Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: TotalEnergies TotalEnergies - Total is goed gepositioneerd

maandag 17 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 10.6 6.65 Nee Energie

Total is goed gepositioneerd

Total heeft een relatief laag break-evenpunt voor de olieprijs en een dividendrendement van 6,7%. Ook heeft het een relatief lage schuldpositie en een sterke focus op kostenbesparingen. Het concern heeft, in tegenstelling tot BP en Royal Dutch Shell, geen dividendverlaging doorgevoerd in 2020.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse Total behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) met in 2020 17 raffinaderijen (inclusief deelnemingen) en een raffinagecapaciteit van 2 mln vaten olie per dag. Ook heeft het concern maar liefst 15.600 servicestations wereldwijd. Het produceert 2,9 miljoen vaten olie-equivalent per dag. 45% van de productie bestaat uit olie. Wereldwijd is Total de nummer 2 op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG). Total boekte in 2020 een omzet van $120 mld en een verlies van $7,2 mld.

Focus op rendement investeringen; strategie terugdringen broeikasgassen sterk.

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Investeringen moeten voldoende rendement kunnen opleveren en er worden voortdurend kostenbesparingen doorgevoerd, zo ook door Total. De portefeuille met nieuwe projecten van Total is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan de projecten die tijdens de hoogtijdagen van 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond, werden opgestart. Veel analisten verwachten dan ook dat Total de komende jaren, dankzij de rendabele investeringen, projecten met een sterke groei kan opstarten en de kasstroomopwekking kan opschroeven. Total heeft daarnaast grote plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de komende jaren. In 2050 moeten alle bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal zijn. Total wil dit realiseren door investeringen in wind-, zonne- en bio-energie, het opvangen en opslaan van CO2 en door in te zetten op waterstof. De doelstellingen van het concern zijn heel ambitieus. Van 7 gigawatt (GW) aan geproduceerde duurzame elektriciteit wil het concern groeien naar 100 GW in 2030. De groei van de energieproductie moet de komende jaren daarom komen uit LNG en Renewables & Electricity. Verwacht wordt dat olieproducten in 2030 nog maar 30% van de omzet zullen uitmaken in plaats van 50%. Het overige deel komt dan uit elektriciteit (15%), gas (50%) en biobrandstoffen (5%). Total wil de komende jaren 20% van zijn investeringen besteden aan renewables & electricity.

Beter dan verwacht. Sterke vrije kasstroom, focus op kostenbesparing. Bijdrage van renewables steeds groter

Total heeft in het eerste kwartaal van 2021 betere resultaten geboekt dan analisten hadden verwacht. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $38,6 mld, in lijn met dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg $1,14, een stijging van 69% op jaarbasis en hoger dan de consensusverwachting. De divisie Refining & Chemicals boekte een meevallend aangepast resultaat, al was er wel een forse daling jaar op jaar (joj). Zowel de marges als de volumes staan onder druk in de raffinagedivisie. Total noemt specifiek de destillaten waar het tegenzit, als gevolg van een zwakkere vraag naar brandstoffen. Alleen de marketing- en servicesdivisie draaide minder dan de meeste analisten hadden verwacht. Het aangepaste resultaat daalde hier 6% joj, voornamelijk door lagere volumes. De upstream-divisie (exploratie en productie) boekte een beter dan verwacht resultaat en een forse stijging op jaarbasis. Deze divisie profiteerde van hogere olie- en gasprijzen. Het resultaat van de divisie Integrated Gas, Renewable & Power (+8% joj) was beter dan verwacht. De divisie heeft op jaarbasis wel last van lage vloeibaar-gasprijzen (LNG) maar profiteerde van goede handelsresultaten en de groeiende bijdrage van de activiteiten op het gebied van renewables en elektriciteit. De operationele kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op $5,6 mld, de investeringen op $2,4 mld en de dividenduitkering op $2 mld. De productie bedroeg 2,9 mln vaten olie-equivalent per dag, een afname van 7% op jaarbasis. Het concern heeft vastgehouden aan de eerder aangekondigde kostenbesparingen en $13 mld geïnvesteerd in 2020. Op operationeel gebied heeft Total $1,1 mld aan kostenbesparingen doorgevoerd. In 2021 wil het concern voor een bedrag van $12-13 mld aan investeringen doen, waarvan 20% in Renewables & Electricity. Ook wil het $500 mln aan extra kostenbesparingen doorvoeren. Total wil op de aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2020 een voorstel indienen om de naam te wijzigingen naar TotalEnergies, in verband met de energietransitie in de periode 2020-2030. De groei van de energieproductie zal de komende jaren namelijk komen uit LNG en Renewables & Electricity. Verwacht wordt dat olieproducten daarna nog maar 30% van de omzet zullen uitmaken in plaats van 50%. In het eerste kwartaal bedroeg de netto-schuldpositie 24% tegen 35% in het vierde kwartaal.

Total heeft een laag break-evenpoint en een sterke balans

Beter dan verwachte resultaten van Total, al staan de raffinagemarges nog steeds onder druk. Wat opvalt is de groeiende contributie van Renewables & Electricity en de sterke opwekking van vrije kasstroom dit kwartaal. Daarnaast is de schuldpositie lager dan in het vierde kwartaal. Total heeft een relatief laag break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs van rond de $50. Ook heeft Total een sterkere balans dan BP en Shell. Inmiddels staan de olie- en gasprijzen op een hoger niveau: rond $68 voor Brent-olie. Het concern houdt echter vast aan zijn sterke focus op kostenbesparingen, met investeringen rond de $12-$13 mld in 2021 en nog meer operationele-kostenbesparingen. Gezien de combinatie van een laag break-evenpoint, een gezonde balans en de sterke focus op kostenbesparingen, denken wij dat Total sterk is gepositioneerd. De waardering van Total is licht hoger dan die van Shell, maar fors lager dan die van Chevron en Exxon.

Kansen

  • Het break-evenpunt van de olieprijs, waarbij de operationele kasstromen gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, komt uit op $50. Als er geen rekening wordt gehouden met het dividend is dit $25.
  • Total heeft de afgelopen jaren forse kostenbesparingen doorgevoerd bij zijn upstream- en downstreamdivise. Dit heeft bijgedragen aan de forse verbetering van de resultaten.
  • Total heeft een sterke balans, zodat het concern lange tijd lage olieprijzen kan opvangen en dividend kan blijven uitkeren.

Risico's

  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen (oil majors) wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • De raffinaderijen van Total liggen grotendeels in Europa. Vergeleken met de Amerikaanse raffinaderijen hebben zij kostennadeel, omdat zij geen gebruik kunnen maken van schalieolie in de VS. Schalieolie in de VS is over het algemeen goedkoper dan Brent-olie uit de Noordzee.
  • De resultaten van oil majors worden sterk beïnvloed door de olieprijs. Een langdurig lage olieprijs is dan ook slecht voor de resultaten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 32,7 op Total 4,3 9,17 9,19 -10,96 % Koop Sprinter
Sprinter Long 32,7 op Total 4,3 9,17 9,19 -10,96 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen