Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Fed lijkt waakzamer te worden voor inflatie. Reactie: rentes hoger en druk op aandelenkoersen

donderdag 17 juni 2021

Dat zijn de belangrijkste conclusies die we kunnen trekken uit het rentebesluit dat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, gisteravond bekendmaakte. Met ‘tapering’ wordt overigens het geleidelijk dichtdraaien van de geldkraan bedoeld: het terugschroeven van de obligatieaankopen. 

Geen aanpassingen beleidsrente VS – voor nu

Zoals verwacht zijn er nu nog geen aanpassingen, de Amerikaanse beleidsrente blijft op 0%-0,25% en de Fed blijft voor $120 miljard per maand aan obligaties opkopen. De verwachting voor de groei van de Amerikaanse economie is door de Fed voor dit jaar opgehoogd van 6,5% naar 7%. Voor 2022 blijft de groeiverwachting staan op 3,3% en voor 2023 is die iets verhoogd van 2,2% naar 2,4%. De verwachting van de Fed voor de inflatie (op basis van de zogenoemde PCE-prijsindex, de favoriete inflatie-indicator van de Fed), is voor dit jaar verhoogd naar 3,4%. In maart was dit nog 2,4%. Voor 2022 is de verwachting voor de PCE-prijsindex verhoogd van 2% naar 2,1% en voor 2023 van 2,1% naar 2,2%. 

Fed lijkt waakzamer te worden voor inflatie

Het opvallendste in het bericht van de Fed was de verandering in de zogenoemde 'dot-plot': de stippeltjesgrafiek van de renteverwachtingen van de individuele Fed-bestuursleden per tijdvak in de toekomst. Nu verwachten 13 van de 18 bestuursleden ten minste één renteverhoging voor het einde van 2023. In maart waren dat er nog maar zeven. En 11 leden verwachten ten minste twee renteverhogingen voor eind 2023, zeven leden verwachten al in 2022 een eerste renteverhoging. En hoewel de markt (zo is te zien aan de koersen van termijncontracten) deze verhogingen voor eind 2023 al had ingeprijsd, klonk het bericht van de Fed toch iets scherper anti-inflatie (‘havik-achtiger’) dan de meeste beleggers hadden gehoopt. Renteverhogingen remmen de inflatie af maar ook de groei en zijn ongunstig voor de aandelenwaarderingen.

Markt reageert met hogere obligatierentes

In reactie schoten de rentes omhoog. De vijfjaarsrente steeg het sterkste: met 11 basispunten naar 0,90%. De tienjaarsrente klom 8 basispunten naar 1,58%. De ‘reële’ tienjaarsrente (de rente gecorrigeerd voor inflatie) schoot maar liefst 16 basispunten omhoog van -0,91% naar -0,75% en staat nu weer op het niveau van bijna twee maanden geleden. Dat de reële rente sterker daalde dan de gewone (‘nominale’) rente, komt doordat de inflatieverwachting die door de markt is ingeprijsd (de tienjaars 'break-even rate') ook omlaag ging: Van 2,39% naar 2,32%. Dat klinkt misschien gek maar is ook wel logisch. Als de Fed de rente verhoogt of op een andere manier de geldkraan iets dichtdraait, is de kans op oververhitting in de toekomst kleiner. Dat is het goede nieuws. Op korte termijn zorgt een hogere reële rente echter voor tegenwind voor de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën, waaronder aandelen. Vooral hooggewaardeerde groeiaandelen zullen daar last van krijgen, zoals we eerder (in februari) al hebben gezien. 

Schrikreactie Wall Street, aandelenindices dalen

Op Wall Street reageerden beleggers dan ook ietwat geschrokken en daalden de aandelenindices op het nieuws van de Fed om vervolgens later weer iets te herstellen. De S&P 500-index eindigde uiteindelijk slechts 0,5% lager. De Nasdaq verloor 0,2% en de Dow Jones Industrial zakte 0,8%. De kans op hogere rentes in de VS maakt de dollar sterker: die steeg in de afgelopen 24 uur het sterkste in bijna een jaar tijd en staat op $1,20 tegenover de euro. Die duurdere dollar heeft weer een drukkend effect op veel grondstoffenprijzen (die noteren vooral in dollars) en op de valuta's van opkomende markten. 

In 2021 niet veel meer in het vat voor beleggers

Al met al is de boodschap duidelijk. Het uitzicht op een minder stimulerend beleid van centrale banken, waaronder dat van de belangrijkste ter wereld, de Fed, leidt tot toenemende volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de financiële markten. We verwachten dat dit de komende maanden zo zal blijven. Met zicht op een minder sterk stimulerend beleid van centrale banken, die de geldkraan langzaam iets zullen dichtdraaien, een piekende economische groei en piekende winstgroeiverwachtingen van bedrijven, zit er naar onze mening voor aandelenmarkten voor de rest van dit jaar niet heel veel meer in het vat. Meer hierover lees je morgen in de update van onze ‘ING Beleggingsvisie 2021: a brave new world?’.

Hogere rentes wereldwijd…

In afwachting van het rentebesluit van de Fed deden Europese beleggers het gisteren rustig aan, maar zetten dezen de Stoxx Europe 600-index nog wel 0,2% hoger. Het was de negende dag op rij dat er een nieuwe recordstand op de borden verscheen. De Duitse tienjaarsrente, in jargon ook wel ‘de Bund’ genoemd, eindigde 2 basispunten lager op -0,25%. Maar die zal vandaag ongetwijfeld mee omhoog getrokken worden door de hogere rentes in de VS. Dat gebeurt vanmorgen ook al in Azië. De tienjaarsrente op staatsobligaties van Nieuw-Zeeland schiet 13 basispunten omhoog naar 1,80%. De Australische tienjaarsrente stijgt 11 basispunten naar 1,67% en corrigeert daarmee een groot deel van de daling van de afgelopen week. 

… zetten ook de aandelenkoersen onder druk

De hogere rentes zetten de meeste Aziatische beurzen vanmorgen onder druk. De MSCI Asia Pacific-index verliest bijna 1%, de sterkste daling in een maand. De Japanse Nikkei-index verliest op het moment van schrijven 0,9% in Tokio en de Kospi-index in Seoel koerst 0,4% lager. De Chinese beurzen doen het relatief goed. De beurs van Shanghai schommelt rond het slot van gisteren en de beurs van Shenzhen wint zelfs 0,7%. De Hang Seng-index plust 0,1% in Hongkong en de Australische beurs verliest 0,3%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven rond de 0,3% in de min. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting dan ook licht lager aan de dag beginnen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere werkloosheidscijfers uit Nederland en Europese autoverkoopcijfers. Verder krijgen we definitieve inflatiecijfers van de eurozone en worden in de VS vanmiddag de wekelijkse hoeveelheid ‘eerste’ ww-aanvragen, de stand van de Philadelphia Fed Business Outlook-index en de samengestelde index van voorlopende economische indicatoren bekendgemaakt. Fijne dag en tot morgen!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 17 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 17 juni 2021, 8.14 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.