Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ENGIE ENGIE - Nieuwe strategie, focus op kernactiviteiten

dinsdag 18 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0010208488 EUR 12 6.03 Ja Nutsbedrijven

Nieuwe strategie, focus op kernactiviteiten

Engie heeft zich de laatste jaren omgevormd tot een van Europa’s meest gediversifieerde nutsbedrijven. Dat gaat onder een nieuwe topman deels worden teruggedraaid. De komende jaren gaat de aandacht uit naar groei-investeringen in hernieuwbare energie en digitalisering van het netwerk. De coronacrisis heeft daarbij tijdelijk roet in het eten gegooid. Als de groeidoelstellingen van het bedrijf worden gerealiseerd, lijkt de waardering laag.

Gediversifieerde elektriciteitsproducent

Engie is een van de grootste nutsbedrijven in Europa met een breed samengestelde productportefeuille van elektriciteitsopwekking, elektriciteits- en gasdistributie, infrastructuur en dienstverlening. Bij een omzet van €55,8 mld boekte Engie in 2020 een genormaliseerde nettowinst van €1,4 mld. Deze omzet werd gegenereerd in Frankrijk (43%), overig Europa (33%), Azië, het Midden-Oosten & Oceanië (5%), Noord-Amerika (9%) en Zuid-Amerika (10%).

Transformatie in volle gang

Engie heeft in de afgelopen jaren een groot deel van zijn kolencentrales, energiehandel en olie-exploratie & -productie afgestoten. De opwekkingsportefeuille bestaat nu voor 90% uit gas – hernieuwbare en kerncapaciteit. Hierdoor zijn de verdiensten van Engie minder afhankelijk geworden van de (volatiele) grondstoffenprijzen. Ook de brede geografische diversificatie en dienstverlening aan lokale overheden zorgen voor stabiliteit in de omzet. Deze diversificatie maakt de bedrijfsvoering van Engie minder transparant dan van nutsbedrijven die zich specialiseren. De overgebleven kerncentrales beginnen op leeftijd te raken en de onderhoudskosten nemen toe. Deze staan in België en in principe worden ze in 2025 gesloten. Daar zijn ondertussen extra afschrijvingen voor genomen. De waterkrachtcapaciteit van Engie in Frankrijk kent lage productiekosten en stabiele productie. Maar de roep om openstelling van deze markt vanuit Europa is erg luid aan het worden. Een aantal niet-kernactiviteiten zijn (Suez-belang) of worden verkocht.

Resultaten ongeveer als verwacht. Verwachting 2021 onveranderd, EUR 8-10 mld verkoop van onderdelen komende jaren. Winstverwachting 2023 licht meevallend

Engie heeft een beperkte set operationele resultaten over het eerste kwartaal gepubliceerd, die onderliggend ongeveer als verwacht waren. De EBITDA kwam uit op €3,2 mld, een stijging van 3,2%. De nettoschuld is nog steeds €22,5 mld. Engie maakte in juli vorig jaar een eerste stap bekend naar het vereenvoudigen van het bedrijf en heeft voor ruim €10 mld aan activiteiten in de etalage gezet. Engie verwacht nog steeds een duidelijke verbetering van het resultaat in 2021: een EBITDA van ongeveer €10,1 mld. Daar zit wel een eenmalig negatief effect in van ruim €100 mln door de Texaanse winterperikelen. Een vooralsnog verloren rechtszaak over (intussen al terugbetaalde) staatssteun kan eenmalig €123 mln kosten, wat nog niet de verwachting zit. Door de geplande verkoop van onderdelen, gecombineerd met nieuwe investeringen, zullen de resultaten ook de komende jaren niet even gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Omdat het bedrijf duidelijk herstel verwacht, is de dividendbetaling intussen hervat met een betaling van €0,53 per aandeel over 2020. Engie heeft aangegeven de komende jaren minimaal €0,65 per aandeel aan dividend uit te gaan keren. De nieuwe ceo heeft op de strategiedag wat verwachtingen afgegeven voor 2023. De EBITDA zou rond de €10,5 mld moeten uitkomen (onder de consensus), de genormaliseerde nettowinst rond €2,8 mld (boven de consensus). Het belangrijkste (en eerder afgegeven) signaal is de forse investering in hernieuwbare energie, waardoor de elektriciteitsproductie met ruim 60% zal stijgen tot en met 2025. In dat jaar zal ook de laatste kolencentrale in Europa worden gesloten.

Waardering ruim onder sectorgemiddelde

De waardering ligt met 13,3 keer de verwachte winst over 2021 ongeveer 20% onder het gemiddelde voor Europese nutsbedrijven. Het dividendrendement van 5,5% is ruim boven het gemiddelde voor een Europees nutsbedrijf. De pandemie heeft een duidelijk negatief effect op de winstgevendheid gehad afgelopen jaar, waardoor dit jaar een sterk herstel wordt verwacht. De verwachte gemiddelde winstgroei is 6-7% per jaar na 2021. Het bedrijf heeft vele jaren van underperformance en tegenvallende resultaten achter zich. Tot op heden dit jaar heeft de koers het ongeveer even goed (of beter gezegd: even slecht) gedaan als de sector. Het bedrijf is bezig met een strategische heroriëntatie, waarbij het afstoten van niet-kernactiviteiten het startpunt is. De verkoop van het belang in Suez voor €3,4 mld was wat dat betreft een goede eerste stap. De marktomstandigheden zijn aan het verbeteren en Engie lijkt daar de komende jaren van te kunnen profiteren. Dat lijkt slechts beperkt in de waardering meegenomen, wat niet geheel onlogisch is gezien het matige trackrecord.

Kansen

  • Nieuwe strategie en focus op kernactiviteiten.
  • Groei van activiteiten in Latijns-Amerika en andere opkomende economieën.
  • Ontwikkeling van elektrisch rijden, internet der dingen, batterijopslag en andere innovaties.

Risico's

  • Lager tempo van herstel na de coronacrisis.
  • Operationele problemen of versnelde afbouw kerncentrales. Hier zijn al wel extra afschrijvingen op geweest.
  • Openstelling Franse waterkrachtmarkt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 7,7 op ENGIE (GDF Suez) 2,5 4,73 4,77 -5,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 7,7 op ENGIE (GDF Suez) 2,5 4,73 4,77 -5,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ENGIE bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.