Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen hebben moeite om richting te kiezen

donderdag 27 mei 2021

Goedemorgen. Al ongeveer een maand komen de aandelenbeurzen per saldo nauwelijks van hun plaats. Stilte voor de storm of een pauze op de weg omhoog?

Europese beurzen komen amper van hun plaats…

Het verslag van de beursdag van gisteren kan ik redelijk kort houden. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws kwamen de Europese aandelenbeurzen nauwelijks van hun plaats. Beleggers wachten op nieuwe impulsen die de markt richting kunnen geven. De inflatieangst en de daaraan gekoppelde vrees voor minder stimulering door centrale banken lijkt, ondanks dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland gisteren aankondigde de geldkraan volgend jaar iets dichter te draaien, wat naar de achtergrond verschoven. Mede door veel hoger dan verwachte Franse vertrouwenscijfers eindigde de CAC40-index in Parijs nog wel met een minimale plus van 0,02%. De meeste andere Europese beurzen eindigden met een klein verlies. De Stoxx Europe 600-index sloot na een saaie handelsdag onveranderd. Een dag om snel te vergeten. 

… terwijl obligatierentes dalen

Die kalmte op de aandelenbeurzen was best opvallend, gezien de daling van de rentes. De Duitse 10-jaarsrente daalde 4 basispunten naar -0,21%. Dat zette nog wel druk op bankaandelen (-0,8%), maar IT-aandelen (-0,05%), die normaal gesproken profiteren van de lagere rente, kwamen ook niet op gang. Het lijkt erop dat de positieve correlatie tussen obligaties en aandelen iets begint te verzwakken. De daling van de rente is misschien eerder een teken van afnemende risicobereidheid en zorgen over afzwakkende groeivooruitzichten dan een signaal van minder angst voor inflatie. De euro werd iets zwakker op 1,220 tegenover de dollar. 

Cyclische aandelen gevraagd op Wall Street

In de VS liep de Amerikaanse 10-jaarsrente gisteren met 2 basispunten op naar 1,58%. Geen grote beweging, maar wel genoeg om economisch relatief gevoelige (‘cyclische’) aandelen een impuls te geven. De Russell 2000-index (index van kleine beursgenoteerde bedrijven) schoot 2% omhoog en herstelde van de daling van 1% op dinsdag. De S&P 500-index won 0,19%, onder aanvoering van olie-gerelateerde bedrijven (+0,93%) en aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+0,9%). Aandelen uit de wat defensievere sectoren, zoals dagelijkse consumentengoederen (-0,18%) en gezondheidszorg (-0,56%), lagen iets onder druk. De Nasdaq-index steeg 0,6% en de Dow Jones-index eindigde vrijwel onveranderd.

Beleggers volgen de Fed met argusogen

Hoewel we verwachten dat de beurzen de komende maanden beweeglijk (volatiel) zullen blijven, verwachten we dat beleggers een voorkeur houden voor zogeheten waarde- en cyclische aandelen. Dat past naar onze mening bij marktomstandigheden waarin rentes iets verder oplopen als gevolg van aantrekkende economische groei en inflatie. En dat de Fed misschien nog niet volgende maand zal praten over het afbouwen van haar obligatie-opkoopprogramma (‘tapering’), betekent nog niet dat dit niet later dit jaar alsnog zal gebeuren. Vol gas blijven geven bij een economie die op volle toeren draait, is vragen om problemen. Aan de 'belofte' dat de Fed zal zorgen voor een geleidelijke afkoeling van de economie (‘zachte landing’), mocht deze uit de bocht vliegen, hechten we overigens weinig waarde. Dat is ze namelijk nog nooit gelukt. 

Chinese economie koelt af

Het groeiherstel van de Chinese economie is inmiddels over zijn hoogtepunt heen. Dat zagen we eerder al aan de afnemende groeicijfers en werd vanmorgen bevestigd door cijfers over de winsten van Chinese industriebedrijven. Die zijn in april met gemiddeld 57% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is natuurlijk nog steeds indrukwekkend, maar wel minder dan de +92,3% van maart. Bij zulke cijfers neemt de druk van de Chinese overheid en centrale bank om te blijven stimuleren wel verder af. Vandaar dat Chinese beleggers vanmorgen redelijk lauw op de cijfers reageren. Na een lagere opening staan de beurs van Shanghai (+0,3%) en Shenzhen (+0,5%) op het moment van schrijven wel weer in het groen.

Beurzen in consolidatiefase

Op de overige Aziatische beurzen is het beeld vanmorgen verdeeld. De Nikkei-index is in Tokio 0,3% lager gesloten en in Hongkong koerst de Hang Seng-index 0,3% lager. De Kospi-index is in Seoel 0,1% lager gesloten, terwijl de Australische beurs onveranderd is geëindigd. De prijzen van staal en ijzererts – waarvan Australië een belangrijke exporteur is – lijken wat te stabiliseren na een flinke daling in de voorgaande dagen. De futures (termijncontracten) op de Amerikaans aandelenindices wijzen op een licht lagere opening van Wall Street vanmiddag. Al een maand bewegen de wereldwijde aandelenbeurzen in een vrij nauwe bandbreedte en zijn ze per saldo nauwelijks van hun plaats gekomen. Stilte voor de storm of gewoon een pauze op de weg omhoog? Wij denken dat de komende maanden wel iets volatieler kunnen worden.  

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse en Italiaanse consumentenvertrouwenscijfers en cijfers over de orders voor duurzame goederen uit de VS. Verder krijgen we een tweede schatting van de groeicijfers over het eerste kwartaal van de Amerikaanse economie (+6,5% verwacht), de wekelijkse uitkeringscijfers (425.000 nieuwe aanvragen verwacht) en huizenverkoopcijfers van april. Na een stijging van 1,9% in maart wordt nu een kleinere stijging van 0,5% verwacht. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 27 mei 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 27 mei 2021, 8.18 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.