Fundamentele Analyse: BNP Paribas BNP Paribas - Korting in de waardering

donderdag 20 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000131104 EUR 9.4 5.79 Nee Financiële waarden

Korting in de waardering

BNP Paribas is een manusje van alles als het gaat om de bankactiviteiten. Dit is enerzijds goed voor de spreiding, anderzijds is er niet bij alle onderdelen duidelijke synergie. Hierdoor kan de kapitaalallocatie suboptimaal zijn. Internationaal kent de bank een redelijke spreiding, waarbij Frankrijk, Italië en België de thuismarkten zijn. Juist deze eerste twee Europese landen vinden wij minder interessant als het om de bankomstandigheden gaat. De zakenbank weet sterke prestaties neer te zetten in een omgeving waar veel Europese spelers (Zoals Deutsche Bank en ABN Amro) deze divisies juist verkleinen. Vooralsnog is dit positief voor de positie van BNP Paribas. De kapitaalratio is flink gestegen en de bank heeft nu een redelijke buffer boven de vereiste kapitaalratio, waar de kapitaalpositie voorheen relatief laag was ten opzichte van de andere Europese banken. Als we naar de waardering kijken zien we een korting in vergelijking met de gemiddelden van de Europese banken sector. Deze korting vinden we niet terecht.

Een van de grootste banken wereldwijd met Frankrijk en Italie als thuismarkt

BNP Paribas is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP Paribas verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer. Frankrijk en Italië zijn de thuismarkten voor BNP Paribas. Het bedrijf behaalt zo'n 35% van de omzet in de thuismarkten, 40% in het internationale segment en ruim 25% bij de zakenbank.

Prima cijfers. Veel divisies beter dan verwacht en meevallende wpa. Handelsresultaten gemengd

BNP Paribas rapporteerde over het eerste kwartaal een nettowinst van €1,7 mld, een stijging van 38% jaar op jaar (joj) en 11% hoger in vergelijking met het vierde kwartaal (kwartaal op kwartaal, kok). Hiermee viel de winst 41% hoger uit dan de gemiddelde analistenverwachting (de ‘consensus’). De omzet steeg 9% zowel joj als kok en was daarmee 5% hoger dan de verwachting. De zakenbankdivisie leverde prima prestaties, met 24% inkomstenstijging joj, gedreven door groei in alle segmenten. Wel waren de kosten hier hoger, een logisch gevolg van de groei. Onderliggend presteerde het grootzakelijke onderdeel Corporate Banking 16% beter joj, wat 9% meeviel ten opzichte van de analistenverwachting. De uitgifte van bedrijfsobligaties (omzet) steeg met 13% joj. Er was groei in alle regio’s, maar met name in Europe en Noord-Amerika. Het onderdeel Global Markets (met onder meer de handelsinkomsten) liet een omzetgroei zien van 41% joj. Wel viel dit door hogere kosten lager uit dan verwacht. De inkomsten uit de handel in vastrentende waarden, valuta’s en grondstoffen was wat teleurstellend en was lager dan in het uitzonderlijk goede eerste kwartaal van 2020. De divisie Security Services (verschillende diensten, waaronder het bewaren van effecten) toonde 8% omzetgroei joj en presteerde daarmee 34% beter dan verwacht. Aan de retailkant (bankdiensten voor consumenten en het mkb) waren de cijfers op veel onderdelen ook beter dan verwacht. Alleen het Franse segment was licht teleurstellend. We zien in veel landen een herstel van de economie, met meer kredietverlening, netto instroom in beleggingen en hogere volumes in het betalingsverkeer. De wealth- en assetmanagementtak presteerde prima: 99% beter dan verwacht. De winst voor belastingen was hier 18% hoger kok, gedreven door de netto instroom van vermogen en de hogere beurzen. Ook het verzekeringsonderdeel presteerde goed. De winst voor belastingen hiervan steeg 75% kok en kwam 29% hoger uit dan verwacht. De totale kosten lagen 3% hoger dan verwacht en stegen 5% joj. De getroffen voorzieningen voor slechte leningen vielen met €896 mln 29% lager uit dan verwacht en waren 44% lager dan in het vierde kwartaal. De kapitaalratio bleef gelijk op 12,8%, 10 basispunten hoger dan de analistenverwachting. Dit is exclusief de reservering voor aandeelhouders (50% uitbetaling van de winst).

Korting in de waardering niet terecht

Prima resultaten voor BNP Paribas, waarbij de zakenbank prima presteerde, de vermogensbeheerder weer meewind had en veel retaildivisies positief verrasten. De iets hogere kosten (mede door volumegroei) werden op de koop toe genomen. De lagere voorzieningen voor slechte leningen, de groei in kredietverlening, instroom in beleggingen en het stijgende betalingsverkeer laten zien dat het economisch herstel is ingezet. De handelsresultaten waren wel gemengd, terwijl BNP zo graag in de top wil meespelen. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst dit jaar van 9,8 en een tastbare-boekwaarderatio van 0,7. Ter vergelijking: de gemiddelden voor de Europese banken bedragen respectievelijk 11,2 en 0,8. Hiermee noteert het aandeel tegen een korting ten opzichte van de sector. Deze korting vinden we niet helemaal terecht. In de prima resultaten zien we de kracht van een breed gediversifieerde bank, met een prima zakenbankdivisie. Wel is de bank in belangrijke mate actief in Frankrijk, Italië en België, waar de economie forse tegenwind heeft van de stevige coronamaatregelen. Positief is dat hier tekenen van herstel zichtbaar zijn, mede doordat coronamaatregelen worden versoepeld.

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • Het bank-verzekeraarmodel dat BNP Paribas in Frankrijk en de Benelux hanteert, zorgt voor een sterke positionering richting consumenten. Doordat de bank ook actief is als vermogensbeheerder, weet het een groot gedeelte van de waardeketen te benutten.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP Paribas winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.

Risico's

  • BNP Paribas heeft een relatief grote blootstelling aan Italië. De bank heeft een grote positie in Italiaanse staatsobligaties in zijn portefeuille en heeft ook operationele activiteiten in het land. Gezien de politieke en economische spanningen in dit land vertegenwoordigt dit een significant risico.
  • BNP Paribas is actief in een breed scala aan bancaire activiteiten, waarbij de tussenliggende synergie bij sommige onderdelen niet volledig duidelijk is. Dit kan leiden tot een suboptimale allocatie van kapitaal, wat vervolgens op de resultaten kan drukken.
  • De resultaten van de zakenbank divisie, waar BNP Paribas overigens relatief goed presteert t.o.v. veel andere EU Banken, zijn inherent volatiel. Dit kan in de vergelijking met andere EU banken op de waardering drukken.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 37,307 op BNP Paribas 3,2 16,73 16,75 -13,76 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 37,307 op BNP Paribas 3,2 16,73 16,75 -13,76 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Peter Tros, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.