Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Sanofi Sanofi

maandag 31 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120578 EUR 14.2 3.67 Nee Gezondheidszorg

De omzetgroei van Sanofi heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door een moeilijke diabetesmarkt in de Verenigde Staten. Om dit op te vangen heeft het bedrijf verschillende overnames gedaan. Het ontwikkelen van nieuwe kaskrakers blijft echter lastig. Het concern heeft tijdens de beleggersdag in december 2019 maar ook in 2021 enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Het concern wil marges verbeteren, verwacht de komende jaren sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent en sterke verkopen van de vaccindivisie. Helaas heeft Sanofi wel last van negatieve valutaeffecten. Het concern heeft een gemiddelde verwachte winstgroei van 7,5% de komende jaren en een waardering die onder het gemiddelde ligt van de farmaceutische sector.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 69% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 31%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 60%. De overige omzet komt voor het grootste deel uit de opkomende markten. In 2020 werd op een omzet van €37,4 mld een nettowinst behaald van €6,3 mld.

Brede diversificatie brengt stabiliteit

Dankzij een brede productportefeuille die behalve merkmedicijnen ook vaccins en consumentenzorg producten bevat, zijn de inkomsten van het bedrijf breed gespreid. Hierdoor kan het goed omgaan met de prijsdruk voor zijn insulineproducten. Met name in de VS is de prijs van gangbare, maar lastig te produceren insuline een onderwerp van discussie. De PBM's in de VS die verantwoordelijk zijn voor onderhandelingen met de farmaceuten over de medicijnenprijzen zorgen voor prijsdruk op de insulineproducten omdat er tussen de verschillende producten weinig verschil is. De vaccins en consumentenproducten van het bedrijf hebben minder last van de prijsdiscussie of van aflopende patenten. De marges in deze divisies zijn echter een stuk lager dan bij de farmaciedivisie. Resultaten uit de productontwikkeling waren de laatste jaren wisselend en het bedrijf is achterop geraakt vergeleken met concurrenten. Een grote reorganisatie van de productontwikkeling moet dit de komende jaren verbeteren. Bij biotechdivisie Genzyme ontwikkelt het bedrijf medicijnen op basis van de nieuwste technieken. Het risico op mislukking is hier groter dan in de farmaciedivisie, maar succes kan een waardevolle doorbraak betekenen. Het bedrijf heeft een sterke positie in opkomende markten. Hier heeft het bedrijf een nieuwe afzetmarkt gevonden voor zijn vaccins en medicijnen die geen patentbescherming meer ontvangen in de VS en Europa. Tijdens de beleggersdag in december 2019 maar ook in 2021 heeft het concern enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Sanofi verwacht namelijk sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent voor de komende jaren. Voor de vaccins verwacht het concern een omzetgroei tussen de 5% en 9% in 2018-2025. Daarnaast wil het concern de operationele marge verbeteren naar 30% in 2022. De divisie Consumer Healthcare wordt een "standalone business unit". Het ziet er dan ook naar uit dat deze divisie uiteindelijk wordt afgestoten. Daarnaast verwacht Sanofi een verbetering van de vrije kasstroom en denkt het concern extra kosten te kunnen besparen. Op maandag 25 mei 2020 kwam het concern met het plan om voor $12 mld aan aandelen in het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Regeneron van de hand te doen. Sanofi verkoopt de aandelen om meer te kunnen investeren in snel groeiende onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld onderzoek naar kanker. De activiteiten in de jacht op een medicijn naar diabetes en hart- en vaatziekten worden juist afgeschaald omdat deze minder lucratief zijn.

Beter dan verwacht. Ook prognose 2021 prima; valuta zitten tegen

Over het eerste kwartaal rapporteerde Sanofi een omzet van €8,6 mld, wat 4% lager is dan dezelfde periode vorig jaar maar hoger dan de consensusverwachting van analisten. De aangepaste winst per aandeel (wpa) kwam uit op €1,61, wat een groei is van 5% jaar op jaar (joj) en fors boven de consensus. Het concern profiteerde dit kwartaal van meevallende omzet en brutomarges en lagere operationele kosten. Onderliggend presteerde astmamedicijn Dupixent licht beter dan de analistenverwachting en realiseerde een omzetstijging van maar liefst 35% op jaarbasis (in lokale valuta zelfs +45%). De verkopen van het medicijn Eloctate (behandeling van hemofilie) lopen echter niet als verwacht door sterke concurrentie van het middel Hemlibra van concurrent Roche. De verkopen waren ten opzichte van de consensus licht tegenvallend, maar vergeleken met dezelfde periode in 2020 daalde de omzet van Eloctate met 17% (in lokale valuta: -9,9%). De middelen tegen hart- en vaatziekten en andere gevestigde medicijnen kenden een omzetdaling van 11,5% op jaarbasis (in lokale valuta: -5,6%), van Plavix werd 4% minder verkocht en van Aproval 40% minder. Verder staat de omzet van de diabetestak onder druk (-8,2%, in lokale valuta: -1,7%). In de VS is die teruggang al langer gaande, vooral bij het medicijn Lantus. De consumentendivisie rapporteerde een omzetdaling van 14,4% (in lokale valuta -7,3%), vooral door minder vraag naar hoestdranken en verkoudheidsmiddelen. De divisie had ook last van een moeilijke vergelijkingsbasis vanwege het hamsteren van bepaalde producten in het eerste kwartaal van 2020. De omzet van de consumentendivisie bleef dan ook achter bij de verwachting. De (relatief kleine) vaccindivisie meldde een omzetstijging van 0,7% (in lokale valuta 5,3%), waarmee die beter presteerde dan de consensusverwachting. Sanofi profiteerde van een stijgende verkoop van vaccins tegen influenza, al werd deze stijging tenietgedaan door de afname van vaccinaties in verband met reizen. De prognoses van Sanofi voor 2021 zijn een stijging van de aangepaste wpa van 7 à 9% (in lokale valuta), bij een negatief valutaeffect van 4 à 5%. Dit zou neerkomen op een aangepaste wpa van €5,98 – 6,15 in 2021. De consensusverwachting hiervoor ligt boven deze range op €6,20. Sanofi is bezig met de ontwikkeling van twee coronavaccins. De komende maanden wordt hier nieuws over verwacht.

Sterke groei Dupixent, Eloctate onder druk, waardering lager dan de sector.

De cijfers vielen mee, vooral dankzij de lagere operationele kosten. Sanofi gaf een aantrekkelijke prognose voor heel 2021, maar heeft wel last van negatieve valutaeffecten. Het astmamedicijn Dupixent laat een sterke groei zien op jaarbasis. Dit is belangrijk, want verwacht wordt dat dit medicijn de komende jaren sterk kan groeien. Ook opvallend is de omzetdaling van Eloctate, dat dus last heeft van concurrentie. De vaccindivisie wist groei te realiseren jaar op jaar. Het management verwacht de komende jaren sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent, met een omzetpiek van €10 mld in 2025. De consensus gaat hier uit van €8,39 mld. Voor de vaccins verwacht Sanofi een omzetgroei tussen 5% en 9% in de periode 2018-2025. Het management wil de operationele marge verhogen naar 30% in 2022 en de divisie Consumer Healthcare wordt waarschijnlijk afgestoten. Ook denkt de concernleiding nu €2,5 mld aan kosten te kunnen besparen in plaats van €2 mld en is de vrije kasstroom sterk verhoogd van €3,6 mld in 2018 naar €5,3 mld in 2020. De verwachting voor 2021 hiervoor staat op €7,1 mld. Duidelijk is wel dat Sanofi nog steeds een herstructureringsverhaal is met tal van medicijnen waarvan de omzetten onder druk staan, maar het concern boekt wel vooruitgang. De prognose voor 2021 is veelbelovend, alleen kampt Sanofi met negatieve valutaeffecten, waar het weinig aan kan doen. Sanofi heeft een waardering van 14 keer de verwachte winst in 2021. Dit is lager dan het gemiddelde van de farmaceutische sector. De gemiddelde verwachte winstgroei is 7,5% in de komende jaren en het dividendrendement staat op 3,7%.

Kansen

  • De brede medicijnportefeuille en positionering in vaccins en consumentenproducten sluiten goed aan bij de groeiplannen in opkomende markten.
  • Het astmamedicijn Dupixent laat een sterke groei zien jaar op jaar, Sanofi verwacht dat het medicijn ook de komende jaren een sterke groei kan laten zien. Het medicijn kan dan ook een beter dan verwachte omzet rapporteren.
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico's

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier boekt Sanofi wisselende resultaten
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op de diabetesactiviteiten blijft een risico, de omzetgroei kan hierdoor gaan tegenvallen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 64,8 op Sanofi 2,4 43,73 0,00 +1,34 % Koop Sprinter
Sprinter Long 64,8 op Sanofi 2,4 43,73 0,00 +1,34 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen