Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Nieuwe records op Europese beurzen na sterke economische cijfers

woensdag 2 juni 2021

Economie eurozone herstelt sterk…

De gisteren bekendgemaakte inkoopmanagersindices in de eurozone wijzen op een sterk herstel van de economie. Langzaam maar zeker kunnen we de pandemie achter ons laten. De inkoopmanagersindex van de productiesector is vorige maand gestegen van 62,9 naar 63,1 punten. Dat is de hoogste stand ooit en een enorme stijging in vergelijking met de 39,4 punten van een jaar geleden. En hoewel dit cijfer aangeeft dat de groei van productiesector sterk is, zijn er ook wat kanttekeningen.

… maar bedrijven ervaren aanbodproblemen

Bedrijven melden steeds vaker dat ze problemen hebben met de aanvoer van grondstoffen en halffabricaten en dat de prijzen ervan sterk opgelopen zijn. Dit leidt niet alleen tot het doorberekenen van die hogere prijzen aan de eindgebruiker (inflatie), maar ook tot druk op de groei. Er is simpelweg meer vraag dan aanbod. Zodra de dienstensector verder open gaat en we meer geld uit kunnen geven aan vakanties, uit eten gaan, et cetera, neemt de vraag naar goederen waarschijnlijk wel weer iets af, en daarmee ook de prijsdruk. Vooralsnog is er echter sprake van aantrekkende inflatie.

Inflatie eurozone valt mee

Uit de voorlopige cijfers van mei, blijkt het met de inflatie echter nog wel mee te vallen. Op jaarbasis zijn de consumentenprijzen met 2% gestegen; 0,1% meer dan analisten hadden verwacht. De kerninflatie, waarin de beweeglijke prijzen van energie en voedsel niet zijn meegenomen, nam slechts met 0,9% toe. Daar zal de Europese Centrale Bank (ECB) zich niet druk om maken. In reactie op de sterke macrocijfers liepen de Europese aandelenbeurzen tot het begin van de middag dan ook steeds verder op en verschenen er nieuwe recordstanden op de borden. Ook in Amsterdam, waar de AEX-index met een tussentijdse winst van 1,5% even de 722 punten aantikte. Dat de winsten richting de slotbel terugliepen, had te maken met de reactie op Amerikaanse macrocijfers.

Records voor DAX en Stoxx Europe 600

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,93% hoger. De Stoxx Europe 600-index boekte, onder aanvoering van economisch relatief gevoelige (cyclische) aandelen, een winst van 0,75% en sloot daarmee wel op een nieuwe recordstand. Ook de DAX-index (+0,95%) sloot in Frankfurt op een nieuw hoogtepunt. In Parijs eindigde de CAC40-index met een winst van 0,65% op de hoogste stand sinds 2000. Op de obligatiemarkt leek de stemming minder uitbundig. De Duitse 10-jaarsrente steeg slechts 1 basispuntje naar -0,18%. Van angst voor sterk oplopende inflatie was gisteren dus geen sprake. 

Ook in de VS kampen bedrijven met aanbodproblemen

Op Wall Street hadden beleggers iets meer zorgen over inflatie, al kwam dit niet direct tot uiting op de obligatiemarkt. Daar steeg de 10-jaarsrente slechts 1 basispuntje naar 1,61%. Maar op de aandelenbeurzen sluipt er toch wat zorg in over de Amerikaanse economie. De Amerikaanse inkoopmanagersindex van de productiesector is in mei gestegen van 60,7 naar 61,2 punten. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar onderliggend zien we ook hier wat problemen. De deelindex van de prijzen blijft erg hoog met een stand van 88 punten, terwijl de deelindex van de werkgelegenheid onverwacht sterk daalde van 55,1 naar 50,9 punten. Dit wijst erop dat het voor bedrijven blijkbaar erg lastig is om geschikt personeel aan te trekken. En ook in de VS kampen bedrijven met tekorten aan grondstoffen en lopen levertijden sterk op.

Is hogere inflatie echt tijdelijk?

Volgens de Fed en veel economen is deze verstoring van de aanvoer, en daarmee de opwaartse druk op inflatie, slechts van tijdelijke aard. Ik ben daar iets minder zeker van. Ik vermoed dat met het verdwijnen van de 'verborgen werkloosheid' als gevolg van de coronapandemie, het aanbod van geschikt (hoger opgeleid) personeel nog steeds beperkt is en er dus hogere lonen moeten worden betaald. Ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt zien we dat de minimumlonen in de VS worden opgetrokken. Er zijn dus wat twijfels over de tijdelijke aard van de huidige prijsstijgingen. Vrijdag weten hoe het gesteld is met de Amerikaanse arbeidsmarkt. Bij een sterke toename van het aantal nieuwe banen, stijgt de kans dat de Fed een begin zal maken met het dichtdraaien van de geldkraan. Als het cijfer tegenvalt, zal de Fed de kraan openhouden maar komen de winst(verwachting)en van bedrijven misschien onder druk.  

Wall Street maakt pas op de plaats

Twijfel over de herstelkracht van de Amerikaanse economie, in combinatie met oplopende inflatie (stagflatie?), leidde gisteren tot een pas op de plaats op Wall Street. De S&P 500-index sloot met een verlies van 0,05%. Een stijging van bijna 4% van olie-gerelateerde aandelen kon de verliezen voor onder andere aandelen uit de sectoren gezondheidszorg (-1,64%), nutsbedrijven (-0,62%) en IT (-0,42%) niet helemaal compenseren. De Nasdaq-index verloor 0,1%, de Dow Jones-index eindigde met een winst van 0,13%.

Wachten op nieuwe impulsen

Positieve groeicijfers over het eerste kwartaal (+1,8% tegenover +1,5% verwacht) zetten de Australische beurs vanmorgen op een winst van 1%. Op de overige Aziatische beurzen is het beeld gemengd. De Nikkei-index is 0,46% hoger gesloten, maar de Hang Seng-index verliest 0,64% in Hongkong. De beurs van Shanghai verliest 0,7% en die van Shenzhen noteert ruim 1% lager. De Kospi-index is in Seoel rond het slot van gisteren gesloten. Beleggers zijn op zoek naar nieuwe impulsen die de markten richting kunnen geven. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven vrijwel onveranderd. We verwachten dat de Europese beurzen redelijk vlak aan de dag zullen beginnen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse winkelverkoopcijfers van april en producentenprijscijfers van de eurozone. Voor die laatste wordt een stijging van 1% op maandbasis en 7,5% op jaarbasis verwacht. Normaal gesproken krijgen we op de woensdag voor het officiële arbeidsmarktrapport de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP, maar dat is vanwege Memorial Day (afgelopen maandag) verschoven naar morgen. Wel wordt vanavond om 20.00 uur onze tijd het Beige Book van de Fed gepubliceerd. Daarin wordt een weergave gegeven van de ontwikkeling van de Amerikaanse economie vanuit het oogpunt van de Fed. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon       

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 2 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 2 juni 2021, 8.19 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.