Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleidsmakers noch OESO ongerust over inflatie

dinsdag 1 juni 2021

Europese aandelen verslaan Amerikaanse in mei

Meevallende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten van bedrijven waren niet genoeg om de aandelenkoersen gemiddeld hoger te zetten. De angst voor het dichtdraaien van de geldkraan door de centrale banken neemt toe, nu de economie op stoomt raakt en de inflatiecijfers vaak hoger uitvallen dan verwacht. Wel was er in mei verschil tussen Europese aandelen (Stoxx Europe 600-index: +2,4%) en Amerikaanse (S&P 500-index: -0,9% in euro's). Zelfs het verlies van 0,5% van gisteren voor de Europese aandelenindex bracht de voorsprong van afgelopen maand niet in gevaar. 

Duitse inflatie van 2,4% (voorlopig cijfer)…

Gisteren bleek dat de inflatie in Duitsland in mei volgens voorlopig cijfers op 0,3% op maandbasis is uitgekomen, precies als de verwachting van analisten. Op jaarbasis bedroeg die 2,4%, wat 0,1 procentpuntje hoger was dan verwacht en 0,3 hoger dan de maand ervoor. Zorgen over blijvend hoge inflatie hebben de centrale banken op dit moment helemaal niet. Ze stellen beleggers gerust met de 'belofte' dat de gemiddelde prijsstijging slechts tijdelijk zal zijn vanwege sterke vraag, door de versoepelingen en problemen in de aanvoer van onder andere grondstoffen. 

… maakt OESO niet ongerust: groeiverwachting opgehoogd

De kans op een klassieke ‘loon-prijsspiraal’ (van hogere lonen die prijsstijgingen uitlokken) schatten de beleidsmakers nu niet hoog in. Vandaar dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ondanks waarschuwingen voor een ongelijk opgaand herstel van de wereldeconomie, gisteren optimistische groeiverwachtingen presenteerde. Voor dit jaar is de groeiverwachting bijgesteld van 5,6% naar 5,8%. Voor volgend jaar wordt een groei van 4,4% verwacht (was 4%). Net als het IMF roept de OESO op tot langdurige overheidssteun om de gevolgen van de pandemie voor gezinnen en bedrijven op te blijven vangen. 

Arbeidsmarktrapport VS van vrijdag: hogere lonen?

Wat zulke steun betreft, heeft de regering-Biden in de VS goed geluisterd naar de adviezen van economen en flinke steun- en investeringsplannen aangekondigd. Of de arbeidsmarkt er weer snel herstelt, zullen we later deze week weten, als het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van mei wordt gepubliceerd. Het is niet alleen interessant om te weten hoeveel nieuwe banen er zijn bijgekomen, maar ook om te kijken hoe de uurlonen zich ontwikkelen. In april kwamen er teleurstellend weinig banen bij maar liepen de uurlonen wel onverwacht op. Is er inderdaad (nog) geen sprake van krapte en hogere lonen? Of valt dit tegen? Vrijdagmiddag weten we meer. 

Beurzen in VK en VS dicht: lage omzetten in Europa

Gisteren maakten beleggers zich in ieder geval nog weinig zorgen over aantrekkende inflatie. De omzetten op de Europese aandelenbeurzen waren vanwege feestdagen in het Verenigd Koninkrijk (VK) en de VS (waardoor de beurzen dicht bleven) de helft lager dan normaal. Bij gebrek aan richtinggevend economisch nieuws eindigde de Stoxx Europe 600-index op een verlies van 0,5%. Op de obligatiemarkt kwamen koersen nauwelijks van hun plaats. De Duitse tienjaarsrente eindigde onveranderd op -0,19%. Zonder de sturing van Wall Street is het lastig om zelf een koers te bepalen. 

Hogere opening verwacht

Op de Aziatische beurzen is de stemming vanmorgen wat gemengd. Ook daar zoeken beleggers naar richting. De (definitieve) Japanse inkoopmanagersindex van de productiesector is in mei uitgekomen op 53 punten. Dat is iets hoger dan de vorige, voorlopige stand van 52,5 punten maar wel lager dan de 53,6 punten van april. De inkoopmanagersindex van de Chinese productiesector is volgens nieuwsdienst Caixin vorige maand gestegen van 51,9 naar 52 punten. Beleggers reageren lauw op de cijfers. De Nikkei-index in Japan staat op het moment van schrijven 0,2% lager en de beurs van Shanghai verliest 0,1%. De beurs van Shenzhen schommelt rond het slot van gisteren maar de Hang Seng-index in Hongkong beweegt 0,5% hoger, net als de Zuid-Koreaanse Kospi-index. De Australische beurs staat op een verliesje van 0,1%. De Amerikaanse tienjaarsrente kruipt met bijna 2 basispunten omhoog naar 1,616% terwijl ook de futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices licht hoger staan. We verwachten dat de Europese beurzen vlak tot licht hoger aan de dag zullen beginnen.               

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van de productiesector uit Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, het VK en de eurozone. Verder krijgen we werkloosheidcijfers uit de eurozone van april (8,1% verwacht) en voorlopige inflatiecijfers van mei. Hier wordt +0,2% verwacht ten opzichte van april en +1,9% op jaarbasis. Voor de kerninflatie (de inflatie exclusief de energie- en voedselprijzen) wordt een stijging van 0,9% op jaarbasis verwacht. Geen cijfers waar de ECB of beleggers nerveus van zullen worden. Tenzij er natuurlijk veel hogere percentages uitrollen. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere inkoopmanagersindices, cijfers over de bouwuitgaven en de regionale activiteitenindex van de Federalo Reserve voorr de regio rond Dallas, Texas. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon       

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 1 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 1 juni 2021, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.