Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers in spanning voor Fed-besluit

woensdag 16 juni 2021

Of beleggers zich moeten opmaken voor een horrorzomer of voor wat verkoeling, hangt voor een belangrijk deel af van wat de Fed ons vanavond gaat vertellen. Heeft het beleidscomité van de centrale bank al gesproken over het afbouwen van het opkoopprogramma (‘tapering’) of nog helemaal niet. En zijn de verwachtingen van de individuele Fed-leden (weergegeven in de 'dot-plot') veranderd? Dat zijn de vragen waar we een antwoord op willen krijgen. Als we afgaan op de reactie van de Fed op de laatste hoge inflatiecijfers, houden ze vol aan de stelling dat deze slechts tijdelijk is. En als we kijken naar het trage herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt, zou je mogen verwachten dat de Fed het gaspedaal diep ingedrukt houdt. De kans is dan ook groot dat we tot augustus, bij de vergadering van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, moeten wachten op een aankondiging van de verandering in het ruime beleid van de Fed.

Lage rente is belangrijke steunpilaar

Ondanks de recordstanden op de wereldwijde aandelenbeurzen, heerst er toch al dagen een gespannen sfeer op de financiële markten. Want als de Fed, of een andere belangrijke centrale bank, wel onverwacht zou hinten op tapering, brokkelt een belangrijke pijler onder de markten iets af. Lage (reële) rentes zijn immers voor een groot deel de verdienste van de centrale banken, die vasthouden aan financiële repressie om de economie op gang te krijgen en te houden. Die lage rentes zijn een belangrijke steun voor hooggewaardeerde en risicovollere beleggingscategorieën, waarvan de waarderingen het afgelopen jaar flink zijn opgelopen als gevolg van de jacht van beleggers op rendement. Een verandering van koers van de Fed kan worden vergeleken met een flinke donderbui die nogal wat schade aanricht.

Beleggers zijn erg optimistisch

Op de Europese beurzen maakten beleggers zich gisteren nog weinig zorgen over een mogelijke donderbui. De Stoxx Europe 600-index (+0,1%) steeg voor de achtste dag op rij naar een nieuwe recordstand. Dat is de langste positieve reeks sinds 1999 toen beleggers, waaronder ikzelf, de bomen tot in de hemel zagen groeien. Dit zegt wel iets over het beurssentiment. Vanmorgen las ik dat de verhouding tussen put- en callopties (put/call ratio) in de VS het laagste is sinds het jaar 2000. Een signaal dat het sentiment onder aandelenbeleggers opperbest is. Er lijkt weinig ruimte voor nog meer optimisme. Al weet je het natuurlijk nooit. De AEX-index boekte gisteren met een winst van 0,12% ook weer een nieuw record. Op de obligatiemarkt liepen rentes in aanloop naar het rentebesluit van de Fed voorzichtig op. De Duitse 10-jaarsrente sloot 2 basispunten hoger op -0,23%. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,212 tegenover de dollar.

Groei VS piekt in huidig kwartaal…

De Amerikaanse winkelverkopen vielen vorige maand een beetje tegen. Ze daalden met 1,3% ten opzichte van de maand ervoor, terwijl analisten rekenden op een kleinere daling van 0,8%. Ook de inkoopmanagersindex van de regio New York viel verder terug dan verwacht (van 24,3 naar 17,4 punten; 22,7 verwacht). Dit past in het beeld van een piekende economische groei in de VS in het tweede kwartaal. Vanaf nu zal de groei minder sterk zijn. De sentimentsindex van Amerikaanse huizenbouwers daalde onverwacht van 83 naar 81 punten en bevestigt die verwachting. 

… maar inflatie waarschijnlijk nog niet

Inflatiecijfers lijken daarentegen nog niet te pieken. De producentenprijzen zijn vorige maand in de VS met 6,6% gestegen (op jaarbasis), meer dan de verwachte 6,2%. Op maandbasis bedroeg de stijging 0,8% (0,5% verwacht). Of de winstmarges van bedrijven komen onder druk, of de consumentenprijzen gaan omhoog, of allebei. Dat is ongunstig voor de winstgroeiverwachtingen van bedrijven en/of de koopkracht van consumenten, tenzij de lonen omhoog gaan. Dat laatste zien we nu nog niet heel sterk, maar kunnen we ook niet uitsluiten. Volgens de Fed en veel andere geleerden hoeven we ons daar echter geen zorgen over te maken. Goed opletten dus!

Wall Street maakt pas op de plaats

Op Wall Street maakten beleggers in aanloop naar het rentebesluit van de Fed een pas op de plaats. De tegenvallende macro-economische cijfers drukten licht op het sentiment. De S&P 500-index eindigde 0,2% lager, de Nasdaq verloor 0,7% en de Dow Jones sloot met een min van 0,3%. Allemaal niet zo spannend dus. Op de Amerikaanse obligatiemarkt was het muisstil. De 10-jaarsrente sloot onveranderd op 1,49%. Niemand durft grote posities in te nemen vlak voor zo'n belangrijk moment als het rentebesluit en de toelichting daarop van de Fed.

Ook Azië in afwachting van Fed-besluit

In afwachting van de Fed is het beeld op de Aziatische beurzen vanmorgen licht negatief. Er heerst toch wat spanning voor vanavond. De Nikkei-index is 0,5% lager gesloten en de Hang Seng-index noteert in Hongkong ook 0,5% lager. De beurzen op het vasteland van China hebben het nog iets moeilijker. De beurs van Shanghai verliest 0,9%, die van Shenzhen koerst ruim 2% lager en staat dit jaar nog maar nauwelijks in de plus (+0,3%). De Chinese overheid probeert speculatie (vooral in grondstoffen) steeds meer tegen te gaan, wat niet alleen drukt op de prijzen van grondstoffen maar ook op de stemming op de lokale aandelenmarkten. De Kospi-index wint in Seoel 0,6% en de Australische beurs is 0,1% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteravond. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting vlak tot licht hoger aan de dag beginnen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het VK. Rond 9 uur verwachten we macrocijfers uit China, waaronder winkelverkoopcijfers, industriële-productiecijfers en cijfers over de investeringen in mei. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de huizenmarkt (vergunningen en in aanbouw genomen woningen) maar gaat alle aandacht natuurlijk uit naar het rentebesluit van de Fed en de toelichting erop. Is er al gesproken over 'taperen' of nog helemaal niet? Dat willen we weten. Fijne dag en tot morgen!   Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 16 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 16 juni 2021, 8.19 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.