Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Sterke economische cijfers, lagere aandelenkoersen

vrijdag 4 juni 2021

Dienstensector eurozone komt op stoom

Dat de economie in de eurozone steeds beter begint te draaien, is voor niemand een verrassing. De lockdown-maatregelen worden immers steeds verder versoepeld en mensen staan te trappelen om geld uit te geven. Niet alleen aan spullen, maar ook steeds meer aan diensten, nu dat weer kan. Gisteren werd bekend dat de inkoopmanagersindex van de dienstensector in de eurozone vorige maand is gestegen van 50,5 naar 55,2 punten; 0,1 punt hoger dan een eerdere schatting. De samengestelde index (productie- en dienstensector) steeg daarmee van 53,8 maar 57,1 punten; 0,2 punten hoger dan een eerdere schatting. 

Hoelang geven centrale banken nog vol gas?

Dat het steeds beter – of eigenlijk erg goed – gaat met de economie, merk je zelf ook wel. Prijzen gaan (hard) omhoog en het duurt soms lang voordat je spullen geleverd krijgt. En niet alleen in Nederland of de eurozone, maar wereldwijd. We herstellen snel van de crisis van vorig jaar. De vraag die beleggers nu dan ook vooral bezighoudt, is hoelang centrale banken het gaspedaal nog vol ingetrapt houden. Wanneer wordt de geldkraan wat dichtgedraaid? Ook Max Verstappen hoef je niet te vertellen dat hij soms ook iets moet afremmen en bijsturen. En stel je voor, dat je nu na een jaar wakker wordt als centrale bankier en de huidige inflatie- en groeicijfers op een briefje krijgt. Wat zou je dan doen? Het is dan ook niet de vraag óf centrale bankiers wat minder gas gaan geven, maar wanneer. Het zal de komende maanden veel aandacht van beleggers vragen en ongetwijfeld leiden tot toenemende volatiliteit op de financiële markten.

Rente loopt op, aandelen onder druk

Zoals we gisteren – en al vaker – hier schreven, zouden door beter dan verwachte macro-economische cijfers de rentes wel eens wat kunnen oplopen en aandelenbeurzen wat onder druk kunnen komen. Dat is precies wat er gisteren gebeurde. Het waren niet alleen de sterke, hoger dan verwachte inkoopmanagersindices uit de eurozone, maar ook het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, waarover later meer. In reactie liepen rentes op eurostaatsobligaties over een breed front op. De Duitse 10-jaarsrente steeg 2 basispunten naar -0,18%. Hoe beter het gaat met de economie, hoe groter de kans dat de Europese Centrale Bank (ECB) minder gaat stimuleren. We verwachten dat de groei in de eurozone pas in het derde kwartaal zal pieken en rentes dus nog wat verder kunnen oplopen richting de 0% in Duitsland eind dit jaar. In reactie op de hogere rentes lagen de meeste Europese aandelenbeurzen onder druk. De Stoxx Europe 600-index verloor 0,12%. De euro werd 0,75% zwakker op 1,212 tegenover de dollar.

Bijna 1 miljoen banen erbij in de VS

De dollar werd gisteren sterker omdat de Amerikaanse economie op volle toeren draait en de kans op oververhitting toeneemt. Daardoor stijgt de kans dat de Fed misschien eerder dan verwacht de geldkraan iets zal dichtdraaien. En dat betekent dat de kans op een hogere rentevergoeding op dollars toeneemt. Gisteren maakte loonstrookjesverwerker ADP bekend dat er vorige maand in de VS 978.000 nieuwe banen zijn bijgekomen. Of beter gezegd: zijn teruggekomen na de pandemie. Dit getal was veel hoger dan de door analisten verwachte 650.000 en wijst op een sterk aantrekkende arbeidsmarkt. 

Loopt de Fed achter de feiten aan?

De zorgen van de Fed over de zwakke arbeidsmarkt, en hun argumentatie om vol gas te blijven geven, lijken zo steeds meer te worden achterhaald. Nu hebben we het eerlijk gezegd nog maar zelden meegemaakt dat de Fed niet ‘behind the curve' was (achter de feiten aanloopt). En het zou ons dan ook niet verbazen als dat ook nu weer het geval zou zijn. Die gedachte wordt versterkt doordat gisteren het laagste aantal nieuwe uitkeringsaanvragen (385.000) sinds de het begin van de pandemie werd bekendgemaakt. Daarnaast steeg de inkoopmanagersindex van de dienstensector in mei van 62,7 naar 64 punten (63,2 verwacht): de hoogste stand ooit. 

Mogelijk minder hoog belastingtarief VS

In reactie op de sterke macrocijfers stegen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Opvallend was dat de rente op 5-jaars papier (+5 basispunten) nog iets harder steeg dan die op 10-jaars papier (+4 basispunten naar 1,63%). We verwachten dat de Amerikaanse 10-jaarsrente eind dit jaar minimaal op 2% staat. De economen van ING verwachten dat deze eind volgend jaar op 2,75% staat. Op Wall Street stonden vooral de koersen van hooggewaardeerde aandelen en sectoren onder druk. De negatieve stemming werd nog enigszins gecompenseerd door een bericht dat president Biden bereid zou zijn om een deel van de voorgestelde verhoging van de vennootschapsbelasting te laten varen en te vervangen door een minimaal tarief van 15%. Op die manier hoopt hij in het Congres een akkoord te bereiken over zijn enorme investeringsplannen. 

Waarde wint het van groei op Wall Street

De S&P 500-index eindigde 0,36% lager, onder druk van onder andere IT-aandelen (-0,9%) en aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (-1,22%). Sectoren die meer waarde vertegenwoordigen in plaats van groei, zoals onder andere gezondheidszorg (+0,4%), energie (+0,3%) en financiële waarden (+0,24%), eindigden wel in de plus. Vooralsnog houden we dan ook vast aan onze voorkeur voor waardeaandelen boven groeiaandelen. De Nasdaq verloor ruim 1% terwijl de Dow Jones slechts 0,1% achteruit ging.

Gemengd beeld in Azië

In reactie op de lagere slotstanden op Wall Street en in afwachting van het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport dat om 14.30 uur wordt bekendgemaakt, maken de Aziatische beurzen vanmorgen een pas op de plaats. De Nikkei-index is 0,4% lager gesloten, de Hang Seng-index staat 0,2% lager in Hongkong. De beurs van Shanghai plust daarentegen 0,2% en die van Shenzhen noteert 0,7% hoger. In Seoel is de Kospi-index 0,2% lager gesloten. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven rond het slot van gisteravond.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere winkelverkoopcijfers van de eurozone van april. Maar alle aandacht van beleggers en analisten gaat uit naar het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport van mei. Na de zwaar tegenvallende 266.000 nieuwe banen in april, worden er nu 674.000 verwacht. Volgens sommige analisten moeten we niet raar opkijken van een toename van 850.000. We zijn benieuwd. Verder wordt verwacht dat de werkloosheid in de VS is gedaald van 6,1% naar 5,9%. Minstens zo belangrijk is het cijfer over de uurlonen. Als die sterk zijn toegenomen, neemt de druk op de inflatie toe en daarmee ook op de Fed om de geldkraan voorzichtig iets dicht te draaien. Verder krijgen we nog cijfers over de fabrieksorders en orders voor duurzame goederen. We gaan er vanmiddag eens goed voor zitten. Alvast een heel mooi weekend, blijf gezond en tot maandag! Groet, Simon.  

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 4 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 4 juni 2021, 9.01 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.