasgassen opslaat. De komende jaren wil het concern de uitstoot van broeikasgassen dan ook gaan terugdringen.

Beter dan verwacht. Netto-schuldpositie verlaagd.

De resultaten van Royal Dutch Shell over het eerste kwartaal van 2021 waren beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht. Het Brits-Nederlandse olieconcern rapporteerde een omzet van $55,7 mld, een daling van 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $0,41, een stijging van 13% jaar op jaar (joj) en beter dan de consensusverwachting van analisten. De upstream-divisie (exploratie en productie) profiteerde van hogere olieprijzen en volumes ten opzichte van het vierde kwartaal. Op jaarbasis liet het aangepaste resultaat ook een forse verbetering zien. Het resultaat was dit kwartaal wel minder dan analisten hadden verwacht. De divisie Integrated Gas profiteert van hogere olie- en gasprijzen, maar hier was het resultaat beter dan verwacht. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 was het resultaat fors beter, maar ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 daalde het resultaat met 34%. Het aangepaste resultaat van de downstream-divisie (raffinage en marketing) daalde met 34% joj. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 was er wel een forse verbetering. De divisie profiteerde van goede handelsresultaten, hogere raffinagemarges en lagere operationele kosten. De bezettingsgraad van de raffinaderijen kwam uit op 72%, net als in het vierde kwartaal van 2020. De raffinaderijen hadden last van de Texaanse winterstorm. Ten opzichte van vorig jaar zijn de raffinagemarges nog steeds lager, onder andere door de pandemie. Ook de divisie Marketing heeft last van ongunstige marktomstandigheden: het aangepaste resultaat daalde hier met 19% joj. Wel liet deze divisie een verbetering zien ten opzichte van het vierde kwartaal, voornamelijk door lagere operationele kosten. De volumes in deze divisie daalden op zowel kwartaal- als jaarbasis, voornamelijk door de winterstorm in Texas en de lockdowns. Het resultaat was dit kwartaal minder dan de consensusverwachting van analisten. De chemiedivisie boekte een beter aangepast resultaat dan analisten hadden verwacht, dat ook fors hoger was dan in het vierde kwartaal. De bezettingsgraad van de chemiedivisie bedroeg 79%, net als in het vierde kwartaal van 2020. De divisie profiteerde in het eerste kwartaal van hogere marges door hogere prijzen, maar had ook last van de winsterstorm. Het resultaat was fors beter dan de consensusverwachting van analisten en ook ten opzichte van vorig jaar waren de resultaten fors hoger. De operationele kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op $8,3 mld, tegenover $4 mld aan investeringen en $1,3 mld aan dividenduitkeringen. De kaspositie op de balans is nu $31 mld; in het vierde kwartaal was dit nog $32 mld. De verhouding tussen nettoschuld en eigen vermogen is 43%. In het vierde kwartaal van 2020 was dit 48%. Het management liet eerder weten dat het de operationele kosten wil verlagen met $3-4 mld in 2020. Dit is gelukt: de operationele kosten zijn inderdaad verlaagd met $4 mld ten opzichte van 2019. Ook wordt er steeds minder geïnvesteerd. Eerst ging Shell uit van $25 mld in 2020, maar dit werd eerder al aangepast naar $19 mld en uiteindelijk blijkt er maar $18 mld geïnvesteerd te zijn in 2020. Ook in het eerste kwartaal lette Shell goed op de kosten, met investeringen van $4 mld (een jaar eerder nog $5 mld). Shell kondigde voor het eerste kwartaal, zoals verwacht, een dividendverhoging aan van 4% en meldde al eerder dit jaarlijks te willen verhogen met 4%. Nadat de nettoschuld is verlaagd naar $65 mld, wil het concern 20-30% van de operationele kasstroom aan de aandeelhouders uitkeren door middel van dividend en de inkoop van aandelen. De nettoschuld komt dit kwartaal uit op $71,3 mld, een verlaging ten opzichte van het vierde kwartaal van $4 mld. Voor het tweede kwartaal verwacht het concern een bezettingsgraad van de raffinaderijen tussen de 73% en 81% en een upstream-productie van 2,15–2,3 mln vaten olie-equivalent. Voor Integrated Gas is de prognose een productie van 880.000-940.000 vaten olie-equivalent.

Sterke vrije kasstroom, lage waardering

Goede resultaten van Shell. Wat opvalt is de zeer sterke performance van de chemiedivisie, die zowel op kwartaal- als jaarbasis sterke resultaten boekt, geholpen door hogere marges en prijzen. De downstreamdivisie staat nog wel onder druk, maar boekte wel betere resultaten dan in het vierde kwartaal. Shell wekt ook een sterke vrije kasstroom op en blijft goed op de investeringen letten. Die zijn dan ook fors lager dan vorig jaar. Wanneer de netto-schuldpositie de $65 mld aantikt, wordt er meer kapitaal teruggegeven aan de aandeelhouders. Het concern richt zich sterk op kostenbesparingen, te realiseren door lagere investeringen, operationele kostenbesparingen en de vorig jaar aangekondigde dividendverlaging. De waardering van Shell op basis van de verwachte winst in 2021 komt uit op 10; dit is lager dan bij Exxon en Chevron maar in lijn met die van BP. Wel heeft Shell de sterkste verwachte vrije kasstroom van alle majors, met maar liefst $23,1 mld in 2021.

Kansen

  • Door een combinatie van investeringen in wind- en zonne-energie, maar ook groei van LNG, kan het concern de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
  • Shell is een van de grootste spelers op het gebied van LNG. Het kan daar fors van profiteren als de verwachte sterke groei van de vraag naar gas de komende jaren inderdaad plaatsvindt.
  • Shell heeft een laag break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs: voor 2021 is de verwachting dat die uitkomt op $40.

Risico's

  • Het wordt steeds moeilijker voor de oil majors om de productie uit te breiden en reserves toe te voegen. De makkelijk bereikbare velden raken uitgeput of vallen toe aan staatsoliebedrijven.
  • Een olieprijs die gedurende lange tijd op een laag niveau staat ($20), heeft een negatieve invloed op de resultaten. Het concern kan dan besluiten om geen dividend meer uit te keren.
  • Er ligt een grote druk op de oliemaatschappijen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daardoor hebben verschillende oil majors al aangekondigd meer te gaan investeren in renewables. Dit kan leiden tot investeringen waarvoor teveel betaald wordt, waarop later moet worden afgeboekt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 15,23 op Royal Dutch Shell 9,8 1,38 1,68 -32,89 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 13,75 op Royal Dutch Shell 5,2 2,86 3,16 -19,95 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 18,8 op Royal Dutch Shell 6,3 2,30 2,60 +37,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 20,14 op Royal Dutch Shell 4,2 3,63 3,93 +21,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen