Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Weinig zorgen over inflatie; nieuwe ‘all-time highs’ in Europa

maandag 7 juni 2021

Ondertussen krijgen we na de 3-0 overwinning op Georgië iets meer vertrouwen in Oranje, al moet ik zeggen dat ik de wedstijd gisteravond niet heb gezien. Ik moest eerst buiten bij de barbecue nog even bijkomen van de spannende F1-race van Max in Bakoe. Wat een spektakel en wat een happy end! Zelfs wereldkampioenen maken gelukkig wel eens foutjes. Het wordt nog een spannend vervolg van het raceseizoen. Straks eerst voor de zekerheid maar eens kijken of ik geen Pirellibanden onder mijn auto heb…

Minister Yellen: hoge inflatie VS teken van kracht

Verder was er dit weekend nieuws uit Londen, waar de ministers van Financiën van de G7-landen hebben afgesproken om een minimumtarief van 15% winstbelasting voor multinationals in te voeren. Vooral ‘big tech’-bedrijven als Apple, Facebook en Amazon zullen dat naar verwachting gaan merken. Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, kreeg nog wat vragen over de inflatie- en renteontwikkelingen in de VS. Ze zei dat de inflatie waarschijnlijk nog wel wat langer hoog kan blijven, maar dat zij zich er weinig zorgen over maakt, en die vooral ziet als een teken van kracht van de Amerikaanse economie. Een iets hogere rente zou in haar ogen dan ook gezond zijn. 

Tegenvallende banengroei, hogere lonen in VS

Vooralsnog lijken ook beleggers zich over aantrekkende inflatie na afgelopen vrijdag iets minder druk om te maken. In reactie op het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van mei daalde de Amerikaanse tienjaarsrente namelijk met maar liefst 7 basispunten naar 1,55%. In plaats van de door analisten verwachte 675.000 nieuwe banen zijn er vorige maand slechts 559.000 banen bijgekomen. Voor de tweede maand op rij viel het aantal nieuwe banen dus flink tegen. Ondervraagde bedrijven melden dat ze maar moeilijk aan personeel kunnen komen en steeds meer moeten betalen. De uurlonen zijn in de VS in mei met 0,5% gestegen ten opzicht van april en met 2% in vergelijking met mei vorig jaar. Analisten rekenden op een plus van 0,2% respectievelijk 1,6%. De inflatie van de uurlonen begint dus aardig toe te nemen. Verder is de werkloosheid in de VS gedaald van 6,1% naar 5,8%. Dat is lager dan de verwachte 5,9%, wat voor een belangrijk deel kan worden verklaard door een daling van de participatiegraad: de hoeveelheid Amerikanen dat deelneemt aan het arbeidsproces – of dat zou willen. Dit percentage daalde van 61,7% naar 61,6 % (er was een stijging naar 61,8% verwacht).

Amerikaanse fabrieksorders in april vielen tegen

Naast het tegenvallende arbeidsmarktrapport vielen ook de cijfers over de fabrieksorders in april tegen. Die daalden met 0,6% waar gerekend werd op een daling van 0,2%. Hoewel de macro-economische cijfers van vrijdag een gemengd beeld gaven van de ontwikkeling van de Amerikaanse economie, hechtten beleggers op Wall Street vrijdag meer waarde aan het tegenvallende aantal nieuwe banen en maakten zich dus minder zorgen over de toenemende inflatiedruk. De gedachte is dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, voorlopig nog niet zullen beginnen met het dichtdraaien van de geldkraan omdat ze eerst de arbeidsmarkt verder willen zien herstellen. Hierin zit wel het risico dat de inflatie eerst nog verder zal oplopen. Maar volgens minister Yellen hoeft dit dus geen probleem te zijn en heeft de Fed (waarvan zij eerder bestuursvoorzitter was) volgens haar genoeg beleidsinstrumenten om die hogere inflatie te bestrijden.

Lagere rente geeft ‘tech’-aandelen zetje omhoog op Wall Street

En als ik zeg dat de rente in de VS vrijdag flink daalde, dan weet je het wel. De sterk door technologieaandelen bepaalde Nasdaq-index steeg met 1,5% en de breder samengestelde S&P 500-index steeg, mede dankzij koersstijging van ‘tech’-aandelen met 0,9%, waardoor de weekwinst op 0,6% uitkwam. De Dow Jones Industrial Average, met juist veel traditionele (industrie)ondernemingen, eindigde met een winst van 0,5%. Het was dus een goede dag voor groeiaandelen (zoals uit de IT) en een minder goede dag voor waardeaandelen (zoals uit de industrie- en bankensector). Dit betekent echter niet dat we nu een draai in de al langer gaande trend verwachten van groei- naar waardeaandelen. We verwachten nog steeds dat waardeaandelen het de komende periode beter zullen doen dan groeiaandelen omdat we denken dat de rente in de loop van 2021 verder zal oplopen.

Nieuwe ‘all-time highs’ in Europa

Eerder op de dag sloten een aantal Europese aandelenbeurzen op recordniveaus. Onze eigen AEX-index boekte een winst van 0,4% en sloot op een recordstand. Ook de Stoxx Europe 600-index steeg 0,4% ten opzichte van zijn vorige slot en bereikte daarmee ook een nieuw recordstand. In het kielzog van de Amerikaanse rentes daalde de Duitse tienjaarsrente met 3 basispunten naar -0,21% en dus stonden IT-aandelen (+1,2%) vrijdag bovenaan de lijst best presterende aandelensectoren. Onderaan stonden aandelen uit de sector energie (-0,5%), ondanks een hogere olieprijs en ook financiële waarden leverden in (-0,5%). Met de winst van vrijdag boekte de brede Europese aandelenindex per saldo een winst van 0,8% vorige week. Vooralsnog houden we een voorkeur voor Europese aandelen boven Amerikaanse omdat we, zoals gezegd, verwachten dat de obligatierentes uiteindelijk verder zullen oplopen en waardeaandelen het onder die omstandigheden beter zullen doen dan groeiaandelen. Daar verandert één handelsdag niets aan.

Chinese export groeit 27,9% in mei (32,1% verwacht)

Vanmorgen staat de Amerikaanse tienjaarsrente alweer 2 basispunten hoger op 1,576% en corrigeert hij zich daarmee iets van de in onze ogen overdreven daling van vrijdag. De stemming op de Aziatische beurzen is vanmorgen verdeeld. Chinese handelscijfers vielen iets tegen bij de verwachting. De export van de tweede economie ter wereld is vorige maand met 27,9% gegroeid (+32,1% verwacht en de import nam met 51,1% toe (53,5% verwacht). Geen slechte cijfers natuurlijk, maar dus wel iets minder dan verwacht. De beurs van Shanghai staat op het moment van schrijven 0,1% lager, net als die van Shenzhen. De Hang Seng-index in Hongkong staat iets meer onder druk en verliest 0,6%. De Nikkei-index in Tokio plust 0,3% net als de Kospi-index in Seoel. De prijzen van ijzererts en staal staan op het moment van schrijven 3% lager. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven iets onder het slot van vrijdag. We verwachten dat de Europese beurzen licht lager aan de nieuwe handelsweek zullen beginnen.              

Agenda van vandaag

De macroagenda in de week na het Amerikaanse arbeidsmarktrapport is meestal niet erg vol. Voor vandaag staan onder andere cijfers over Duitse fabrieksorders, Spaanse industriële-productiecijfers en de index van het beleggerssentiment in de eurozone op het programma. Donderdag wordt de interessantste dag van de week, met onder andere Amerikaanse inflatiecijfers van mei en het rentebesluit van de ECB. Fijne week en blijf gezond!  Groet, Simon.  

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 7 juni 2021, 8.07 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.