Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Philips Philips - Hervormingen geven Philips goede papieren om crisis door te komen

maandag 17 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 22.7 2.04 Ja Gezondheidszorg

Hervormingen geven Philips goede papieren om crisis door te komen

Ceo Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst en Philips genereert nu een sterke vrije kasstroom en hogere marges. Ook heeft het concern een lagere waardering dan het sectorgemiddelde. Wel heeft de pandemie een positieve en negatieve invloed op de resultaten van de verschillende divisies.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komt de omzet van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 28%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 43%) en Connected Care (zorg op afstand, 29%). In 2020 behaalde het bedrijf bij een omzet van €19,5 mld een nettowinst van €1,2 mld.

Verdere herstructurering kan leiden tot een sterkere winstmarge de komende jaren

Philips heeft een verwachting afgegeven voor de lange termijn. Het concern verwacht dat het de omzet in de jaren 2021-2025 met jaarlijks 5-6% kan laten stijgen. Ook verwacht het management een verbetering van de winstmarge van tussen de 60 en 80 basispunten. Dit is belangrijk voor de investment case. Door de combinatie van een hoge organische groei en verdere verbetering van de marges kan het concern de komende jaren een sterke winstgroei laten zien.

Beter dan verwacht. Prognose omzetstijging 2021 opgeschroefd. Recente terugroepactie slaapapparatuur negatief

De organische omzet van Koninklijke Philips N.V. (Philips) is in het eerste kwartaal jaar op jaar (joj) met 9,1% gestegen. Daarmee boekte de aanbieder van gezondheidstechnologie een sterk resultaat en overtrof het de consensusverwachting van analisten. Ook het aangepaste operationele resultaat was beter dan de consensusverwachting. De omzet kwam uit op €3,8 mld, een stijging van 3,6% in vergelijking met een jaar eerder en hoger dan verwacht. De organische-omzetgroei van de divisie Connected Care kwam uit op 6,5% tegenover 24% in het vierde kwartaal van 2020. Deze divisie profiteert van de pandemie, bijvoorbeeld via de verkoop van monitorapparatuur bij ziekenhuisbedden, maar deze omzetgroei begint nu dus af te nemen. Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment steeg de organische omzet met 9%, een verbetering ten opzichte van het vierde kwartaal, toen de stijging nog 1% bedroeg. Deze divisie profiteert van een inhaalslag bij de ziekenhuizen, die vorig jaar veel aankopen hebben opgeschort vanwege de drukte door coronapatiënten. De Personal Health-divisie realiseerde een stijging van de organische omzet van 17,3%. Dit was in het vierde kwartaal 4,8%. Het aangepaste operationele eerstekwartaalresultaat van €362 mln is fors beter dan verwacht en betekent een stijging joj. De aangepaste operationele marge kwam uit op 9,5%, eveneens beter dan de consensusverwachting. De marge van de divisie Connected Care kwam uit op een tegenvallende 12,8%. Diagnosis & Treatment rapporteerde een marge van 8,7% en dat was beter dan de analisten gemiddeld hadden verwacht. De divisie Personal Health realiseerde een marge van 14,3%, lager dan de consensus. De in het eerste kwartaal ontvangen orders vertonen een daling met 5% op kwartaalbasis maar het concern heeft dan ook last van een moeilijke vergelijkingsbasis doordat er in de divisie Connected Care begin vorig jaar veel orders binnenkwamen voor beademingsapparatuur voor covid-19-patiënten. Ook meldt het bedrijf dat het enkele miljoenen van zijn slaapapneu-apparaten heeft moeten terugroepen voor reparatie, omdat het gebruikte geluidsabsorberende schuim niet voldoet. Hiervoor reserveert het concern €250 mln. Voor de lange termijn (2021-2025) verwacht Philips een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 5 à 6%. Voor 2021 is de verwachting een omzetgroei van 3-5%, wat in de plaats komt van de eerder gecommuniceerde ‘lage organische-omzetgroei’, met groei in de divisies Diagnosis & Treatment en Personal Health, maar druk op de omzet van Connected Care. Verder verwacht het management een verbetering van de gemiddelde winstmarge met 60 tot 80 basispunten. Voor de coronacrisis waren de prognoses van Philips nog: 4-6% voor de organische groei en een verbetering van 100 basispunten voor de marge.

Hervormingen geven Philips goede papieren om crisis door te komen

Philips boekte sterke resultaten. Bij de Diagnosis & Treatment-divisie steeg de organische omzet sterk, wat een forse verbetering is ten opzichte van het vierde kwartaal. Connected Care leverde wat normalere resultaten na de extreem goede resultaten van de afgelopen kwartalen. Het ondernemingsbestuur gaf dan ook een betere prognose voor het boekjaar 2021, met een verwachte organische-omzetstijging van 3-5% (in plaats van een lage organische omzetstijging) en een verbetering van winstmarge met 60-80 basispunten. Ondanks de terugroepactie van de slaapapparatuur denken wij dat de langetermijnperspectieven voor het concern goed zijn. Wij verwachten dan ook dat dit een incident is dat snel wordt opgelost en geen langetermijneffecten zal hebben. Philips heeft enkele maanden geleden nog de overname aangekondigd van Biotelemetry voor $2,8 mld. Die overname is inmiddels afgerond. Het belangrijkste product van dit bedrijf is Mobile Cardiac Outpatient Telemetry. Dit is een apparaat waarmee hartritmestoornissen op afstand gemonitord kunnen worden, met sterke groeiverwachtingen in 2021 en 2022. Ook wordt de huishoudelijke tak verkocht voor €4,4 mld. De hervormingen die ceo Frans van Houten en zijn managementteam de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, zijn volgens ons effectief. Philips is sindsdien beter gepositioneerd, wat ook te zien is aan de verbetering van de resultaten in de afgelopen jaren. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 24 maal de verwachte winst in 2021 en 21 maal die in 2022. Dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waarin Philips is ingedeeld. Voor boekjaar 2021 staat de consensusverwachting op een winstdaling van 4%. Voor 2022 wordt een winststijging van 13% verwacht.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Vernieuwing van het productenpalet in medische technologie zorgt voor meer terugkerende inkomsten.

Risico's

  • Concurrentie en collectivisering van inkopen zetten prijzen onder druk.
  • Dalende wisselkoersen van valuta’s tegenover de euro, of geopolitieke onzekerheid.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. De resultaten van het bedrijf op fusie- en overnamegebied zijn echter niet heel sterk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 38,28 op Philips 8,1 5,13 5,33 -20,64 % Koop Sprinter
Sprinter Long 37,5 op Philips 5,0 8,43 8,63 -13,62 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 52,07 op Philips 4,7 9,06 9,26 +18,35 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 52,07 op Philips 4,7 9,06 9,26 +18,35 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in Philips.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.