Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Vodafone Group Vodafone Group - Gemengde resultaten; hogere prognose kapitaaluitgaven flinke tegenvaller

dinsdag 18 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00BH4HKS39 GBp 15.5 6.04 Ja Communicatiediensten

Gemengde resultaten; hogere prognose kapitaaluitgaven flinke tegenvaller

De afgelopen jaren heeft Vodafone zijn positie als communicatiebedrijf versterkt door naast mobiele telefonie ook internet- en televisienetwerken over te nemen. Het concern heeft nu zo'n 270 miljoen mobiele klanten en is daarmee een van de grooste aanbieders van mobilie telefonie wereldwijd. Recent heeft Vodafone de portefeuille met zendmasten naar de beurs gebracht waardoor de waarde van deze activa beter zichtbaar is geworden. Ook heeft het concern nu meer kapitaal beschikbaar om te investeren in verdere groei op basis van een gezonde financiële positie. De joint venture tussen O2 (Telefonica) en Virgin Media (Liberty Global) is een minder gunstige ontwikkeling voor Vodafone. Hierdoor ontstaat namelijk een sterke tweede speler op de Britse markt (na BT Group). Vodafone kan dus meer concurrentie verwachten in deze markt. In Italië en Spanje is de concurrentie ook sterk, wat nog al eens tot tegenvallende resulaten leidt. De schaal van Vodafone en het sterke aanbod van gebundelde diensten vormen echter een solide basis om de concurrentie het hoofd te bieden.

Internationale telecomaanbieder

Het Britse Vodafone levert mobiele en vaste telefonie, televisie en internet aan klanten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij een omzet van €43,8 mld boekte het bedrijf in het boekjaar april 2020 tot en met maart 2021 een aangepaste nettowinst van €1,3 mld. De omzet wordt gegenereerd in Duitsland (~24%), het Verenigd Koninkrijk (14%), Italië (12%), Spanje (10%), Afrika (12%), Turkije (4%) en Egypte (3%), rest van Europa (7%) en rest van de wereld (14%).

Activiteiten over de hele wereld

Via overnames over de hele wereld heeft Vodafone zich gepositioneerd als geïntegreerde telefonie-, internet- en televisieaanbieder in Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft bijna 500 miljoen klanten in de boeken en is de een na grootste aanbieder ter wereld. Vodafone richt zich vooral op de particuliere markt, 90% van zijn klantenbestand bestaat uit individuele klanten en huishoudens. Met zo’n brede regionale diversificatie zijn de inkomsten van Vodafone gevoelig voor veranderingen in de wisselkoersen. Bovendien is goed overzicht houden over alle activiteiten een groter dan gemiddelde uitdaging voor het bedrijf. Bijsturing in landen waar de uitvoering structureel tegenvalt, gaat niet altijd soepel. Met name in Italië.

Gemengde tot licht tegenvallende resultaten; hogere prognose kapitaaluitgaven is flinke tegenvaller voor markt

Vodafone rapporteerde 18 mei de resultaten over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21. De organische omzetgroei kwam uit op +0,8%, een verbetering ten opzichte van de +0,4% en -0,4% in de voorgaande twee kwartalen en hoger dan de consensusverwachting van +0,6%. Vooral in de opkomende markten Turkije (+16,7%), Egypte (+8,0%) en Afrika (+3,3%) steeg de omzet sterk en was de groei ook aanzienlijk hoger dan verwacht. In Europa waren de trends wat minder sterk, met krimp in Italië, het VK en Spanje (ook licht onder de consensus) en een lichte omzetgroei van +1,2% in Duitsland (grootste divisie binnen de groep en goed voor ~40% van de totale EBITDA). De EBITDA daalde met -1,2% naar €14,4 mld en lag 1,0% onder de consensus. De tegenvaller lijkt een combinatie van ongunstige valutabewegingen en lagere roaming-inkomsten, die slechts deels gecompenseerd konden worden door kostenbesparingen. De roaming-inkomsten zullen naar verwachting weer langzaam aantrekken als de restricties op reizen worden versoepeld. De kostenbesparingen zijn echter wel permanent en Vodafone is goed op weg om de jaarlijkse kostenbesparingen van €1,0 mld voor 2021-2023 te realiseren. Net als de EBITDA, viel ook de vrije kasstroom licht tegen (1,7% onder de consensus), wat grotendeels het gevolg was van de tegenvallende EBITDA. De operationele trends waren wat zwak dit kwartaal door de vele lockdowns, waardoor veel winkels gesloten waren. Het netto aantal nieuwe mobiele abonnees in Europa daalde met 38.000 tegenover een stijging van 89.000 in het voorgaande kwartaal. Het netto aantal nieuwe breedbandklanten steeg met 70.000, wat een lichte vertraging was ten opzichte van de 85.000 in het voorgaande jaar. Lichtpuntje was wellicht dat de churn (het percentage abonnees dat opzegt) wat verbeterde in Spanje en het VK en grofweg gelijk bleef in Duitsland en Italië. Voor het nieuwe boekjaar rekent Vodafone op een EBITDA van €15,0-15,4 mld, wat in lijn ligt met de consensus. Dit impliceert een organische EBITDA-groei van 4% wat een aanzienlijke verbetering zou zijn ten opzichte van de -1,2% in het gebroken boekjaar 2021. De grote tegenvaller in de prognoses voor het komende boekjaar is de lager dan verwachte prognose voor de vrije kasstroom van €5,2 mld (4% onder de consensus). Dit is het gevolg van hoger dan verwachte kapitaaluitgaven van €8,0 mld, terwijl de consensus rekening had gehouden met €7,8 mld. Naast de prognoses voor het komende jaar heeft Vodafone ook prognoses gegeven voor de middellange termijn. Hierin verwacht Vodafone een consistente omzetgroei in Europa en Afrika, midden-enkelcijferige groei voor de EBITDA en een nettoschuld afgezet tegen de EBITDA van 2,5-3,0x.

Waardering aantrekkelijk dankzij betere groeiverwachtingen

Per saldo wat tegenvallende resultaten en trends in de Europese markten, die deels gecompenseerd werden door sterke trends in Turkije, Egypte en Afrika. De grootste tegenvaller werd echter gevormd door de hoger dan verwachte prognose voor de kapitaaluitgaven, die leidt tot tegenvallende vooruitzichten voor de vrije kasstroom. Het aandeel noteert tegen 15,5x de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. Dat is licht boven het gemiddelde van de Europese telecomsector (15,1x), maar aanzienlijk onder de eigen gemiddelde historische waardering over de afgelopen tien jaar van 20,6x. Op basis van de bedrijfswaarde ten opzichte van de getaxeerde EBITDA voor de komende twaalf maanden noteert het aandeel met 7,6x tegen een premie ten opzichte van de Europese telecomsector (6,5x). Deze maatstaf wordt niet vertekend door de kapitaalstructuur en biedt een betere vergelijkingsbasis. De verwachting voor de winstgroei in de komende jaren is wel ruim bovengemiddeld voor een telecombedrijf, met als gevolg dat de PEG-ratio op basis van de taxaties voor de komende twaalf maanden aantrekkelijk is met slechts 0,52. Het getaxeerde dividendrendement is met 6,0% wat hoger dan gemiddeld voor de Europese telecomsector (4,7%). Zowel de resultaten als de waardering geven dus een gemengd beeld. Wellicht dat de komende kwartalen wat meer richting kunnen geven als de impact van het coronavirus op de resultaten wat afneemt.

Kansen

  • De schaal van Vodafone's netwerk is moeilijk te evenaren en biedt een uitgebreide combinatie van vaste en mobiele diensten.
  • Naast de relatief stabiele activiteiten in Europa, heeft Vodafone exposure naar opkomende markten met sterk groeipotentieel.
  • Ontwikkeling van breedband- en glasvezelcapaciteit voor meer dataverbruik, gecombineerd met kostenbesparingsprojecten.
  • Een sterker dan verwacht herstel van de roaming-inkomsten

Risico's

  • Vodafone is actief in volwassen markten waar de concurrentie over het algemeen stevig is en de groei vrijwel nihil.
  • Stijging van de euro ten opzichte van valuta's in landen waar Vodafone actief is. De Turkse lira is daarbij een goed voorbeeld.
  • Vodafone heeft veel overnames gedaan en is veel samenwerkingsverbanden aangegeaan waardoor een complexe bedrijfsstructuur is ontstaan die relatief moeilijk te managen is.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,0 op Vodafone 1,6 0,91 0,93 -4,17 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,0 op Vodafone 1,6 0,91 0,93 -4,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.