Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Carrefour Carrefour - Sterke groei identieke omzet, vooral Frankrijk verrast. 4% van de aandelen wordt teruggekocht

donderdag 20 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120172 EUR 12.1 3.23 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Sterke groei identieke omzet, vooral Frankrijk verrast. 4% van de aandelen wordt teruggekocht

De consensusverwachting voor de totale omzet werd niet gehaald, maar de omzet in zorgenkindje Frankrijk was opnieuw beter dan verwacht. Een vrij groot inkoopprogramma van eigen aandelen (maar liefst 4% van de uitstaande aandelen worden uit de markt gehaald dit jaar) maakt de positieve stemming compleet.

Profiel

Het Franse winkelbedrijf Carrefour is na Walmart de grootste supermarktketen ter wereld. Het heeft een sterke positie in Frankrijk en in de rest van West-Europa met winkeltypes als supermarkten, hypermarkten en discountzaken, verder is het actief in Latijns-Amerika.

Sterke groei identieke omzet, vooral Frankrijk verrast. Inkoop 4% eigen aandelen

Hoewel de vergelijkingsbasis moeilijk was door de extra ‘hamster-omzet’ in het eerste kwartaal van 2020 heeft Carrefour in het eerste kwartaal van 2021 een 4,2% hogere vergelijkbare omzet geboekt, bleek 21 april. De vergelijkbare omzet in thuismarkt Frankrijk steeg met 3,5%, terwijl de consensusverwachting van analisten hiervoor slechts 0,6% bedroeg. Ook kon het winkelconcern zijn marktaandeel in Frankrijk licht verhogen. De totale omzet van de supermarktketen kwam uit op €18,58 mld en bleef daarmee achter bij de analistenconsensus van €18,93 mld. In Frankrijk kwam de omzet uit op €9,16 mld maar hier werd de analistenconsensus (€8,99 mld) wel overtroffen. Carrefour sloot eind maart ook een overeenkomst met eigenaren Advent International en Walmart om de derde grootste Braziliaanse retailer, Grupo BIG, over te nemen voor ongeveer €1,1 mld. De afronding van deze deal wordt in 2022 verwacht. Ook werden in maart 172 Supersol-winkels in Spanje overgenomen voor €78 mln. Carrefour heeft een aandelen-inkoopprogramma van €500 mln aangekondigd, wat overeenkomt met ongeveer 4% van het uitstaande aandelenkapitaal van de groep. Dit programma loopt tot 28 november 2021. Carrefour bevestigde woensdag opnieuw de doelen uit zijn transformatieplan ‘Carrefour 2022’.

Waardering

De waardering van Carrefour is op dit moment bijna 12,6 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan de gemiddelde waardering van de laatste jaren en ook veel lager dan de waardering van veel concurrenten. Het bedrijf heeft met bijna 3,22% een hoger dan gemiddeld dividendrendement.

Kansen

  • Carrefour is eerder dan grote concurrenten Tesco en Walmart wereldwijd gaan uitbreiden en heeft daardoor in de opkomende markten China en Brazilië ook een groter marktaandeel dan deze concurrenten.
  • Nu grote beleggers en hedgefunds actiever worden in hun belangenbehartiging, groeit de kans op maatregelen van Carrefour om waarde te creëren voor de aandeelhouders (dividendverhoging, inkoop eigen aandelen).

Risico's

  • Het concern heeft al jarenlang last van een kwakkelende thuismarkt. Belangrijkste problemen: een teruglopend aantal klanten (door het imago duur te zijn) en teleurstellende prestaties in het segment non-food. Diverse herstructureringsmaatregelen hebben deze negatieve trend tot dusverre niet kunnen keren.
  • Carrefour is actief in 26 verschillende landen en heeft een grote blootstelling aan valutaschommelingen.
  

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 11,5 op Carrefour 2,7 6,24 6,26 -2,65 % Koop Sprinter
Sprinter Long 11,5 op Carrefour 2,7 6,24 6,26 -2,65 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen